ČEB podporuje české zemědělce

Text Petr Križan Publikováno

Export českých firem, které se zabývají zemědělskou či potravinářskou výrobou, v posledních letech roste. Ať už jde o vývoz komodit, zemědělskou techniku či výrobní technologie, o české dodavatele mají v zahraničí zájem. Tohoto trendu si je vědoma i Česká exportní banka (ČEB), která za dobu své existence podpořila agrární export ve výši 2,7 miliardy korun.

České potraviny v Číně

Začátkem května 2016 doprovázel generální ředitel ČEB Karel Bureš ministra zemědělství Mariana Jurečku na podnikatelské misi do Číny. „Čína je pro české exportéry rozhodně zajímavou destinací. V roce 2015 vyvezli do Číny zboží v hodnotě téměř 46 miliard korun, z toho téměř 60 % představovaly stroje a dopravní prostředky,“ uvedl Karel Bureš. Během mise se společně s ministrem mimo jiné zúčastnil akce České dny v Pekingu, která byla zaměřena na prezentaci českých potravin, a mezinárodního zemědělského veletrhu SIAL China 2016. „Mezi Českem a Čínou každoročně roste vzájemný obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty. Poměrně oblíbené je české pivo a čínští podnikatelé se začínají orientovat na výrobu tohoto typického českého nápoje za použití českých surovin. Svědčí o tom i skutečnost, že jednou z nejrychleji rostoucích položek našeho vývozu se stává český chmel,“ řekl ministr Jurečka.

Hledání nových možností

V dubnu se ČEB zúčastnila i dvou českých veletrhů, Salima a Techagro, zaměřených na potravinářství a zemědělství, chystá se také na výstavu Země živitelka. Od České exportní banky na těchto akcích zájemci získají nejen komplexní informace o možnostech čerpání úvěrů na zahraniční aktivity, ale dozví se i vše potřebné o trzích, které skýtají pro české podnikatele v oblasti potravinářství a zemědělství největší potenciál. A nejsou to jen tradiční exportní země EU, ale i méně obvyklá či rizikovější teritoria, například země Jižní Ameriky, Asie či Afriky.

„Protože dnes se už podstatně méně vyváží na tradiční trhy jako například do Ruska, vidíme potenciál především v podpoře zemědělského vývozu na trhy nové. Zájem jsme zaznamenali například o export do Maroka, Tuniska, Egypta, Zambie, Nigérie, Ghany či Senegalu,“ poznamenal generální ředitel ČEB Karel Bureš.

„Naším cílem je podpořit výrobce nejen zemědělských a potravinářských komodit, ale i vývozce zemědělských technologií a know-how,“ dodává Bureš. Vzhledem k tomu, že některé projekty v zemědělském sektoru mohou být pro komerční banky těžko uchopitelné a financovatelné, je Česká exportní banka výhodným obchodním partnerem.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2016 na straně 75.

Štítky Podpora exportu, Potravinářství, Zemědělství, ČEB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.