Příležitosti pro české firmy v Alžírsku

Text Andrea Heverlová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Alžírsko

Energetika

Devadesát osm procent příjmů země plyne z vývozu ropy a zemního plynu (5. největší producent zemního plynu a 13. ropy). Vláda si uvědomuje nutnost postupného snižování závislosti na těchto komoditách a již od 80. let zavádí legislativu podporující energetický mix s důrazem na solární zdroje energie. (Solární potenciál Alžírska je dokonce 8krát větší než jeho už tak světově významné zásoby plynu.) Zatím soběstačného energetického alžírského giganta trápí drastické propady cen ropy. Vláda proto schválila Revidovaný program zavedení obnovitelných zdrojů energie pro období 2021–2030 a počítá s vypsáním mezinárodních veřejných zakázek na fotovoltaické projekty. EU chápe energetickou tranzici v Alžírsku jako klíčovou prioritu, zejména s ohledem na solární a větrné zdroje, a v rámci Ekonomického a investičního plánu jižního sousedství počítá s projekty optimalizace energetické účinnosti a diverzifikace energetického mixu. Další příležitosti lze očekávat i v rámci nového členství v EBRD a jím nabízeného programu Green Cities, případně v rámci strategického plánu státního podniku Sonelgaz 2035, který cílí především na digitalizaci energetického sektoru.

Obranný průmysl

Alžírsko je podle průzkumu institutu SIPRI 6. největším dovozcem zbraní na světě (za pět let došlo k navýšení dovozu zbraní o 64 %) a disponuje největším armádním rozpočtem v Africe. Největšími partnery jsou zde Rusko, Německo a Čína. Objemné investice do obranného sektoru odrážejí složitou geopolitickou situaci i přítomnost lidového revolučního hnutí Hirák. V hlavním městě Alžíru je každoročně pořádán veletrh obranné techniky. Alžírská armáda má zájem o bezpečnostní a obranné technologie, zbraně a munici, leteckou techniku i komunikační a radiolokační systémy. Přehled veřejných zakázek v tomto sektoru lze sledovat na portálech www.baosem.com, www.algeriatenders.com  a www.mdn.dz .

Zemědělství a potravinářství

Plán hospodářského rozvoje 2020 směřuje k zajištění potravinové bezpečnosti. Je založen na modernizaci a digitalizaci, zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti s výhledem na posílení vývozu zemědělských produktů. Existují zde investiční pobídky na projekty na jihu země a na náhorních plošinách, zaměřené především na strategické plodiny (obilniny, olejnatá semena, cukr) a jejich další zpracování. V oblasti Sahary se rozvíjí chov velbloudů, budou vznikat mlékárny, jatka i zpracovatelské závody. Od ledna 2021 platí zákaz dovozu červeného masa, v plánu je posílit vlastní kapacity chovu skotu. Alžírské ministerstvo zemědělství také podporuje ekologické zemědělství, má biocertifikace, řeší SPS kritéria pro dovoz do EU.

Těžební průmysl

Program těžby hornin 2021–2023 v gesci alžírského ministerstva energetiky a dolů zahrnuje digitalizaci geologických map, vzdělávání, posílení kapacit tuzemských těžařských firem. Je zde 26 těžebních projektů a četná partnerství pro rozvoj zpracovatelského průmyslu. Průzkum a těžba se zaměří především na již existující významná ložiska a hlavně fosfáty (megaprojekt za cca 16 mld. dolarů v Tindúfu) a zařadí Alžírsko mezi největší světové vývozce hnojiv, které má EU na seznamu kritických surovin. Zájem je o zahraniční investory, dodavatele důlní techniky, dekontaminačních zařízení, odborníky na rekultivace vytěžených dolů a lomů a na prospekční studie.

Text: Andrea Heverlová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2021 na straně 21.

Štítky Alžírsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.