Příležitosti pro české firmy v Hongkongu

Text Milan Vágner Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Hongkong

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Hongkongská vláda v roce 2016 zveřejnila desetiletý plán rozvoje nemocnic s rozpočtem téměř 600 miliard korun, který zahrnuje přestavbu a rozšíření 11 nemocnic, výstavbu 90 nových operačních sálů nebo rozšíření kapacity o pět tisk nemocničních lůžek. Další výzvou je vládní podpora technologií v souvislosti s péčí o stárnoucí populaci.

Vodohospodářství a odpadní průmysl

Důraz na kvalitu ovzduší a vody, využívání a snížení odpadů a důslednější zavádění obnovitelných energetických zdrojů je imperativ místní vlády v ekologii. Pro české firmy z toho vyplývá příležitost pro dodávky monitorovacích a měřicích zařízení hluku, čistoty ovzduší, vody a sedimentů, zařízení využívajících obnovitelné energetické zdroje menšího rozsahu, elektrických autobusů nebo technologií na recyklaci odpadu, jako jsou pneumatiky, kovy a plasty nebo stavební materiál. Obrovské příležitosti v tomto oboru tkví v potřebách širšího regionu, zejména ekologicky postižených čínských provincií v deltě Perlové řeky.

ICT a strojírenství

Kromě oborů zájmu místní vlády, jimiž jsou biotechnologie, umělá inteligence a robotika, finanční technologie a smart city, připadají v úvahu pro spolupráci s Hongkongem i další obory, kde mají české firmy a instituce co nabídnout. Jsou to například nové materiály včetně nanotechnologií nebo 3D textilních materiálů, kybernetická bezpečnost, automobilové a letecké součástky, přesné strojírenství apod.

Sklářský průmysl

Plánovaná výstavba velkých bytových projektů v New Territories a nových dopravních systémů nebo výstavba hotelů vyžaduje nové, ekologicky šetrné stavební materiály včetně nanomateriálů pro vnější ochranu a čištění budov. Urbanistické projekty a designová řešení nových budov různého zaměření jsou výzvou pro české skláře.

Potravinářství

Pivo, víno, speciální destiláty a české klobásy nebo cukrovinky, to jsou jen příklady pro uplatnění českých produktu na místním trhu. Kultura pití českého piva v Hongkongu již zapustila kořínky a je potřeba ji kultivovat.

Text: Milan Vágner

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2018 na straně 21.

Štítky Hongkong

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.