Příležitosti pro české firmy na Tchaj-wanu

Text Eva Pigová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Tchaj-wan

Doprava a infrastruktura

Tchajwanská vláda plánuje do roku 2021 řadu veřejných programu s celkovým rozpočtem 13,9 mld. amerických dolarů. Vzhledem k tomu, že místní dodavatelé zatím nejsou schopni tyto projekty např. v hromadné dopravě či vodní projekty samostatně dokončit, existují zde příležitosti právě pro české dodavatele. Program pro rozvoj infrastruktury má podpořit růst tchajwanské ekonomiky tím, že bude držet krok s nejnovějšími trendy v oblasti průmyslu, technologií, životního stylu a rozvojem regionů komplexnějším a vyváženějším způsobem.

Letecký průmysl

V asijsko-pacifickém regionu má letecký průmysl stoupající tendenci, jeho hodnota se odhaduje na 6 bil. amerických dolarů v příštích dvou dekádách a až 41 % poptávky by mělo pocházet právě z tohoto koutu světa. Výhodou Tchaj-wanu je strategická pozice v srdci asijsko-pacifického regionu, spolehlivá infrastruktura, vládní pobídky (R8ČD či Industrial Cooperation Program atd.) IT, přesné strojírenství či spotřební elektroniku apod. České firmy zde mohou uspět zejména v oblasti dodávek monitorovacích systémů. Další příležitosti se nabízejí v oblasti dodávek malých dopravních letadel či ve vývozu kabelových svazků, elektromechanických celků, elektronických zařízení a dodávek kabelových komponent. Zajímavým vývozním artiklem můžou být i systémy na ostrahu hranic (bordersurveillance and monitoring systems) nebo city monitoring systems.

Energetika

Výrazná podpora je soustřeďována nejen na obnovitelné, ekologicky šetrné energetické zdroje, ale také na modernizaci a efektivní řízení přenosových energetických soustav. Do roku 2025 by obnovitelné zdroje energie měly tvořit až 20 % z energetického mixu (tedy cca 8450 MW by mělo být vyrobeno z čistých zdrojů energie). Tchaj-wan rovněž plánuje posílit svou kapacitu větrné energie z 530 MW na 4,2 GW do roku 2030 v rámci Plánu obnovitelných zdrojů energie. Od tohoto plánu se očekává, že vygeneruje až 13 mld. eur pro tchajwanské výrobce zařízení a jejich dodavatele komponentů. Dále se nabízí příležitosti například v opravě, modernizaci a údržbě stávající infrastruktury ve větrné a solární energetice či biopalivech.

Zemědělství a potravinářství

V roce 2016 se na Tchaj-wan dovezlo potravinářské zboží v hodnotě 14,2 mld. amerických dolarů, přičemž nejvýznamnějším dovozním artiklem byly lihoviny/likéry, sója a olejnatá semena, kukuřice, následované skotem (mražené a čerstvé maso), pšenicí, čerstvými jablky, tabákovými výrobky, sušeným mlékem a bavlnou. Dovoz tohoto zboží z EU se odhaduje pouze na 13 %, tedy 1,85 mld. amerických dolarů. Evropští/čeští exportéři mají tedy příležitost využít této „díry na trhu" a expandovat na tchajwanský trh, kde dominují USA, Austrálie a Nový Zéland. Zejména by se mohlo jednat o pivo, víno, mléko a mléčné výrobky apod.

Strojírenství

V loňském roce představoval český vývoz (kód celního sazebníku 82 až 90) cca 3,7 mld. korun. Mimo jiné se na Tchaj-wanu každým rokem zvyšuje prodej automobilů české značky. V loňském roce se prodalo až 8000 vozidel, což byl 50% nárůst oproti roku 2016. Zároveň ve strojírenství úspěšně funguje česko-tchajwanský joint venture, který se zaměřuje na výrobu nových typů horizontálních frézovacích strojů a jejich následný prodej v regionu.

Text: Eva Pigová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2018 na straně 22.

Štítky Tchajwan

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.