Příležitosti pro české firmy v Německu

Text Petr Švorc Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Německo

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl jev Německu nejdůležitějším průmyslovým odvětvím, které se podílí více než 40 % na celkovém exportu i na soukromých výdajích na vědu a výzkum. Osobní automobily a díly pro motorová vozidla jsou nejdůležitějšími českými vývozními položkami do Německa s rostoucí tendencí. Perspektivní pro české firmy je spolupráce na inovacích (např. alternativní vodíkový pohon, elektromobilita a autonomní řízení). Aktuální jsou také nákupy bezemisních vozidel, zejména elektrobusů, a plošná výstavba dobíjecí infrastruktury pro automobily na elektrický i vodíkový pohon.

Energetika

Německo naplňuje novou energetickou koncepci, která vyžaduje mj. masivní výstavbu přenosové (zhruba 3600 km) a distribuční (asi 193 tis. km) sítě. Odhady celkových nákladů na rozvoj elektrických sítí zhruba do roku 2022 se pohybují okolo 45 mld. eur. Země sází na obnovitelné zdroje energie, proto vzniká potenciál pro dodávky dílů pro větrné, solární, vodní a další nekonvenční elektrárny. Roste poptávka po inovativních energetických řešeních.

Elektrotechnický průmysl

Spolupráce bude zaměřena zejména na vývoj 2nm technologie pro výrobu pokročilých čipů a nízkoenergetických procesorů nové generace. Do ní hodlá Unie investovat až 145 miliard eur a tímto krokem zamýšlí do tří let zbavit evropské firmy závislosti na výrobcích z jiných kontinentů a posílit jejich konkurenceschopnost. Aktuálně administrujeme projekty IPCEI mikroelektronika a konektivita (IPCEI-ME).

Zdravotnictví a farmacie

Německo se poučilo z pandemie a výrobu farmaceutických přípravků hodlá co nejvíc přesunout na své území nebo do okolních států. To představuje velkou příležitost pro ČR. Německo se bude také snažit o vytvoření farmaceutické strategie na evropské úrovni, jejímž hlavním požadavkem má být povinnost evropských farmaceutických firem vyrábět část svých produktů v Evropě.

ICT

Vzrůstá zájem o technologická řešení pro home office či pro státní správu (e-government) a digitalizaci všech škol. Příležitosti pro naše firmy mohou vzniknout také v rámci plánu Německa vytvořit program podporující rozvoj digitálních dovedností zaměstnanců kvůli nedostatku kvalifikovaných osob. Další příležitostí je využití umělé inteligence, ale také oblast internetu věcí, smart řešení pro správu obcí a měst nebo big data.

Železniční doprava

Rozvoj železnice má v Německu nejvyšší prioritu. Cílem je získat pro ni do roku 2030 dvakrát více zákazníků a převést na ni podstatně více nákladní dopravy. V rámci plánované modernizace železnice se otevírá široké spektrum příležitostí pro české firmy.

Nábytkářský průmysl

Je to právě Německo, kam směřuje největší část exportu českých nábytkářů. Předpokládá se, že země zůstane jejich stěžejním trhem i do budoucna.

Text: Petr Švorc

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2021 na straně 18.

Štítky Německo

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.