Příležitosti pro české firmy na Filipínách

Text a foto Benjamin Žiga Publikováno
thumbnail Filipíny

Stavebnictví a infrastruktura

Vláda prezidenta Rodriga R. Duterta v roce 2017 alokovala 7 % HDP na infrastrukturu a zavázala se podporovat ekologická řešení zvláště ve filipínských městech. Ta dnes trpí obrovskou mírou znečištění. Očekávanými lídry ve stavebnictví jsou také projekty železniční a letecké dopravy stejně jako plán radikálního odlehčení dopravní situace v hlavním městě Manile.

Sklářský průmysl

Sklo se na Filipínách především ve stavebnictví těší velké oblibě, a to díky svým ekologickým benefitům v rámci minimalizace solárního tepla a vysoké světelné prostupnosti. Sklo je využito také pro stavbu mnohých kancelářských komplexů stejně jako v rychle rostoucím farmaceutickém průmyslu. České firmy ve sklářském průmyslu na Filipínách dosahují výtečné pověsti již od 30. let. V rámci stavebního rozkvětu roste také poptávka po rozměrných sklářských instalacích jak pro soukromé rezidence, tak i nově budované hotely a kasina.

Energetika

Energetika je jednou z priorit filipínské vlády. Stav infrastruktury a výrobních kapacit je v současnosti špatný, a Filipíny tak patří mezi země s jednou z nejvyšších cen elektrické energie. Do sektoru proto směřují rozsáhlé investice, a to jak do zdrojů zelené energie, které jsou vládou zvýhodňovány, tak do elektráren na pevná paliva. Filipínská vláda se také staví pozitivně k využití jaderných elektráren vlastněných soukromým sektorem. Ty je ochotna dotovat.

Letecký průmysl

V zemi dochází k rozsáhlé modernizaci civilních i vojenských letišť a vládní modernizační programy aktuálně pokrývají prakticky každý významnější ostrov. Do roku 2035 se očekává navýšení celkového počtu cestujících v letecké dopravě na 140 milionů, přičemž bude vytvořeno 3,4 milionu pracovních míst v hodnotě 23 mld. amerických dolarů. Vzhledem k vysoké úrovni českého průmyslu v oblasti letištního vybavení a již dosaženým obchodním úspěchům se v této oblasti otevírají možnosti další spolupráce.

Zdravotnictví

Rostoucí ekonomika a zvyšující se životní standard mají za důsledek narůstající poptávku po kvalitní zdravotní péči. Demografický vývoj nahrává stavbě nových nemocnic a vybavování těch starých. Díky tomu pokračují investice největších soukromých filipínských konglomerátu do sektoru zdravotnictví, což otevírá možnosti pro importéry. Téměř 100 % zdravotnického zařízení na Filipínách pochází totiž z dovozu. Země také očekává prudký růst informačních technologií a řízení obchodních procesů ve zdravotnictví, jako je konsolidace mezi plátci a poskytovateli, telemedicína, robotika, automatizace procesů a nové možnosti účtovacích modelů.

Text a foto: Benjamin Žiga

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2018 na straně 22.

Štítky Filipíny

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.