Příležitosti pro české firmy v Barmě

Text Rudolf Klepáček Publikováno
thumbnail Myanmar

Dopravní infrastruktura a civilní letecký průmysl

Vláda zaměřuje pozornost na rozvoj zanedbané dopravní infrastruktury, která je jednou z podmínek širšího ekonomického rozvoje země. Myanmar plánuje v tomto směru velké projekty včetně rozšíření silniční a železniční sítě a nových letišť a přístavů. Podle analýz se očekává, že automobilový trh poroste do roku 2019 ročně (CAGR - compound annual growth rate) o 7,8 % (včetně poptávky po autosoučástkách - aftermarket auto parts) díky rostoucí ekonomice, rozvoji infrastruktury a růstu příjmů.

Země zaznamenává výrazný nárůst leteckého provozu. Významné procento její rozlohy totiž nebude ani ve střednědobém horizontu dostupné jinak než letecky. V posledních letech došlo k nárůstu přeletů o 7 °k, domácí letecká doprava vzrostla o 23 °A), mezinárodní doprava zaznamenává roční růst o 6,6 %. Tyto trendy s sebou přinášejí zvýšené nároky na zaostalou leteckou infrastrukturu, kapacitní a technické možnosti řízení leteckého provozu, včetně nutnosti zajistit optimalizaci tras, rozšířit sít radarů, upgrade přenosu dat, satelitní navigaci a celkovou harmonizaci s globálními systémy. Zvýšení bezpečnosti a kapacity leteckého prostoru země je nutnou podmínkou. Vláda plánuje rozšíření sítě mezinárodních (Hanthawaddy) i regionálních letišť a modernizaci stávajících (Rangún, Mandalaj).

Energetika

Mezi hlavní úkoly vlády patří elektrifikace země. Elektřina je dostupná pouze pro 30 % populace, ve venkovských oblastech jen pro 6 %. Časté výpadky a nestabilita proudu obtěžují nejen obyvatelstvo, ale komplikují rozvoj průmyslu. Vláda plánuje zvýšit kapacitu výroby elektřiny do roku 2030 na 20 000 VW ze stávajících 4000 MW. Kromě rozsáhlých zásob zemního plynu, doposud hlavně na vývoz, má Myanmar významný potenciál vodní energie, okolo 100 000 MW, z čehož cca 40 000 MW již bylo identifikováno jako realizovatelné. V této souvislosti mají největší potenciál malé vodní elektrárny s kapacitou menší než 10 MW.

Technologie pro vodohospodářství

Myanmar sužují záplavy, které by si měly vyžádat rozsáhlé investice do protipovodňových opatření (například vybudování zadržovacích nádrží a regulace vodních toků). Dalším tématem jsou zdroje pitné vody, především čištění odpadních vod (například mobilní úpravny vod, technologie pro výstavbu a údržbu kanalizací, odpadová infrastruktura). Uplatnění českých firem v tomto sektoru je jednoznačné vzhledem k tornu, že celkový stav vodohospodářství vyžaduje modernizaci.

Zdravotnictví a farmaceutický průmysl

Zdravotnictví je stále na nízké úrovni, odhaduje se, že tři čtvrtiny občanů Myanmaru mají velmi omezený přístup k základní zdravotní péči. S výhledem růstu kupní síly lze očekávat, že se počet soukromých nemocnic a specializovaných klinik zvýší, tak jako potřeba jejich vybavení moderními lékařskými přístroji. Existuje zde prostor pro české výrobce nemocničního vybavení a zdravotnické techniky. Vhodným rámcem pro rozvoj spolupráce v oblasti restrukturalizace a modernizace zdravotní péče a možnosti českých dodavatelů ve zdravotnictví je ujednání mezi ministerstvy zdravotnictví ČR a Myanmaru o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy, podepsané v prosinci 2013. Vláda si navíc uvědomuje důležitost tohoto sektoru, a proto rozpočet na zdravotnictví vzrostl mnohonásobně (od roku 2011 čtyřikrát).

Zemědělství a potravinářství

Vláda upřednostňuje zemědělství zejména proto, že tvoří téměř 40 % HDP, zaměstnává většinu pracovních sil (70 %) a generuje 30 % exportu. Přes 

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2016 na straně 21.

Štítky Myanmar

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.