Příležitosti pro české firmy v Izraeli

Text Branislav Gál Publikováno
thumbnail Izrael

Energetika

Izrael skýtá příležitosti v řadě odvětví energetiky, a to ve výrobní i distribuční části, (transformátory, zařízení pro generování elektrické energie, jako např. turbíny, kotle, chladicí věže). Perspektivní je pro české firmy také vývoz zařízení a technologie pro těžbu, skladování, zpracování a přepravu zemního plynu či výstavba a dodávky zařízení a komponentů (roury, armatury, kompresory). Dalším (a v zásadě novým) polem působnosti českých firem může být oblast těžby zemního plynu a návazných oblastí. Investovat se perspektivně bude do těžebních a rozvodných technologií, zařízení na zpracování plynu (CNG, možná zkapalnění) či jeho uskladňování.

Chemický průmysl

Chemický průmysl včetně příbuzných oborů papírenské, plastové a kaučukové výroby je stále perspektivním odvětvím pro české producenty, v minulosti se to již mnohokrát potvrdilo. Ačkoliv v Izraeli existují silní výrobci, nedokáží z místní produkce pokrýt kompletní domácí poptávku.

Vodohospodářství, odpady

Vzhledem k nedostatku přírodních zdrojů je hlavní hybnou silou ekonomického rozvoje věda, respektive aplikovaný výzkum. Silnou pozici si udržují čisté technologie (výzkum a vývoj v oblasti fotovoltaiky, desalinační jednotky) a nanotechnologie. V minulosti byl odpadní průmysl zanedbávaným sektorem jinak moderní izraelské ekonomiky. Armáda přesunuje své základny z hustě obydlených centrálních oblastí více na jih, je třeba sanovat zamořenou půdu (podobně jako po odchodu sovětské armády z ČR). Některé řeky mají řečiště zanesená a znečištěná průmyslovými odpady. Stále se řeší také největší ekologická katastrofa v historii Izraele po úniku milionů litrů ropy z prasklého ropovodu poblíž Eilatu.

Železniční doprava

Vzhledem k neexistenci významných ocelářských provozů v Izraeli je trh výrazně dovozní. Totéž platí pro dodávky dopravních prostředků (kromě osobních automobilů, např. lokomotivy, vagony, tramvaje, autobusy) a navazujících komponentů (kolejnic, signalizačního zařízení). Izrael hodlá v příštích letech elektrifikovat železnici. Není příliš pravděpo dobné, že by české firmy mohly vyhrávat celé tendry, to je spíše doména domácích subjektů, zejména pokud jde o stavební práce. Mohou se však podílet na subdodávkách typu hloubení tunelů (v Izraeli v zásadě není firma, která by větší projekty tohoto typu zvládala), dodávky kolejnic, no vých vlaků atd.

Text: Branislav Gál

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2017 na straně 21.

Štítky Izrael

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.