Tři trendy v oblasti HR v roce 2020

Text Lucie Spáčilová Foto Performia Publikováno

V únoru jsme psali o tom, že v roce 2019 bude zásadní mít na palubě ty pravé lidi, aby vás nepřekvapila žádná nelehká situace. To platí pořád. A jaké trendy se k tomu přidají v roce 2020? Není jich málo, pojďme ale vrhnout trochu jiné světlo na ty, o kterých se hodně mluví a mluvit určitě v příštích letech bude. Jsou to work-life balance, engagement a talent management.

Work-life balance

Když se řekne „work-life balance“, lidem se často vybaví na jedné straně příliš mnoho práce a na druhé málo času pro soukromí, nerovnováha, která není zdravá a kterou je potřeba zvládnout. Rozhodně se o tomto tématu v letošním roce hodně mluvilo a v tom nadcházejícím bude také.

Je však dobré podívat se na to, co si pod tím pojmem vlastně představit. Je to jednoduše o vědomém tvoření ve více oblastech života, ne o vědomém omezování nebo umělém tlačení něčeho do rovnováhy. Pokud vycházíme z toho, že každý člověk je schopen posunout své vlastní hranice, a ty si povětšinou nastavuje sám, pak je také schopen vytvořit dostatek energie, aby se věnoval tomu, čemu doopravdy chce.

Pokud vás někdo začne upozorňovat na váš nesprávný work-life balance a vy máte naopak silný pocit, že žijete právě takový život, který chcete a jak chcete, neposlouchejte ho. Je dost možné, že mu jen nejde do hlavy, jak můžete být dlouhodobě tak aktivní a tvořiví. Ale pokud nejste spokojeni a vnímáte, že některé oblasti věnujete mnoho úsilí bez radosti z ní nebo se některé oblíbené nevěnujete vůbec, je rozhodně čas se na to zaměřit.

Engagement

Když se řekne „engagement“ (tedy angažovanost, zapojení zaměstnanců), můžete si snadno představit loď plnou lidí, na níž angažovaní nejen sedí s vesly v rukou, ale také naplno zabírají a vědí přesně proč a kam chtějí spolu s ostatními loď dostat. Neangažovaní pak mají jen úzký pohled na věc a snadno se pustí vesel, když je něco jiného trochu rozptýlí.

Jak zapojit všechny? Můj tip je jednoduchý. Definujte cíle a mluvte o nich. Spíše než pouhé souřadnice (čísla a kvóty) bude fungovat fotografie místa, kam chceme dostat loď. Jak přesně své cíle týmu přiblížíte, je na vaší neomezené tvořivosti a případné inspiraci od již úspěšných. Jen se prosím neomezujte na oficiální sdělení nejvyššího vedení, na jehož konci bude jen motivační zvolání.

Talent management

Když se řekne „talent management“, kdekdo si představí opravdu výjimečné jedince, kteří jsou nadáni lepšími schopnostmi než ostatní. Podle definice je to získávání, zlepšování a udržování takových zaměstnanců, kteří jsou přínosem pro konkrétní firmu nebo organizaci. Přesně to má ale za úkol každý personalista či manažer, který tvoří tým. Organizace plná talentovaných lidí s potenciálem je jejich výsledkem, a pokud to tak je, pak by se nemělo jednat o žádný „výběr“ několika jedinců, ale o komplexní práci se všemi zaměstnanci.

Chcete-li mít náskok, chtějte po svém nejtalentovanějším zaměstnanci-personalistovi, aby našel nové talenty tam, kde doposud nikdo nepátral. Zjistíte, že k tomu potřebuje nejen talent, ale také účinné know-how a efektivní nástroje, které ale existují a nejsou tak složité.

Text: Lucie Spáčilová

Foto: Performia

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2019 na straně 72.

Štítky Personalistika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.