Články autora: archiv CUIP

Otomar Sláma: Pandemie pro nás byla zkouška ohněmOvšem také urychlila přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe

thumbnail

Stojí mimo jiné za jedním z nejviditelnějších a společensky nejvýznamnějších přenosů vědeckých poznatků do praxe v ČR za covidové krize. „Byli jsme sami překvapeni, s jak nízkým rozpočtem se nám během tří let podařilo etablovat na trhu subjekt zaměřený na technologický transfer mezi vědeckou komunitou a podnikatelským sektorem a vybudovat si důvěru,“ přiznává ředitel Charles University Innovations Prague (CUIP) Otomar Sláma.

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.