Články autora: Šárka Ponroy Vamberová

Austrálie - malý velký trh

thumbnail

I s relativně malým, třiadvacetimilionovým trhem je dvanáctou největší ekonomikou na světě a již třiadvacet let vykazuje nepřetržitý růst. Její velkou devízou je stabilní politické zázemí a vstřícné podmínky k podnikání. To jsou hodně silné argumenty na misce vah proti velké vzdálenosti a s tím spojené drahé logistice.

Štítky Austrálie

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy

thumbnail

Železniční doprava V celosvětovém měřítku je Austrálie lídrem v nákladní železniční přepravě. V dlouhodobém horizontu se očekává nárůst objemu této dopravy na dvojnásobek do roku 2030 a trojnásobek do roku 2050. Dynamický rozvoj zaznamenává železnice i na poli osobní přepravy. Za posledních 8 let…

číst celý článek

Férový Nový Zéland vás dostane

thumbnail

Podle české emigrantky, spisovatelky a vysokoškolské profesorky Jindry Tiché, která žije na Novém Zélandu od roku 1970, je novozélandská společnost nejhumánnější na Zemi. A nejen podle ní. Lidé jsou tam nesmírně laskaví, přátelští a mají hlavně smysl pro spravedlnost. Ideální představa obchodních partnerů.

Štítky Nový Zéland

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy na Novém Zélandu

thumbnail

Zemědělská a potravinářská technika Největším bohatstvím Nového Zélandu je úrodná zemědělská půda a celoročně mírné podnebí vhodné pro pastevectví. Zemědělství si zachovává významný podíl na HDP (5,1%), zaměstnanosti obyvatel (110 000) a zejména na vývozu (přes 50 % celkové hodnoty). Země je…

Štítky Nový Zéland

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.