Podnikat v Latinské Americe znamená naučit se žít s politickými převraty

Text Martin Tlapa Foto Shutterstock Publikováno

Tomáš J. Baťa dokázal přesvědčivě uspět v Latinské Americe v době, kdy tato oblast byla notoricky nestabilní. Sám o tom říkal: „Podnikat v Latinské Americe znamená naučit se žít s politickými převraty.“ V roce 2018 se z hlediska prosazování našich ekonomických zájmů nacházíme v nesrovnatelně příznivější situaci.

Podle seriózních odhadů by Latinská Amerika jako celek měla ekonomicky růst v roce 2017 o 2,4 % a v roce 2019 o 2,7 %. Střední Amerika by měla dokonce růst o 3,0 % a 3,3 %. Naprostá většina zemí regionu patří nyní mezi demokratické či částečně demokratické státy a převraty již neohrožují naše vývozy ani investice. Heritage Foundation hodnotí státy, jako je Kolumbie, Peru, Mexiko či Dominikánská republika, v kategorii spolehlivých partnerů s relativně nízkým rizikem.

V uplynulých letech se přitom podíl našeho vývozu do Latinské Ameriky a karibské oblasti pohyboval pouze okolo jednoho procenta. Je to málo? Lze objem našeho exportu do tohoto teritoria zvýšit? A jak? Často se říká, že výraznou roli v malých objemech exportu hraje vzdálenost. Díky pokroku v oblasti dopravních a telekomunikačních technologií již vzdálenost nepředstavuje takovou překážku jako dříve. Mezi lety 1930 až 1990 se cena tříminutového telefonního hovoru mezi New Yorkem a Londýnem snížila z 244 dolarů na pouhé 3 dolary. Dnes můžete dokonce po internetu volat zcela zdarma. Vývoj komerčních tryskových letadel, nákladních vozidel a zavedení kontejnerizace výrazně zjednodušily převoz z jednoho místa na druhé kdekoliv na světě. Průměrná cena za přístavní poplatky se za posledních 80 let desetinásobně snížila a letecká přeprava zboží dnes představuje 35 % hodnoty mezinárodní obchodní výměny.

Překonejme klišé o „Latince“

Vzdálenosti se v současném mezinárodním obchodě relativizují, a co se dříve zdálo příliš daleko, můžeme dnes považovat za velmi zajímavé teritorium. V „Latince“ se také stabilizovaly ceny komodit, roste koupěschopnost a poptávka po kvalitních a dostupných strojích, autech a průmyslových výrobcích, tedy právě po produktech, které tvoří těžiště našeho exportu. Není navíc nutno podléhat jen fascinaci velikostí trhů, jako je Brazílie nebo Mexiko. Současný svět Latinské Ameriky je čím dál více charakterizován stabilizací z našeho pohledu méně prozkoumaných zemí, jako je například Kostarika či Paraguay s výrazným růstem poptávky. Obecně lze říci, že mnoho menších zemí Střední Ameriky má prognózy růstu a poptávky, které značně překonávají průměr regionu.

Pokud chceme s vývozem do Latinské Ameriky uspět a překonat to „zakleté jedno procento“, bude mimo jiné nutné zapomenout na klišé v chápání tohoto regionu. Už to není oblast vyspávající siestu pod širákem v patiu. Už to není jen místo, kde gaučové měří pampy rozvážným krokem v sedle. Ne všude, kde rostou banány, jsou nadále banánové republiky. Například 34 % veškerého marketingu se zde uskutečňuje po sociálních sítích a 33 % importérů používá aplikaci WhatsApp. Pokud budeme schopni pochopit současnou Latinskou Ameriku s její rychlou dynamikou změn, najdeme tam své místo. Realita vyžaduje moderní přístup a dobré znalosti nové mentality regionu.

Text: Martin Tlapa

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2018 na straně 13.

Štítky Latinská Amerika, Baťa

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.