Články autora: Laura Srpová

Austrálie a ČR: Obě země vyhlížejí dohodu o volném obchodu

thumbnail

Austrálie je z hlediska zahraničního obchodu dlouhodobě spřízněným a podobně smýšlejícím partnerem Evropské unie a České republiky. Tento trend neoslabil ani v posledních letech. Naopak, překážky v souvislosti s pandemií covidu-19, rostoucí závislostí na dovozu z Číny a ukrajinskou krizí v posledních měsících ještě urychlily změny v australské zahraničně-obchodní strategii. Australská vláda tak směřuje ekonomiku k diverzifikaci obchodních toků, investic a posilování dodavatelských řetězců. Vůči Evropě je tato změna nejvíce patrná při vyjednávání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Austrálií, od které si oba obchodní partneři slibují posílení vzájemných obchodních vazeb.

Štítky Austrálie

číst celý článek

S Japonskem budujeme strategické partnerství

thumbnail

V letošním roce oslaví Česká republika a Japonsko významné výročí – 100 let od navázání diplomatických styků s tehdejším Československem. Těžištěm vzájemných vztahů je politická, ekonomická, obchodní a kulturní spolupráce, ale poměrně nově se ve větší míře rozvíjí také vědecko-technická spolupráce. Japonsko zároveň patří mezi pět našich nejvýznamnějších obchodních partnerů mimo Evropu a největší přímé zahraniční investory u nás. Vzhledem ke všem těmto skutečnostem a celkovému významu Japonska jako důležitého hráče v regionu východní Asie činí Česká republika kroky k pozvednutí našich vzájemných vztahů na úroveň strategického partnerství.

Štítky Japonsko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Japonsku

thumbnail

Strojírenský průmysl Strojírenské výrobky patří k tradičním položkám vývozu do Japonska. Zároveň se zvyšuje poptávka po nových technologiích v této oblasti. Země je například dlouhodobě na špici světového vývoje v oblasti využívání automatizace. Japonská vláda v roce 2015 vytyčila &bdquo…

Štítky Japonsko

číst celý článek

Mongolsko není pro zhýčkanéChudá bohatá země

thumbnail

Pro mnoho českých exportérů zůstává tento vnitrozemský stát, obdařený velkým nerostným bohatstvím, stále ve stínu svých velkých sousedů, Ruska a Číny. Třímilionová země přitom disponuje neuvěřitelnými zásobami surovin. V jejím podzemí se dá najít 85 z 94 přirozených prvků periodické tabulky, včetně vzácných kovů.

Štítky Mongolsko, MPO

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.