Letem světem Japonskem a Korejskou republikou

Text Dita Nedělková a Iva Pivoňková Publikováno
thumbnail Japonsko thumbnail Jižní Korea

Japonsko

Země patří mezi nejrozvinutější, technologicky nejvyspělejší a nejmodernější regiony, v současnosti je 4. největší světovou ekonomikou (pokud bereme EU jako celek). Nedisponuje však mnoha přírodními zdroji, a tak je v této oblasti silně závislá na dovozu. 

Dalším charakteristickým znakem je značný vliv vlády a státních orgánů na řízení ekonomiky, významný podíl státních zakázek a odraz mnoha tradičních společenských přístupů v metodách výroby i řízení. Japonsko má velmi vysoký veřejný dluh, což má mimo jiné řešit nová vláda premiéra Abeho, která se snaží obnovit ekonomický růst, ukončit deflaci a zároveň zastavit růst zadlužení. I přesto koncem loňského roku ratingová agentura Moody´s snížila ratingové hodnocení Japonska na stupeň A1, protože podle ní bude mít problém splácet své dluhy kvůli stárnutí populace (v roce 2013 127,3 milionu obyvatel, počet obyvatel tedy stále klesá). HDP v roce 2013 dosáhlo 4919,6 miliardy USD. Největší podíl na něm mají služby (přes 70 %), zhruba čtvrtinu tvoří průmysl a nejméně je zastoupeno zemědělství (1,2 %).

Japonsko je závislé na dovozu potravin, z domácí produkce pochází pouze cca 40 % produktů. I proto potravinářství a zemědělství patří mezi perspektivní obory nejen českého exportu. Těžištěm průmyslu je v současnosti vyspělé strojírenství, elektrotechnika, chemie, petrochemie a papírenský průmysl. Velmi dynamicky se rozvíjí vyspělá elektronika a výroba průmyslových robotů. Specifické postavení zaujímají také materiály a technologie související například s rozvojem biotechnologií a nanotechnologií.

V roce 2014 dosáhl náš export do Japonska hodnoty 21,2 miliardy Kč. Jedná se nejvíce o součásti motorů, odpad z drahých kovů, stavebnice, telefonní přístroje a přístroje pro vysílání a příjem hlasu a dat a dřevo, dále součásti motorových vozidel, čerpadla, polovodičová zařízení, mikroskopy a motory.

Jižní Korea

Korejská republika je země s vyspělou tržní ekonomikou a od roku 1996 také členskou zemí OECD. V roce 2013 byl HDP Jižní Koreje 1304,5 miliardy USD a jeho růst 3 %. Nejmenší podíl na HDP má zemědělství (2,6 %), průmyslová výroba tvoří 39,2 % a největší přidanou hodnotu tvoří služby (58,2 %). Ekonomika je tažená exportem a domácí spotřebou. V řadě průmyslových odvětví dosáhla Korejská republika špičkové světové úrovně, a to jak v objemu výroby, tak i v technologické vyspělosti. Slabinou tamní ekonomiky je její závislost na dovozu surovin. Mezinárodní měnový fond odhaduje růst jihokorejské ekonomiky pro tento rok na 3,1 %.

Významnými odvětvími jihokorejského průmyslu jsou výroba paměťových čipů, LCD obrazovek a přístrojů mobilní komunikace (1. místo na světě), výroba lodí (1. místo na světě), automobilový průmysl, železářství a ocelářství a zpracování ropy a výroba ropných derivátů. Jižní Korea se také stala oblíbeným cílem čínských turistů, zejména za účelem nakupování.

V roce 2013 čítala korejská populace 50,2 milionu obyvatel. Země se podle klasifikace Světové banky řadí do skupiny zemí s vysokými příjmy, kde hrubý národní důchod per capita činí 25 920 USD.

Do země se nejvíce dováží surová ropa, ropný plyn, integrované obvody, rafinovaná ropa a uhelné brikety. Nejvíce se z ní exportuje rafinovaná ropa, integrované obvody, automobily, lodě pro osobní i nákladní dopravu a LCD displeje. Podle statistik WTO zaujímá Jižní Korea 1. místo na světě ve vývozu IT produktů. Současný korejský export je negativně ovlivněn oslabením japonského jenu, což činí japonské zboží konkurenceschopnějším pro zahraniční trhy.

V roce 2014 bylo z České republiky do Jižní Koreje vyvezeno zboží v hodnotě 12,5 miliardy Kč. Nejvíce se vyváží stavebnice, mikroskopy, čerpadla, vývěvy a vzduchové kompresory, kohouty a ventily. Pozitivním krokem bylo zrušení mnohých cel a administrativních překážek pro dovoz z EU v nedávných letech.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2015 na straně 16.

Štítky Japonsko, Jižní Korea

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.