USA jsou nejen kolébkou oboru IT, ale i Průmyslu 4.0

Text David Formánek Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail USA

I když nápad na první programovatelný počítač se vylíhl v hlavě Angličana, tedy konkrétně anglického matematika a filozofa Charlese Babbage už v první polovině 19. století, počítačová éra odstartovala až o sto padesát let později v USA. Na svět totiž přišlo zařízení IBM PC s modelovým číslem 5150, které si mohl dovolit koupit i běžný spotřebitel. Ruku v ruce s tím se zrodil na americké půdě i internet a průmysl informačních technologií tu zapustil hluboké kořeny.

V USA sídlí jedny z nejvýznamnějších světových počítačových firem, které „spolykají“ obrovský počet IT odborníků. Doba si žádá stále více a více technických inovací a s nimi roste i poptávka po softwarových vývojářích a jejich platy. Průmyslové a výrobní firmy, znající kouzlo propojených systémů a interakcí, našly východisko v nahrazování levné lidské práce precizním robotem, který je akční nonstop bez nároku na volno a dovolenou a bez připomínek vůbec. Hovoříme o tom, že přichází doba Průmyslu 4.0, a někteří z nás to označují za další průmyslovou revoluci. Podle Světového ekonomického fóra jsou USA opět v čele tohoto pelotonu, následovány Singapurem a Německem.

EU chce mít technologicky vyspělé firmy

Ani Česká republika si však ve světovém srovnání nevede nijak špatně, oproti loňsku si polepšila o dvě příčky a skončila na 29. místě. Je zřejmé, že technologie opanovaly náš prostor a tempo, jakým se vyvíjejí, je téměř neuchopitelné. Proto je i pro firmy důležité nastoupit do tohoto proudu inovací včas. A jelikož nejde o lacinou záležitost, důležitým prvkem je zapojení a podpora ze strany státu jak prostřednictvím investiční politiky, digitalizace státní správy, tak vypisováním národních dotací a implementací těch evropských. Protože zájmem EU je mít kvalitní firmy, které budou konkurovat na mezinárodním poli právě těm nejvíce vyspělým, americkým.

U nás v EU Pointu KB právě takovým firmám pomáháme v rozletu. Získat tuto podporu se podařilo například moravské společnosti K2 atmitec. Vyvíjí podnikový informační systém pod značkou K2, který pomáhá řídit firemní procesy (ERP) i vztah se zákazníky a obchodními partnery (CRM). Dalším příkladem může být pražská společnost Bohemia Interactive, založená bratry Španělovými a Slavomírem Pavlíčkem, která čerpala dotaci na vlastní vývoj her, herního softwaru a s ním souvisejícího výzkumu v oblasti 3D grafiky, umělé inteligence a fyzikální simulace v reálném čase.

Robotizace v bance

I v KB se musíme umět vyrovnat s neustále sílící regulací, jako jsou mezinárodní sankce, GDPR či PSD2, a stále náročnějšími zákazníky, kteří chtějí služby bezpečné, rychlé, nepřetržité a bezplatné. Digitalizace ale není jen o nákupu nových počítačů a skenerů. Jde o kombinaci vzletných nápadů, optimalizace procesů, nasazení nových IT řešení, budování zcela nových, nezatížených stávající architekturou či akvizice úspěšných start-upů na finančním trhu. U nás jsme do inovačního vlaku už nastoupili. Ovlivněni svými klienty a s ambicí, že budeme také my inspirovat je.

Text: David Formánek

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2019 na straně 33.

Štítky USA, Nové technologie, Dotace EU, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.