Příležitosti pro české firmy v Maroku

Text Andrea Heverlová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Maroko

Doprava a infrastruktura

Příležitostí pro české firmy může být plán na rozvoj sítě městské hromadné dopravy v Casablance, Tangeru, Marrákeši a Fesu, Rabat-Salé (tramvaje a autobusy). Správa marockých železnic modernizuje vlakové soupravy. Další možnosti představují dodávky signalizačních rada pro měření rychlosti. Za posledních deset let se Maroko stalo nevětším zařízení či výrobcem automobilů v severní Africe a druhým největším producentem v rámci afrického kontinentu. Kromě podpory investic v leteckém průmyslu se dynamicky rozvíjí integrovaná průmyslová zóna v Nouaceur u Casablanky—tzv. Midparc Casablanca Free Zone.

Zdravotnictví a farmacie

Marocké zdravotnictví mělo dlouhodobou potřebu investic a zásadní reformy celého systému. Pandemie tyto přetrvávající nedostatky zdůraznila (nerovnoměrná nemocniční infrastruktura, chybějící zdravotnický personál, velké rozdíly v přístupu ke zdravotní péči aj.). V letošním roce byla v plánu výstavba nových nemocnic, modernizace a zvýšení lůžkové kapacity (až o 2260 lůžek). Investice by měly dosáhnout 2,17 mld. dolarů.

Obranný průmysl

Marocké království je třetím největším importérem zbraní v Africe (světově 29.). Hlavním dodavatelem obranné techniky jsou USA (91 %) a Francie. Roční rozpočet marockého ministerstva obrany činí v přepočtu téměř 120 mld. korun. Parlament v minulém roce schválil zákon, který položil základy k vytvoření vlastního obranného průmyslu. Stanoví také podmínky pro společnosti, které by chtěly v tomto sektoru podnikat.

Energetika

Země disponuje značným potenciálem obnovitelných zdrojů. V současnosti je největším dovozcem ropy a plynu v rámci regionu MENA (Middle East and North Africa), přičemž projekty zaměřené na obnovitelné zdroje mají napomoci národní energetické soběstačnosti do výše 42 % v horizontu roku 2025, resp. 57 % do roku 2040 rovným dílem ze solárních, větrných a vodních elektráren — viz Národní energetická strategie schválená v roce 2009. Důležitým počinem je například větrný park Tarfaya (300 MW), dosud největší větrná elektrárna na africkém kontinentu. Mezi potenciální příležitosti v tomto sektoru lze zařadit softwarovou výbavu pro solární elektrárny. Další možnosti skýtá i region L'Oriental — např. Technopole Oujda, projekt koncipovaný jako tzv. smart city či plánovaná rozsáhlá rekonstrukce tepelné elektrárny (včetně kompletní nové technologie) v marockém Safi.

Zemědělství a potravinářství

V roce 2020 Maroko spustilo novou vládní strategii pro zemědělství s názvem Green Generation 2020–2030. Země vidí velký potenciál ve zpracování zemědělských produktů a má zájem zvýšit přidanou hodnotu svých finálních potravinových výrobků. Příležitosti pro české firmy se nabízejí v dodávkách technologií, např. pro digitalizaci farmářských provozů. Žádoucí budou také zpracovatelské stroje v potravinářství.

ICT

Covid-19 urychlil digitální transformaci v zemi. To, co se nepodařilo stihnout za posledních pět let, se povedlo za prvních pět měsíců pandemie. Největší pokrok v tomto směru byl zaznamenán v bankovnictví a v soudnictví. Dosud opomíjená e-commerce zažila doslova boom. Problémem je narůstající ICT kriminalita. Perspektivní oblastí spolupráce je tedy kybernetická bezpečnost, ochrana dat a bezpečné digitální platformy v oblasti e-governmentu.

Text: Andrea Heverlová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2021 na straně 19.

Štítky Maroko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.