Férový Nový Zéland vás dostane

Text Šárka Ponroy Vamberová Foto Thinkstock.cz Publikováno
thumbnail Nový Zéland

Podle české emigrantky, spisovatelky a vysokoškolské profesorky Jindry Tiché, která žije na Novém Zélandu od roku 1970, je novozélandská společnost nejhumánnější na Zemi. A nejen podle ní. Lidé jsou tam nesmírně laskaví, přátelští a mají hlavně smysl pro spravedlnost. Ideální představa obchodních partnerů.

Hospodářství Nového Zélandu je závislé na zahraničním obchodě, konkrétně na vývozu mléčných produktů, masa, vlny, ovoce, zeleniny, ryb a dalších. Na ostrovy jsou dováženy především strojírenské výrobky, vozidla, ropa a ropné výrobky a elektronika. Mezi hlavní obchodní partnery Nového Zélandu se řadí Austrálie, Čína, EU, Japonsko a USA. Za rok 2013 Nový Zéland vyvezl zboží v hodnotě 48,3 miliardy NZD, z toho více než třetinu tvořilo maso a mléčné výrobky. Ostrovní země profituje zejména z dohody o volném obchodu s Čínou, kam směřuje především sušené mléko, hovězí a skopové maso. Vývoz do Číny převýšil v roce 2013 poprvé v historii vývoz do sousední Austrálie. Za stejné období se na Nový Zéland dovezlo zboží v hodnotě 48,4 miliardy NZD. Největším dovozcem byla ČLR (17 %) následovaná EU (15,9 %), Austrálií (13,3 %) a USA (9,4 %). Dalším z významných zdrojů příjmu je cestovní ruch, jenž tvoří více než 3 % HDP.

Podle OECD by novozélandský hospodářský růst měl v roce 2015 činit 2,3 % a v roce 2016 se odhaduje na 2,6 %. Inflace by se měla pohybovat na hranici 2 % do roku 2016. Centrální banka NZ v prosinci 2014 ponechala úrokovou míru na 3,5 %.

Na konci roku 2014 se novozélandská ekonomika potýkala s nízkými světovými cenami mléčných výrobků a nadhodnoceným novozélandským dolarem. Příznivější prognóza do dalších let se předpokládá ve stavebnictví a u oborů s vyšší mírou přidané hodnoty, jako jsou telekomunikace, výroba a distribuce elektrické energie, plynu a vody, finanční služby a pojišťovnictví, dále v lesnictví a těžbě dřeva, zpracovatelském průmyslu a zpracování neželezných kovů. Jako perspektivní obory se jeví také bio a nanotechnologie a informační technologie.

Hlavní jsou služby

Pro novozélandskou ekonomiku jsou rozhodující oblastí služby, které podobně jako v Austrálii pokrývají 70 % HDP. Průmyslová výroba se podílí na tvorbě novozélandského HDP z 20 %, zemědělství 5,1 % a stavebnictví 4 %. Na každého ze 4,5 milionu obyvatel připadá podle odhadů asi 20 hospodářských zvířat. Tradičně se chovají ovce a skot; vlna, mléčné výrobky a maso představují hlavní vývozní artikly. Součástí živočišné výroby na Novém Zélandu jsou i početné farmové chovy jelení zvěře. Optimistická předpověď pro stavebnictví souvisí zejména s obnovou zemětřesením postiženého města Christchurch a rostoucí poptávkou po bydlení v Aucklandu. V roce 2013 vzrostla spotřeba domácností o 2,9 % a investice do bytových domů se zvýšily o 2 miliardy NZD.

V loňských všeobecných parlamentních volbách již potřetí za sebou zvítězila pravicová Národní strana (National Party) pod vedením Johna Keye. Zásluhu na vítězství mají dobré hospodářské výsledky země pod vedením tohoto bývalého bankéře Merrill Lynch.

Míra nezaměstnanosti se ve 3. čtvrtletí 2014 pohybovala na hodnotě 5,4 %, což představuje pětileté minimum. Nové pracovní příležitosti nabízí stavebnictví, státní správa i sektor služeb. Inflace se loni zvýšila pouze o 1 %.

Podnikavé obchodníky neodradí ani vzdálenost

Vývoz zboží z Česka na Nový Zéland se během posledních deseti let zvýšil téměř osmkrát. Z 83. místa v roce 2003 a 170 mil. korun si v roce 2013 polepšil objemem přesahujícím 1,3 mld. korun a poskočil na 70. pozici.

Čtvrtinu vývozu tvoří osobní automobily, druhou čtvrtinu stavebnice Lego. Menší položky zahrnují umělá střívka, pneumatiky, roznětky, zátky, plechovky, zemědělské stroje a nářadí. Polovinu českého dovozu z Nového Zélandu představuje vlna, dále se dováží víno, moučka, hovězí a skopové maso, stroje k čištění apod.

Nový impulz do obchodních vztahů přináší nově ustavená Česko-novozélandská obchodní asociace se sídlem v Aucklandu, k jejímž zakládajícím členům patří Škoda New Zealand. (www.cnzba.co.nz).

Velkou událostí v našich dvoustranných vztazích je výstava malíře maorských portrétů G. Lindauera v jeho plzeňském rodišti od května 2015 v rámci projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2015 na straně 44—45.

Štítky Nový Zéland

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.