Příležitosti pro české firmy v Japonsku

Text Laura Srpová Foto Eva Stanovská Publikováno

Strojírenský průmysl

Strojírenské výrobky patří k tradičním položkám vývozu do Japonska. Zároveň se zvyšuje poptávka po nových technologiích v této oblasti. Země je například dlouhodobě na špici světového vývoje v oblasti využívání automatizace. Japonská vláda v roce 2015 vytyčila „robotickou revoluci" s cílem udělat z Japonska oficiální velmoc robotiky. K jednotlivým cílům akčního plánu patří například výrazné rozšíření tzv. smartfactories (plně robotizovaných továren) nebo pokrytí japonských domácností domácími roboty. Spolupráce Japonska s Německem v této progresivní oblasti stejně jako čím dál více se rozvíjející přímé kontakty českých výzkumných a technologických pracovišť s japonskými partnery nabízejí široké uplatnění pro české firmy z tohoto i z návazných oborů.

Energetický průmysl

Pro firmy z ČR může představovat exportní příležitost plánovaný rozvoj obnovitelných zdrojů, zejména malých a středních vodních elektráren (budoucí výstavba 2700 elektráren s kapacitou až 45 mil. MWh). Vzhledem k odstraňování důsledků havárie ve Fukušimě, které potrvá několik desítek let, existuje také velká poptávka po technologiích na odstraňování jaderné kontaminace.

Sklářský a keramický průmysl

České sklo (stolní sklo a lustry) má v Japonsku dlouholetou tradici a zároveň velký růstový potenciál. Poptávanými výrobky mohou být například stolní, kuchyňské, toaletní či kancelářské skleněné výrobky; skleněné výrobky pro vnitřní výzdobu nebo pro podobné účely; skleněné perly; imitace perel; imitace drahokamů nebo polodrahokamů a podobné drobné skleněné ozdobné zboží a výrobky.

Zemědělství a potravinářství

Japonsko dováží více než 60 % spotřeby potravin v hodnotě 62 mld. amerických dolarů ročně. Z České republiky se do země vyváží zejména slad, chmel, čokoláda, krmivo pro psy a kočky, pivo nebo víno. Existuje však rostoucí poptávka i po dalších komoditách, jako jsou mléčné či masné výrobky, cereálie nebo trvanlivé potraviny.

ICT

Uplatnění českých IT technologií při zajišťování kybernetické bezpečnosti, zpracování velkého množství dat, řízení provozu nebo monitoringu sítí má velký růstový potenciál. Velmi perspektivní je ale také oblast internetu věcí nebo umělé inteligence.

Zdravotnictví a farmacie

Stárnoucí populace a pověstná japonská dlouhověkost kladou značné nároky na zdravotní péči. Proto jsou v současné době zajímavé investice do sektoru zdravotnické techniky.

Obranný průmysl

V důsledku změn v geopolitickém rozložení sil v Asii posiluje Japonsko zásadně výdaje na obranu. Pro ČR se zde otevírají příležitosti především v oblasti radiosondážních a radiolokačních přístrojů (radary), oblasti CBRN (ochrana proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným látkám), ale i v dalších oblastech obrany.

Text: Laura Srpová

Foto: Eva Stanovská

Štítky Japonsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.