Příležitosti pro české firmy v Íránu

Text Dita Nedělková Publikováno
thumbnail Írán

Stavebnictví, infrastruktura

Toto odvětví íránské ekonomiky zaznamenává obrovský boom ve spojení s růstem počtu obyvatel. Některé odhady mluví o nárůstu populace do roku 2030 až na 90 milionů, tedy o víc než deset milionů. Írán prahne po nových technologických postupech a materiálech. Velký důraz je kladen na odolnost proti zemětřesení a energetickou efektivitu budov. Současné stavební postupy se totiž dají přirovnat k naší panelákové výstavbě ze sedmdesátých let. Především kvůli klimatickým podmínkám musí stávající výstavba projít modernizací a správným zaizolováním, což by mělo vést k energetickým úsporám. Další příležitostí, kde mohou být české firmy velmi silné, je oprava památek a infrastrukturní projekty, které se plánují po zrušení sankcí.

Strojírenství a energetika

Írán trpí nedostatkem zemědělských strojů a techniky. V sektoru strojírenství byla země dlouho odkázána v zásadě sama na sebe, a stala se proto relativně soběstačnou výrobní ekonomikou. Z toho důvodu předpokládáme poptávku nejenom po strojích a technologiích, ale také po modernizaci stávajících výrobních provozů. Velký růst očekáváme i v energetice, i když projekty na velké elektrárny pravděpodobně získají jiní hráči. Potenciál však zůstává u menších projektů, dílů a subdodávek.

Ropný a petrochemický průmysl

V důsledku dopadů mezinárodních sankcí ztratil Írán značný podíl na světovém trhu s ropou. Po očekávaném zrušení sankcí však toto odvětví čekají velké změny; objem těžby ropy a plynu by mohl narůst ze stávajícího 1 milionu barelů denně až na 4 miliony barelů za den. Počátkem října letošního roku Írán představil více než 50 nových ropných projektů, které budou spuštěny ihned po zrušení sankcí. Možných příležitostí pro české exportéry je v tomto odvětví řada. Výhodu představuje zejména skutečnost, že mají v Íránu velmi dobrou reputaci.

Letecký sektor

Země má v plánu investovat do nových letadel. Úroveň civilního letectví a celkové bezpečnosti daného sektoru v Íránu je v tuto chvíli velmi nízká a letecké havárie jsou zde poměrně časté. V rámci mezinárodních sankcí byl totiž zakázán dovoz nových letadel, současná íránská letecká flotila je tak velmi zastaralá. V průběhu následujících deseti let chce stát postupně nakoupit až 300 nových strojů a odhaduje, že celková investice do nové flotily bude dosahovat hodnoty 7,5 mld. USD. Čeští exportéři tak mají příležitost využít potenciálu, který toto odvětví ukrývá.

Cestovní ruch

Írán se rovněž připravuje na vyšší příliv turistů a chystá se představit více než 1300 investičních projektů v daném odvětví, kterých se mohou české firmy chopit. Země má bohatou kulturu a historii, nachází se v ní 19 kulturních památek zapsaných na seznamu UNESCO.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2015 na straně 26.

Štítky Írán

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.