Vladimír Jeřábek: Naše bankovní skupina je už v Číně jako doma

Text Jana Jenšíková Foto Archiv KB Publikováno
thumbnail Čína

Komerční banka byla v rámci skupiny Société Générale první, která před šesti lety nabídla svým klientům účet v čínských jüanech. Nakolik tuto možnost využívají? Platí stále, že čínští obchodníci zvýhodňují obchod ve své měně? I na to jsme hledali odpovědi u Vladimíra Jeřábka, člena představenstva KB a náměstka generálního ředitele pro distribuci.

Jak je to tedy s českými exportéry a čínským jüanem?

Čínská měna se loni podle počtu transakcí dostala do pětky světových měn, jüanem se platilo více než kanadským či australským dolarem. Jeho podíl v celosvětovém měřítku rostl a činí přes dvě procenta. Velkou dynamiku vykazuje zejména bilaterální výměna v asijských zemích.

I když se Čína řadí mezi pět největších obchodních partnerů ČR, realizace plateb je standardizovaná a není náročná, podle našich dat se většina obchodů realizuje stále v eurech a dolarech. A to i přesto, že podle mezinárodního průzkumu téměř polovina čínských společností nabízí slevu v případě uzavření kontraktu v CNY, což je i jeden z faktorů vyšší pravděpodobnosti získání zakázky.

Co byste tedy našim firmám mířícím do Číny z pohledu banky doporučili? Jak optimálně nastavit platební styk? A na co konkrétně by si měly dát pozor?

Čína je po Německu druhým největším dovozcem do ČR, ale až osmnáctým největším trhem pro české exportéry. Tomu podle firemních databází odpovídají i počty aktivních společností, kterých je na trhu přes 600, většina zaměřená na import. Je nám ctí, že našimi klienty jich je přes čtyřicet procent. Převaha dovozu nad vývozem je logická, neboť překonat exportní bariéry čínského trhu, ať už vzdálenost, mentalitu, státní podporu a nejistoty s tím spojené, je těžší než těžit z levnosti a vzrůstající kvality čínského zboží.

Jaké služby tedy vaši klienti potřebují?

V první řadě je to pochopitelně standardní zahraniční platební styk, kdy platby (i ty v jüanech) je možné realizovat jak prostřednictvím zabezpečeného elektronického bankovnictví, tak samozřejmě i přes papírové platební příkazy. U hlavních měn, jako je euro a americký dolar, je platební výměna bezproblémová, protože clearingové zpracování probíhá v USA a eurozóně. Problém může nastat, pokud se platba vrací, dohledává se nebo se doplňují platební instrukce. Zde bývá reakční doba čínského korespondenta poněkud delší. Problematické je také uvádění názvu účtu příjemce, zejména při zadávání v elektronickém bankovnictví.

Mezi klíčové faktory každé spolupráce s čínským podnikem se řadí platební podmínky v obchodní smlouvě, jejich správným nastavením se lze vyhnout řadě komplikací. Běžná je zálohová platba ve výši zhruba třiceti procent, zbývající část ceny je vhodné dohodnout za využití některého z bankovních zabezpečovacích instrumentů, jako jsou dokumentární platby. Nejoblíbenějším zůstává dokumentární inkaso, kdy česká firma je dovozcem. Vývozce předkládá dokumenty bance a žádá ji, aby zajistila platbu proti předání dokumentů dovozci, který tyto dokumenty potřebuje k disponování se zbožím. Inkaso staví dovozce do výhodnější pozice, neboť může odmítnout převzetí dokumentů v případě nevhodnosti dodávky, a tedy nezaplatit kupní cenu.

Hovoříme spolu krátce před Mezinárodním strojírenským veletrhem v Brně. Jakou roli hraje právě strojírenství v portfoliu vaší banky?

Podíl strojírenství na úvěrovém portfoliu KB je dlouhodobě významný a stabilní, neboť patří mezi naše dlouhodobé priority, a to i přes svůj částečně cyklický charakter a turbulence v posledních letech, ať už se jedná o důsledky hospodářské krize či geopolitické otřesy na východních trzích. Podíl KB na celkovém trhu ve financování strojírenství zhruba odpovídá celkovému tržnímu podílu banky (cca 20%) v segmentu korporátních a top korporátních klientů.

