Příležitosti pro české firmy v Korejské republice

Text Josef Vrbenský Foto Shutterstock Publikováno

Advanced manufacturing

Vyspělost české a korejské ekonomiky přináší nové výzvy v oblasti řešení pokročilé výroby. Ty mohou zahrnovat robotiku, automatizaci, digitalizaci, 3D tisk, přesné obrábění, prediktivní údržbu, cloudová řešení, big data a další. Jednotlivé technologické inovace se opírají o výsledky spolupráce R&D center a akademických institucí. Mezi klíčové sektory, kde je lze uplatnit, řadíme automobilový průmysl, elektronický a elektrotechnický sektor, letecký sektor a zdravotnické prostředky. Vzhledem k odbornosti ČR v Průmyslu 4.0, široké nabídce technologických řešení pro tuto problematiku a přenositelnému strojírenskému know-how je potenciál pro české firmy vysoký.

Energetický průmysl

V souvislosti s růstem spotřeby elektrické energie se otevírají možnosti pro české subdodavatele generátorů, turbín a dalších částí pro výstavbu elektráren. Další příležitostí je spolupráce s korejskými dodavateli energetických zdrojů na třetích trzích, díky níž se české firmy mohou uplatnit také např. v Číně, Vietnamu a dalších zemích.

Automobilový průmysl

Korejské automobilky se připravují na elektromobilitu a autonomní systémy řízení vozidel. V této souvislosti vyhledávají zdejší výrobci dopravních prostředků dodavatele kvalitních komponentů za konkurenceschopné ceny. Pro české exportéry jde o perspektivní příležitosti, neboť Česká republika má na korejském trhu pověst vyspělé průmyslové země s dlouholetou tradicí, která nabízí kvalitní výrobky za přijatelnou cenu.

Obranný průmysl

Pro české firmy se nabízí spolupráce v oblasti dodávek speciální techniky, případně i subdodávek. Český průmysl může prorazit v oblasti pokročilé elektroniky a prostředků ochrany proti zbraním hromadného ničení. Potenciál skýtá oblast společného výzkumu, vývoje a projektů v oblasti robotiky a pokročilých technologií.

ICT

Předpokládá se, že v příštím desetiletí vytvoří odvětí ICT v Korejské republice až 585 tisíc nových pracovních míst a 12 nových průmyslových oborů. České firmy by se mohly prosadit např. v oblasti spolupráce při vývoji, případně exportu inovativních počítačových programů, moderních aplikací a technických novinek do mobilních telefonů.

Zdravotnictví a farmacie

Příležitosti k exportu skýtá korejský trh se zdravotnickým materiálem i se zdravotnickým vybavením a lékařskými technologiemi. Díky velkému zájmu a péči Korejců o svůj vzhled roste rovněž import přístrojů a nástrojů pro rehabilitaci a estetickou medicínu.

Strojírenský průmysl

Vyspělé české strojírenské firmy mají šanci prosadit se i na korejském trhu. Mezi nejperspektivnější položky lze zařadit např. soustruhy, stroje pro obrábění, vrtání a frézování, lisy a tvářecí stroje apod.

Zábava a volný čas

Mezi perspektivní položky českého exportu patří hračky, stavebnice a modely a rovněž počítačové hry. Zvyšuje se také poptávka po sportovním vybavení, potřebách pro fitness, atletiku a jiné sporty apod. Velmi zajímavou oblastí pro české exportéry je rovněž korejský trh s hudebními nástroji.

Text: Josef Vrbenský

Foto: Shutterstock

Štítky Jižní Korea

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.