SAE: náročné, konzervativní a exponované

Text Jaroslav Ludva Foto Thinkstock.cz Publikováno
thumbnail Spojené arabské emiráty

Spojení tradičního rodového systému a islámské náboženské tradice s moderním tržním hospodářstvím, liberálním přístupem k cizincům a celkovou toleranci. To je v arabském světě unikátní. A právě takové jsou Spojené arabské emiráty (SAE).

Nespornou zásluhu na úspěchu SAE má vedle ropného bohatství také dlouholetá vyvážená politicko-hospodářská orientace státu, vyznačující se snahou o diverzifikaci všech odvětví národního hospodářství a vyhýbající se vnitřním i zahraničním konfliktům. SAE jsou politicky nejliberálnější a hospodářsky nejrozvinutější arabskou zemí.

Lídři regionu: SAE a Izrael

Emiráty představují pro Českou republiku dlouhodobě třetí až pátý největší exportní trh mimo Evropu, a to po USA a Číně. Jsou naším největším odbytištěm na Blízkém východě, o pozici lídra v regionu soupeří s Izraelem. Obchodní bilance je dlouhodobě kladná ve prospěch ČR.

Pokud bychom chtěli třemi slovy charakterizovat emirátský trh, uvedli bychom, že je náročný, konzervativní a exponovaný. O přízeň místní solventní klientely se uchází konkurence z celého světa včetně většiny renomovaných firem z nejrůznějších oborů.

Ne náhodou působí v SAE například 160 tisíc Britů, kteří každodenně „ opečovávají “ lukrativní trh a snaží se na něm nejen udržet dobyté pozice, ale i nalézt nové obchodní příležitosti. Obecně řečeno, bez faktické přítomnosti v zemi prostřednictvím místního partnera či vlastního zastoupení se zde dají obchody realizovat jen velmi obtížně.

Úspěch jako „třešnička na dortu“

Tamní trh nelze chápat jako určitou náhražku za dodávky, které během nedávné hospodářské recese některým českým firmám vypadly například v Evropě. Zasluhuje a rovněž vyžaduje značnou dávku trpělivosti, cílevědomosti a odhodlanosti. Pro mnoho světových firem představují dodávky do SAE určitou „třešničku na dortu“, a proto jsou ochotny své dodávky saturovat, jen aby nebyly jejich produkty či služby ze zdejšího trhu vytlačeny.

Pokud by se měly shrnout principy jednání, lze říct, že arabští partneři očekávají rovné zacházení, bez projevů nadřazenosti i zbytečného podbízení. Výhodou pro českého obchodníka je znalost arabštiny, avšak není podmínkou, neboť angličtinu místní obchodníci velmi dobře ovládají. Při schůzce je zvykem nejprve zahájit rozhovor obecnými tématy, třeba o klimatických podmínkách, sportu apod. Není obvyklé přejít na samém počátku přímo k danému pracovnímu tématu.

Dubaj je arabským Düsseldorfem

Většina z mezinárodních veletrhů pořádaných v SAE dnes jednoznačně přesahuje regionální význam a mnoho z nich patří ve svých oborech mezi světové špičky: Idex, Arab Health, Gulfood, Arabian Travel Market aj. Kdo chce tedy v SAE uspět, neměl by na příslušném veletrhu chybět – zpočátku jako návštěvník, později jako vystavovatel.

Z Dubaje se dnes jednoznačně stalo, kromě centra finančního, servisního, logistického a turistického, také středisko veletržní, zcela srovnatelné například s Düsseldorfem. Sjíždějí se sem klienti z Arabského poloostrova, Evropy, Dálného východu, Afriky i Austrálie. Navíc se naskýtá možnost potkat klienty, pro něž je získání víza na výstavy pořádané v Evropě komplikovanější než právě návštěva veletrhu v Dubaji.

Uspěje špičková kvalita a originalita

V SAE uspějí jenom ti nejlepší a nejtrpělivější. Velmi dobře se zde tradičně daří českým firmám v oblasti sklářského průmyslu, například firmy Lasvit a Preciosa získaly na zdejším trhu ve svém oboru zcela dominantní postavení. Úspěšní jsou také čeští dodavatelé pro petrochemický průmysl, v oblasti sanitární techniky, budování čerpacích stanic a konverze dopravních prostředků na stlačený zemní plyn (CNG), cestovního ruchu a nově se daří i sofistikovaným službám, jako jsou například datová centra či call centra. Stejně tak na místní trh pronikla i česká firma vyrábějící eurookna a dveře. Trh SAE a na něj navázaný reexport zboží je natolik diverzifikovaný, že tu najde uplatnění široké portfolio výrobků a služeb velkých, středních i malých českých firem.

Expo 2020: Dubaj

Cesta na emirátský trh může být někdy trnitá i zdlouhavá, odměnou je však navázání trvalejšího obchodního vztahu založeného na vzájemné důvěře. Neméně významná je reference, která se dá bezezbytku zužitkovat v ostatních arabských zemích. Platí, že komu se podaří proniknout na trh SAE, může své aktivity rozšířit do celého regionu MENA.

Přitažlivost SAE ještě více zvýrazňuje pořádání světové výstavy EXPO, která proběhne v roce 2020 v Dubaji. Země je v této souvislosti připravena investovat do infrastruktury a dalších projektů stovky miliard USD.

Jednoznačným příkladem je jednorázová objednávka emirátských leteckých společností Emirates a Etihad 510 dopravních letadel v historicky rekordní hodnotě 175 mld. USD, která byla udělena v průběhu dubajského aerosalonu Dubai Airshow 2013. Proč by u této neopakovatelné a unikátní příležitosti měli čeští podnikatelé a obchodníci chybět? Zastupitelský úřad ČR v Abú Dhabí ve spolupráci se zastoupením MPO sídlícím v Dubaji vám nabízí své služby.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2014 na straně 28—30.

Štítky SAE, Blízký východ

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.