Je nutné si uvědomit, že strojírenské podniky podporujeme nejen samotným přímým financováním, ale též prostřednictvím úvěrů poskytovaných jejich finálním odběratelům například ve formě exportních úvěrů, leasingu, factoringu, což našim klientům dává možnost nabídnout svým zákazníkům konkurenceschopné komplexní řešení včetně financování. Naprostá většina našich klientů vykazuje dobré a poslední dobou stále se zlepšující finanční výsledky a stabilitu, o čemž svědčí nízké náklady banky na riziko spojené s financováním strojírenského sektoru.

S úspěchy některých z nich se setkáváme i na stránkách TRADE NEWS. Které z těch aktuálních vám udělaly radost?

Je mi velkým potěšením a obohacením, potkám-li se s majiteli či řediteli společností, které mají jasnou vizi, znají své konkurenty a možnosti. Bohudík je takových společností nemálo. Umí se přizpůsobovat nové situaci, umí inovovat, umí se zapálit pro svoje ideály, jsou schopni vyvézt svá řešení za české hranice, umí zachytit nový trend. Podaří-li se nám společným rozhovorem a výměnou dat najít řešení jejich rozvojových potřeb, je to ideál a i náš cíl. V tomto čísle TRADE NEWS má například prostor Galatek nebo TOS Varnsdorf. Ale to je jen vzorek, těch společností je nepřeberné množství.

Pozorujete, že se s hospodářským oživením zlepšila jejich ekonomická situace, více investují, rozšiřují své exportní aktivity?

Podnikatelská aktivita v eurozóně v červnu rostla nejrychlejším tempem za poslední čtyři roky. České hospodářství má dobře našlápnuto, očekává se růst téměř 3 % tažený čerpáním peněz z EU, růstem investic, poklesem cen ropy a nízkou inflací. KB ohlásila velmi dobré obchodní výsledky, které odrážejí tento pokračující růst české ekonomiky, kdy jsme reportovali růst objemu úvěrů o 5,6 % a dvouprocentní nárůst počtu klientů. Určitě vidím větší investiční aktivitu, než tomu bylo před rokem.

Určitě vidím větší investiční aktivitu, než tomu bylo před rokem.

Vaše banka se na největším tuzemském strojírenském veletrhu pravidelně prezentuje. S čím přicházíte letos?

Komerční banka se MSV letos účastní již po patnácté, budeme se prezentovat ve společném stánku s dceřinou společností SGEF (Société Générale Equipment Finance) umístěném na volné ploše před pavilonem Z, kam všechny naše klienty srdečně zveme. Je pro nás důležité být svým současným i potenciálním klientům nablízku a účinně se podílet na jejich aktivitách. Já osobně budu na veletrhu od pondělí do středy a spolu s kolegy z korporátního bankovnictví budeme s našimi zákazníky hovořit o jejich rozvojových plánech tuzemských i zahraničních, projednávat konkrétní kontrakty, obdivovat jejich exponáty. Toto považuji za nejdůležitější aktivity na veletrhu.

V rámci MSV také již tradičně slavnostně stvrzujete další spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Jak hodnotíte dosavadní společné projekty a jaké nové chystáte?

Komerční banka spolupracuje s nejrůznějšími typy organizací a asociací. Vyhledáváme partnery pro všechny segmenty našich zákazníků. Dovoluji si tvrdit, že již čtyřletá spolupráce s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR je úspěšná. Je zaměřená zejména na partnerství pro oblast dotační a jiné finanční podpory z fondů EU v návaznosti na nové programovací období, na grantový program pro členy AMSP, na export a projekt Svou cestou, který podporuje zájem o podnikání mezi mladými lidmi. Novou oblastí bude podpora živnostníků a vybraných řemesel. Rovněž i tento rozhovor je součást naší spolupráce, a proto přeji magazínu TRADE NEWS hodně čtenářů vyhledávajících odborné, inspirující články.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2015 na straně 54—55.

Štítky Čína, Strojírenství, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.