Příležitosti pro české firmy v Indonésii

Text Jan Špiler Foto Jana Pešavová Publikováno
thumbnail Indonésie

Doprava a infrastruktura

Modernizace infrastruktury je v Indonésii potřebná prakticky ve všech oblastech především díky navýšení počtu automobilů a motocyklů v důsledku růstu ekonomiky a životní úrovně. Aktuální téma představuje také plán obnovy železnic a vozového parku státní železniční společnosti Kereta Api. Jednou z hlavních priorit současného vede-ní hlavního města Jakarty je řešení krizové situace městské hromadné dopravy vybudováním jak trasy metra, tak vnitřního městského okruhu nadzemní kolejové dopravy v nadcházejících pěti letech. Potřebný je rovněž systém na výběr elektronického jízdného.

Letecký průmysl

Většina z 600 funkčních letišť v Indonésii překračuje v současné době kapacitu o 200 až 300 %. Vzhledem k růstu letecké dopravy je technická úroveň současného vybavení letišť nedostatečná. Vláda tak plánuje další navyšování investic do letištní infrastruktury a bezpečnosti leteckého provozu. V leteckém průmyslu existuje jak možnost přímých dodávek konečným zákazníkům, tak prostřednictvím subdodavatelů.

Obranný průmysl

Relativní zaostalost ve výzbroji armády v porovnání s nejbližšími sousedy hodlá indonéská vláda řešit zásadní obnovou a rozšířením armádní výzbroje a výstroje. Plán současné vlády je navyšovat obranný rozpočet země v nadcházejících pěti letech na 1,5 % HDP. Specifikum Indonésie spočívá ve snaze orientovat se v oblasti obrany a obranného průmyslu více směry, a vyhnout se tak závislosti. Proto kombinuje například nákup vojenské techniky z USA a Ruska. Zařízení české a československé provenience má v zemi určité renomé a tradici, na které lze navázat.

Energetika

Indonésie má aktuálně dva ambiciózní cíle, prvním je zvýšení výroby energie do roku 2020 o 35 tisíc MW, se kterým souvisí cíl druhý: téměř čtvrtina vyrobené energie do roku 2025 by měla pocházet z obnovitelných zdrojů. Nemalý podíl by měly tvořit i vodní elektrárny, tedy oblast s tradičně silným know-how českých firem. Součástí podpory obnovitelných zdrojů jsou i státní garance týkající se výkupu a cen elektrické energie.

Text: Jakub Černý

Foto: Jana Pešavová

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2018 na straně 20.

Štítky Indonésie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.