Příležitosti pro české firmy v Ománu

Text Roman Plevák Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Omán

Automobilový průmysl

V Ománu se připravuje tzv. Motcar Project, tedy projekt rozšíření průmyslové zóny, města a přístavu Sohar (Suhar Industrial City), do něhož bude koncentrována výroba a služby spojené s osobními i nákladními automobily a průmyslovými stroji. Půjde především o jejich dovoz, úpravu či opravu a reexport, výrobu náhradních dílů a doplňků a poskytování řady navazujících služeb, a to nejen pro Omán a region zemí GCC, ale i pro severní a východní Afriku a jihozápadní Asii. Zadavatelem je státní agentura pro průmyslové investice Madayn.

Českým firmám, které se zabývají výrobou či poskytováním služeb v segmentu automotive či stavebních strojů a zvažují možnosti lokalizace či expanze do regionu Arabského poloostrova, doporučujeme oslovit generálního ředitele průmyslové zóny Sohar (pan Hamad Humud al Qasabi, tel.: +968 255 65 114, gasabi@madayn.om) a provést si vlastní kalkulaci pobídek a přínosnosti takovéto expanze na nové trhy.

Energetika

Nové příležitosti vidíme při výstavbě zdrojů založených na obnovitelných zdrojích energie —02E, vývoji a prodeji střešních solárních systémů pro domácnosti, tvorbě ostrovních systémů pro odlehlé monitorovací stanoviště a při projektech budování a sjednocování páteřní přenosové soustavy.

Celková spotřeba elektřiny v roce 2019 dosáhla 33,796 GWh. Na této spotřebě se domácnosti podílejí přibližně 45 %. I proto se domníváme, že v souběhu s ukončením státních dotací na počátku roku 2021 jsou již domácnosti velmi přístupné investicím do střešních solárních systémů. Vzhledem k velké rozloze sultanátu a jeho řídké osídlenosti mají v Ománu značné využití také malá ostrovní energetická řešení pro monitoring průmyslových sítí. Ztrátovost přenosové sítě činí 14 % a i v tomto kontextu zmíníme, že společnost Oman Electricity Transmission Company (OETC), člen skupiny Nama Group, koncem roku 2020 podepsala řadu dohod v celkové hodnotě 475 mil. amerických dolarů na provedení první fáze projektu, jehož cílem je propojení severní a jižní elektrické přenosové sítě v sultanátu. V dalších letech mají následovat v obdobných objemech i další fáze tohoto projektu, na nichž se mohou podíleti české firmy, a to nejen v roli subdodavatelů.

Zemědělství a potravinářství

Omán zůstává čistým dovozcem potravin, který k zemědělství využívá jen 1,5 % ze své rozlohy. To se však s dostupností odsolené vody mění. Vláda v zájmu odklonu hospodářství od ropy investuje také do rozvoje ománských zemědělských a potravinářských kapacit, které jsou budováni prostřednictvím státní společností Oman Food Investment Holding Company (OFIC). Ta je otevřená zejména v oblasti výzkumu, vývoje a inteligentních zemědělských systémů i bilaterální spolupráci s různými zeměmi. To může být příležitostí pro české firmy, které mají zájem dodávat zemědělské a potravinářské technologie, veterinární přípravky či zakládat a provozovat společné podniky.

Text: Roman Plevák

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2021 na straně 24.

Štítky Omán

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.