V Íránu můžeme navázat na dobré zkušenosti

Text Hana Hikelová Foto Archiv EGAP Publikováno
thumbnail Írán

Českým exportérům se otevírají nové možnosti na téměř osmdesátimilionovém íránském trhu. EGAP už zahájil projednávání nových obchodních případů do Íránu, nyní jsou ve fázi poradenství a předběžného posouzení. Podmínkou pro jejich konečné schválení je odvolání sankcí znemožňujících vývoz do této zajímavé destinace.

Podle generálního ředitele EGAP Jana Procházky reaguje pojišťovna tímto krokem na aktuální vývoj mezinárodněpolitické situace, kdy se v horizontu půl roku očekává zrušení sankcí vůči Íránu. „Chceme tím pomoci zajistit konkurenceschopnost českých vývozců a umožnit přípravu nových obchodních případů tak, abychom po zrušení sankcí byli schopni rychle reagovat a začít pojišťovat nový export,“ uvádí Jan Procházka.

Zmíněné rozhodnutí EGAP souvisí také s tím, že pojišťovna má pozitivní zkušenost s minulými obchodními případy do tohoto teritoria a eviduje takřka bezproblémovou platební historii íránských subjektů. „Do doby zavedení sankcí odběratelé z Íránu platili v řádných termínech, po zavedení sankcí nám zůstaly dva pojištěné případy, které dosud nejsou splacené,“ doplňuje generální ředitel.

Před sankcemi přitom činila celková aktivita EGAP v Íránu téměř 13 miliard korun, přičemž po zavedení sankcí řeší úvěrová pojišťovna jen jednu pojistnou událost s Bank Saderat. Nezaplacení pohledávky ve výši 8 milionů dolarů v tomto případě souvisí právě se sankcemi, které omezují zahraniční platby. Nyní se nicméně rýsuje reálná varianta, jak ve velmi krátké době dořešit i tuto pojistnou událost. V tomto případě má totiž EGAP státní záruku Íránu, a pokud by tato pohledávka nebyla řádně zaplacena, šlo by o komplikaci při pojišťování případných dalších obchodů. Druhá pohledávka, kterou EGAP v Íránu má, je u Bank Tejarat, tam ale nyní splátky probíhají bez problémů.

Právě s platbami z íránských bank mají u starších pohledávek problém i další evropské země. Významným dopadem sankcí je totiž i vyloučení některých bank ze systému SWIFT a jejich uvedení na sankční seznam. Tento krok fakticky zkomplikoval mj. obchodní vztahy, které vznikly ještě před zavedením sankcí, neboť banky z reputačního hlediska odmítají se sankcionovanými subjekty spolupracovat a v mnoha případech nedokončují transfery splátek íránských dlužníků. Nemožnost transferu dlužné částky bohužel nakonec postihuje především evropské věřitele.


S podporou EGAP byly do roku 2010 úspěšně realizovány dodávky kolejnic, technologického zařízení pro elektrárnu Iran Shahr, linky pro výrobu dieselových čerpadel, parní turbogenerátory, cukrovary Khoozestán, cementárna Shahr-E-Kord, čistička odpadních vod a další dodávky v celkové hodnotě více než 10 mld. Kč. Aktivity EGAP nebyly omezeny pouze na poskytování pojištění vývozních úvěrů, pojištěny byly také bankovní záruky v hodnotě 1,2 mld. Kč a českým vývozcům bylo poskytnuto i pojištění výrobního rizika ve výši 1,6 mld. Kč.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2015 na straně 62—63.

Štítky Írán, EGAP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.