Příležitosti pro české firmy v Thajsku

Text Jan Špiler Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Thajsko

Kolejová doprava

Thajská vláda klade velký důraz na vybudování dopravní infrastruktury a počítá s velkým podílem investic právě na železniční dopravu. Jedná se o budování nových, respektive zdvojení stávajících tratí, a to v délce minimálně 4 tisíc km. Počítá se také s postupným převáděním nákladní dopravy ze silnic na železnice. V plánu je i posílení mezistátních spojů. Země plánuje také rozvoj příměstských linek a systému metra a nadzemní dráhy v Bangkoku a jeho okolí.

Zemědělství a potravinářství

V důsledku stoupající spotřeby pečiva roste v Thajsku poptávka po obilovinách. Dále také roste spotřeba masných výrobků, se kterou je spojená potřeba zajistit dostatečně stabilní dodávky jak zpracovaného masa, tak vlastních (domácích) chovů. Existuje zde tak prostor pro uplatnění našich zemědělsko-zpracovatelských a potravinářských technologií a zařízení.

Energetika

Národní plán rozvoje energetiky, který byl schválen v roce 2015 a měl by platit až do roku 2036, cílí na výrazné snížení závislosti země na zemním plynu (maximálně 40 % oproti současným 65 % v energetickém mixu), a to především prostřednictvím zvýšení objemu alternativních zdrojů. Dále se počítá se zvýšením dovozů čisté energie z okolních zemí, což znamená nutnost postupné modernizace a rozšíření kapacit přenosové soustavy a napojení na okolní státy (především Laos). Plánují se také investice do kapacit spojených s LNG.

Vodohospodářství

Kvůli častým záplavám je v Thajsku nutné investovat do protipovodňových opatření. Aktuální výše plánovaných investic se odhaduje na 8 mld. amerických dolarů. Stát plánuje také zvyšovat investice do výroby a distribuce pitné i průmyslové vody, čistíren odpadních vod, čerpadel a mobilních úpraven vod.

Text: Jan Špiler

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2018 na straně 21.

Štítky Thajsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.