Nový Zéland: Benefity obchodu pro všechny

Text Laura Srpová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Nový Zéland

Po Austrálii a Číně je Evropa třetím největším obchodním partnerem Nového Zélandu. Ten se však pro EU jako celek ocitá až na jednapadesátém místě. Přitom bezmála pětimilionová země patří mezi největší zastánce volného obchodu na světě.

Svědčí o tom mimo jiné právě probíhající jednání mezi představiteli Evropské unie a Nového Zélandu. Jedna z nejdynamičtějších ekonomik v rámci OECD je podobně jako Česká republika silně závislá na exportu. Zahraniční obchod tvoří až 30 % novozélandského HDP a váže se na něj více než 620 tisíc pracovních míst.

Současné vládě Nového Zélandu (koalice Novozélandské strany práce a New Zealand First s podporou Zelených) záleží na tom, aby benefity volného obchodu pociťoval co největší počet obyvatel, a proto klade důraz na veřejnou diskuzi a udržitelnost v obchodní politice nazývanou „obchod pro všechny“. Země uskutečňuje svou obchodní politiku zejména na základě bilaterálních smluv o volném obchodu a své aktivní účasti ve Světové obchodní organizaci (WTO). V současné době se řídí literou deseti dohod o volném obchodu na bilaterálních i multilaterálních základech zejména s asijskými partnery.

Vstřícný partner

EU jako třetí největší obchodní partner a třetí největší investor na Novém Zélandu se k tomuto trendu připojila a v roce 2015 zahájila s Novým Zélandem jednání o dohodě o volném obchodu. Zatím poslední, páté kolo proběhlo v červenci 2019 ve Wellingtonu, přičemž cílem obou partnerů je dokončit jednání do konce roku 2020.

Českým exportérům může dohoda přinést řadu výhod, jako je snížení cel (zejména u zemědělských výrobků) a odstranění nepřiměřené administrativní zátěže při vývozu zboží, usnadnění obchodu se službami, ale například také ochranu našich zeměpisných označení. Naše Ministerstvo průmyslu a obchodu je při procesu vyjednávání v kontaktu s podnikateli a stakeholdery a informuje je o vývoji situace mimo jiné prostřednictvím podnikatelských seminářů (v červnu 2019) a expertních jednání (v září 2018).

Kontinuální růst

Globální trend ekonomického růstu posledních let, zejména pak na klíčových novozélandských exportních trzích v asijsko-pacifickém regionu, se příznivě podepsal i na hospodářských výsledcích Nového Zélandu. Za posledních pět let (2014–2018) rostlo HDP země kontinuálně jak v absolutních číslech v průměru o 3,2 % ročně, kdy v roce 2018 dosáhlo hodnoty 215 mld. amerických dolarů (asi 4,68 bilionu korun), tak v přepočtu na obyvatele, kdy činilo 41 570 amerických dolarů (asi 904 tisíc korun) v tomtéž roce. Předpokládá se, že HDP poroste i v letech 2019 a 2020 tempem 3 % ročně. Míra nezaměstnanosti, která v roce 2018 dosáhla 4,5 %, by se pak měla podle odhadů v letech 2019 a 2020 dále mírně snižovat.

V roce 2018 přeshraniční obchodní výměna Nového Zélandu oproti předchozímu roku vzrostla a hodnota obratu dosáhla asi 163 miliard novozélandských dolarů (asi 2,45 bilionu korun). Posílil také vývoz, jehož hodnota dosáhla v tomtéž roce 82,2 miliardy novozélandských dolarů (1,2 bilionu korun), přičemž bylo z Nového Zélandu vyvezeno nejvíce mléčných výrobků (17 %), masa (9 %), dřeva a ovoce. Import do země dosáhl hodnoty 80,7 miliardy novozélandských dolarů (1,2 bilionu korun). Mezi dovozy převažovala vozidla a jejich součásti (10 %), strojírenské výrobky (10 %), ropa (8 %) a elektronika.

I přes poměrně skromnou obchodní výměnu mezi Českou republikou a Novým Zélandem (v roce 2018 dosáhla hodnoty něco přes 3 miliardy korun) je Zéland naším 68. největším obchodním partnerem, můžeme jej vnímat jako zdroj důležitých komodit (vlny) a zemědělských výrobků a jako perspektivní odbytiště pro české strojírenské výrobky a spotřební zboží.

Perspektivními obory pro další spolupráci jsou třeba doprava (pozemní i letecká), do níž mají v další dekádě směřovat stále vyšší vládní investice, dále obranný průmysl v souvislosti s plánovanou modernizací novozélandské armády nebo technologie pro využívání obnovitelných zdrojů energií. Nový Zéland se rovněž může stát zajímavým partnerem v oblasti obchodu se službami, které jsou nejdynamičtějším sektorem novozélandské ekonomiky a mají až 70procentní podíl na tvorbě HDP.

Text: Laura Srpová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2019 na straně 50-51.

Štítky Nový Zéland

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.