Příležitosti pro české firmy na Novém Zélandu

Text Šárka Ponroy Vamberová Foto Thinkstock.cz Publikováno
thumbnail Nový Zéland

Zemědělská a potravinářská technika

Největším bohatstvím Nového Zélandu je úrodná zemědělská půda a celoročně mírné podnebí vhodné pro pastevectví. Zemědělství si zachovává významný podíl na HDP (5,1%), zaměstnanosti obyvatel (110 000) a zejména na vývozu (přes 50 % celkové hodnoty). Země je významným světovým producentem a vývozcem mléka a mléčných výrobků, hovězího a jehněčího masa, ovoce a vlny. Mléko a mléčné výrobky tvoří 45,1 % celkové zemědělské produkce a jsou také největším vývozním artiklem Nového Zélandu (28,3 % veškerého vývozu), zejména do Číny, Velké Británie a ostatních zemí EU, USA, Japonska, Malajsie a na Tchaj-wan. Produkce hovězího masa činí téměř 576 tis. tun, přičemž více než polovina je určena na export do USA. Dalšími významnými odběrateli jsou Japonsko, Tchaj-wan a Kanada. V roce 2013 dosáhl export mléčných produktů hodnoty 13,6 mld. NZD a masa a masných výrobků 5,3 mld. NZD. Dalším důležitým sektorem je sadařství (kiwi, jablka), vinařství, rybolov a lesnictví. Cílem NZ je export většího množství výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Tím se vytvářejí možnosti také pro producenty českých zemědělských strojů, traktorů a linek pro zpracovatelský průmysl.

Stavebnictví

Po útlumu v době finanční krize prožívá novozélandské stavebnictví velký rozvoj, kdy rezidenční výstavba roste meziročně o desítky procent (28,4 % v roce 2013). Tento růst byl navíc umocněn výstavbou a rekonstrukcí zemětřesením zdevastovaného města Christchurch. V regionu Christchurch rostla v posledním roce rezidenční výstavba téměř o 65 %. Obecným trendem je pak přesun investic do tohoto druhu výstavby. Se stárnoucí populací bude také přibývat malých domácností o jedné osobě. Novozélanďané rovněž investují do prázdninových bytů či domků. V příštích 15 letech se počítá s investicemi do výstavby Christchurche a Aucklandu za 1,2 bil. korun. Jedná se o projekty např. nových silnic, železnic, letiště v Aucklandu nebo stadionu a dalších sportovních zařízení v Christchurchi a regionu Canterbury.

Zdravotnictví a péče o seniory

Důležitým trendem je stárnutí populace a prodlužování délky života. V roce 2025 by měl počet obyvatel NZ stoupnout na 5 milionů. Současně se změní i jejich věková struktura. Ta vypadala v roce 2011 následovně: 0–14 let 20 %, 15–64 let 66 % a 65+ 14 %. V roce 2061 by již měla vypadat takto: 0–14 let 16 %, 15–64 let 58 % a 65+ 26 %. Dalším rysem populace u věkové kategorie 15–39 let je postupný nárůst maorského, asijského a pacifického etnika na úkor „evropského“.

Hračky a vybavení pro volnočasové aktivity

Průměrná porodnost na Novém Zélandu je 2,05. Nižší je u evropské a novozélandské populace (1,95) a asijské (1,45), vyšší u maorské a pacifické (2,78 a 2,95). V průměru se ročně narodí na 60 tisíc dětí. Několik let se z ČR úspěšně dováží ve velkých objemech stavebnice Lego. Sportovní potřeby pro novozélandský trh znamenají jak dodávky novozélandským koncovým zákazníkům, tak pro rozvíjející se turistický průmysl. Nový Zéland navštívilo v roce 2013 2,7 mil. turistů, projevujících zájem zejména o outdoorové aktivity. Nejpočetnější skupinou turistů jsou mladí lidé ve věku 25–34 let. Půl milionu turistů se alespoň jednou za svůj pobyt věnuje nějakému sportu, 300 tisíc dokonce adrenalinovému, čtvrtina turistů provozuje pěší turistiku. Segment mladých, zejména Australanů, Američanů a Evropanů, jezdí na NZ na lyže, snowboard, sáňky, bungee jumping, rafting, skydiving, kajak, na ledovce a na trek. Většina turistů využívá jízdy na člunech, popřípadě rybaří. Velké popularitě se těší i cyklistika a létání. Organizačně a marketingově podporovaná je rovněž dobrodružná turistika.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2015 na straně 47.

Štítky Nový Zéland

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.