Využijte renomé České rozvojové agentury v KambodžiZa své aktivity získala státní vyznamenání

Text Filip Šebek, Štěpán Vojnár Foto archiv ČRA Publikováno
thumbnail Kambodža

V posledních letech se Kambodža otevírá turistům i byznysu. Rychlý rozvoj nových odvětví ale většinu zdejších měst zaskočil, mají nevyhovující infrastrukturu, která odrazuje další návštěvníky i investory. Mnoho obcí například vypouští své odpadní vody buď do nejbližšího vodního toku, nebo rovnou do moře. S podporou České rozvojové agentury (ČRA) a jejího dotačního Programu B2B se české firmy pustily do projektů, které ve vytipovaných kambodžských lokalitách nabízejí řešení pro čištění místních odpadních vod. Sektorů, kde mohou české firmy pomoci se svým know-how a zároveň se prosadit na místním trhu, je však mnohem víc.

Pomozme vyčistit kambodžské řeky

Z původně ryze batůžkářské destinace se z kambodžského Sihanoukville stalo mezinárodní letovisko a neustále se rozvíjí. Jeho atraktivitu však ohrožuje absence účinného čištění odpadních vod, které z domácností i hotelových komplexů vtékají přímo do moře. „Situace již dospěla do bodu, kdy si místní samospráva uvědomuje, že pokud nepřistoupí k řešení tohoto problému, bude v budoucnu čelit poklesu turistů, kteří představují výrazný zdroj financí,“ uvádí obchodní ředitel firmy G-servis Jakub Kubálek.

Tato firma v loňském roce zažádala u ČRA o dotaci na studii proveditelnosti v rámci Programu B2B. „Tento program se liší od klasické rozvojové spolupráce tím, že požadujeme, aby vybrané projekty byly finančně udržitelné, neboť jen tehdy je pro firmy v cílových zemích smysluplné dlouhodobě investovat.

Vybrány jsou proto ty projekty, které mají vyjasněné návazné financování, ať už formou investora, vlastního vkladu či úvěru,“ vysvětluje Ludmila Leškovská, která má v ČRA Program B2B na starosti. V případě projektu společnosti G-servis šlo o zpracování analýzy stavu vodního hospodářství zaměřené na oblast úpravy a čištění vody ve zmíněném přístavu Sihanoukville, který byl vybrán na základě zjišťování potřeb místních samospráv.

Pomoci Kambodži s čištěním odpadních vod se rozhodla i firma Dekonta, která vloni získala dotaci pro vypracování podnikatelského plánu na rozšíření služeb v oblasti kořenových čistíren odpadních vod. Ty totiž představují ekonomicky a technologicky atraktivní alternativu ke standardním mechanicko-biologickým čistírnám odpadních vod a jsou vhodné především pro menší obce, sídla či rekreační zařízení. „Velká část populace zejména ve venkovských oblastech doposud nepoužívá splachovací záchody a zásobování kvalitní užitkovou a pitnou vodou je také problematické. Tento fakt může představovat riziko pro mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, které jsou citlivé na nepravidelnost v provozu. Pro tyto případy je rovněž vhodná extenzivnější technologie, jako jsou právě kořenové čistírny, které lépe snášejí výkyvy v zatížení,“ říká Ondřej Urban z firmy Dekonta.

Nevyužitý potenciál ekologického zemědělství i gumárenství

Pro české společnosti, které nabízejí konkurenceschopné technologie v oblasti čištění odpadních vod, tedy představuje Kambodža zajímavou obchodní příležitost. Řadu zahraničních firem, a zvláště ty malé, rozvojové země přesto odrazují tím, že na uplatnění jejich výrobků není v dané zemi kapitál a podnikatelské prostředí se tu zdá být příliš komplikované. Přestože Kambodža disponuje levnou pracovní silou i surovinami, pro expanzi dalších odvětví s dlouhodobou udržitelností jí navíc chybějí zkušenosti a technické zázemí.

Ať už se jedná o zmiňovaná řešení v čištění odpadních vod nebo jiné technologie a zařízení, mohou je tu nabídnout další české firmy. Třeba v zemědělství.

Mezi plodiny, z nichž mohou profitovat místní farmáři i zahraniční firmy, patří například stále vyhledávanější kambodžský pepř. Podobně je tomu u ostatních speciálních plodin nebo produktů ekologického zemědělství. Místním pěstitelům však často chybějí efektivnější zařízení a technologie pro zkvalitnění a zvýšení produkce. Nové zpracovatelské technologie by se tu mohly více uplatnit i v gumárenském průmyslu. Kambodža je významným producentem kaučuku, jen minimum jeho produkce je ale na místě zpracováno. Příležitosti se nabízejí i v mechanizaci zemědělství.

Program B2B pomůže zmírnit rizika

Další oblastí, kde se mohou české firmy uplatnit a využít podpory ČRA při rozpracování svého podnikatelského záměru, je energetika obnovitelných zdrojů. Elektroenergetická soustava je v Kambodži velmi fragmentovaná a řada venkovských oblastí stále čeká na připojení k národní přenosové síti. Elektřina je dostupná jen 60 procentům populace, což je jedno z nejnižších pokrytí v regionu. Právě venkovské oblasti, kde se počítá s dokončením jejich elektrifikace až ve 20. a 30. letech, nabízejí příležitosti pro malé vodní elektrárny, ale i solární projekty. Zajímavé je také zpracování biomasy a využití bioplynu pro zdejší menší obce a domácnosti.

Jak už jsme zmínili, ke snazší identifikaci místních partnerů, rozpracování podnikatelského plánu s následným etablováním firmy v místě včetně zmírnění s tím spojených rizik přispívá stále oblíbenější Program B2B. „Tento program není jen o poskytování dotace, snažíme se firmám ukázat i další možnosti podpory, včetně spolupráce se zastupitelskými úřady. K omezení rizik přispívá i úzká spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, ČEB i EGAP. Společně s těmito partnery jsme českým firmám schopni nabídnout širší paletu nástrojů podpory, a zvýšit tak jejich motivaci na rizikové trhy vstupovat,“ vysvětluje ředitel České rozvojové agentury Pavel Frelich. Ta si zde mimochodem vybudovala skvělé renomé a za své aktivity byla koncem loňského roku oceněna vysokým kambodžským státním vyznamenáním.

Text: Filip Šebek, Štěpán Vojnár

Foto: archiv ČRA

 

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2018 na straně 58-59.

Štítky Kambodža, ČRA, MZV, ČMZRB, ČEB, EGAP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.