Příležitosti pro české firmy na Slovensku

Text Jaroslav Remeš Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Slovensko

Automobilový průmysl

Osobní automobily a motorová vozidla pro přepravu osob budou i nadále představovat významné dovozní komodity Slovenské republiky. Poptávka po této skupině vozidel souvisí také s již zahájenou obnovou vozového parku MHD v Bratislavě, Košicích, Banské Bystrici apod. Ministerstvo dopravy SR plánuje celkem devět prioritních projektu o celkové délce 90,5 km dálnic a rychlostních silnic. Jedná se například o úsek dálnice Bratislava—Senec nebo několik úseků rychlostních silnic R2 a R4 na jižním a východním Slovensku. Možnosti uplatnění českých firem jsou především v přípravné fázi, v projekčních činnostech i v realizačních pracích.

Obranný průmysl

Ministerstvo obrany SR plánuje modernizaci slovenské armády. V říjnu 2017 byl představen dlouhodobý plán rozvoje obrany s výhledem do roku 2030. Jeho součástí je detailní rozpis jednotlivých modernizačních projektů v celkové hodnotě 6,8 mld. eur. Podle harmonogramu by se mělo v roce 2018 rozběhnout až 25 projektů. Slovensko bude například financovat výměnu bojových obrněných transportérů, modernizovat dělostřelecký palební systém Zuzana či speciální rádiové systémy BKRS.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Obnova zastaralého a nevyhovujícího nemocničního zařízení a plánovaná výstavba nové nemocnice v Bratislavě poskytuje potenciál ke zvýšení českého exportu. ČR patří již dlouhodobě k významným dodavatelům léků. Dovozu antibiotik však konkurují narůstající dodávky z Číny. Tradice, znalost prostředí a propojenost s ČR je jedinečnou příležitostí pro opětovné navýšení vývozu léků i zařízení pro vybavení nemocnic.

Energetika

Spotřeba elektřiny na Slovensku byla v roce 2016 téměř z 9 % pokryta dovozem a podle prognóz tamního Ministerstva hospodářství dále poroste. Pro Slovensko bude v nejbližším období rozhodující, kdy dojde k dokončení dvou bloků jaderné elektrárny Mochovce. V případě odstavení uhelných elektráren Nováky a Vojany bude ve hře výstavba dalšího jaderného bloku v Jaslovských Bohunicích. V jaderné energetice existují aktuální příležitosti i ve vývoji nové technologie v oblasti štěpení, zvýšení bezpečnosti a výkonnosti jaderných elektráren či ve využití a manipulaci s použitými materiály z odstavených jaderných zařízení v Jaslovských Bohunicích. Příležitosti nabízí připojení některých průmyslových parků k elektrické síti (např. rozvodny, transformační stanice, obnova kabelů a vedení), vytváření sítí pro nabíjení elektromobilů, skladování elektrické energie, budování inteligentních sítí a instalace inteligentních měřicích systémů, modernizace teplárenských systémů, výstavba čistých zdrojů, renovace systémů osvětlení nebo projekty energetických úspor budov. Příležitost představuje v nejbližší době generální oprava všech osmi turbín ve vodní elektrárně Gabčíkovo.

Text: zpracoval Jaroslav Remeš

Foto: Eva Stanovská

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2018 na straně 20.

Štítky Slovensko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.