Články autora: Patrik Pšeja

Martina Dlabajová: České malé a střední podniky nenechám ve štychu

thumbnail

Často o sobě říká, že i když vstoupila do politiky, v duši nepřestala být podnikatelkou. V osmnácti odešla za studiem do Itálie a ještě na škole založila svou první firmu. Podnikání pak postupně z Itálie rozšiřovala i do Česka, Slovenska nebo Bulharska. Když se po dvaceti letech života v zahraničí vrátila do rodného Zlína, aby se mohla usadit a u toho řídit Krajskou hospodářskou komoru Zlínského kraje, dostala nabídku zúročit své zkušenosti v evropské politice. Váhala jen okamžik, zodpovědnost přebila veškeré pochybnosti a strach. Jak se jí daří už osm let hájit zájmy českých podnikatelů v Evropském parlamentu? Může jedna žena z nepříliš velké země vůbec něco změnit? Co se nyní v evropských institucích chystá a na co by se měli čeští podnikatelé připravit? I o tom jsme si povídali v rozhovoru s poslankyní Evropského parlamentu Martinou Dlabajovou.

číst celý článek

Martina Dlabajová: I won't let Czech SMEs down

thumbnail

She often says that despite her current occupation in politics, she will always be an entrepreneur at heart. At the age of 18, she went to study in Italy and later founded her first company while still at university. She then gradually expanded her business from Italy to the Czech Republic, Slovakia and Bulgaria. After twenty years of living abroad, she returned to her native city of Zlín to settle down and become the president of the Regional Chamber of Commerce of the Zlín Region. Later she was offered the opportunity to capitalize on her experience in European politics. She hesitated for a moment, but the responsibility coming with the challenge overcame all doubts and fears in the end. How has she managed to defend the interests of Czech entrepreneurs in the European Parliament for eight years? Can a woman from a small country change anything at all? What is now going on in the EU institutions and what should Czech entrepreneurs look out for? We talked about all this with Martina Dlabajová, Member of the European Parliament.

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.