Česká zdravotnická technika dobývá nová teritoria

Text Hana Hikelová Foto archiv EGAP Publikováno
thumbnail Gabon thumbnail Ghana

Čeští výrobci zdravotnické techniky úspěšně pronikají na zahraniční trhy. Jen státní úvěrová pojišťovna EGAP za posledních pět let pojistila obchodní případy za více než 7,5 miliardy korun. Jde především o kompletní výstavbu nemocnic a poliklinik. EGAP pojistí každý rok export do zhruba čtyř desítek zemí světa. V posledních letech se může pochlubit tím, že se v jeho portfoliu každoročně objeví tři nová teritoria. „V uplynulých dvou letech to byly například Gabon, Ghana, Laos, Kolumbie nebo Papua-Nová Guinea,“ vysvětluje generální ředitel EGAP Jan Procházka. Ve všech těchto zemích české společnosti získaly kontrakty na výstavbu a vybavení nemocnic a poliklinik. V průměru se na jedné takové zakázce podílí v pozici subdodavatele 25 českých firem.

I čísla EGAPu tak potvrzují boom, který v posledních letech zažívají výrobci zdravotnické techniky. „Dříve jsme pojišťovali vývoz v hodnotě desítek či maximálně stovek milionů korun, teď je ale situace úplně jiná: Zdravotnická technika patří mezi jedno z primárních odvětví podpory exportu prostřednictvím pojišťovny EGAP,“ říká Jan Procházka.

V Laosu mají české firmy už třetí zakázku

Velmi aktivní na rozvojových trzích je v poslední době společnost VAMED Health Project CZ, která je dcerou rakouské skupiny VAMED. Například v Laosu získala zakázku, díky níž se podílí i na druhé fázi rozšíření a modernizaci tamní nemocnice Friendship. Jde o státní nemocnici s kapacitou 150 lůžek, kterou přímo spravuje laoské ministerstvo zdravotnictví. Rozšířením budovy dojde k navýšení kapacity o dalších 120 lůžek a zvětší se nabídka lékařské péče.

EGAP u tohoto projektu pojistil dodávky v hodnotě přes 110 milionů eur a přispěl nemalou měrou k získání kontraktu. „Vývozní pojištění je zásadním předpokladem financování, a je tedy nesmírně důležitým faktorem pro získání zakázky,“ říká jednatel firmy VAMED Health Project CZ Martin Blaha. Financující bankou je v tomto případě UniCredit Bank.

„Financování vývozu technologie do sektorů zdravotnictví a farmacie patří dlouhodobě mezi prioritní sféry exportního financování poskytovaného naší bankou. Transakce do Laosu byla výjimečná v několika směrech – jednak se jednalo pro banku i EGAP o historicky první projekt do této země, jednak jsme na základě referencí z první fáze projektu získali i druhou etapu projektu a v neposlední řadě struktura financování umožňuje financovat nejen odběratele, ale i celý řetězec subdodavatelů společnosti VAMED, jichž jsou desítky,“ doplňuje Jiří Flégl, manažer Structured Trade & Export Finance UniCredit Bank. Letos se v Laosu podařilo na základě úspěšného průběhu této modernizace získat další zakázku. Tou je tentokrát modernizace a rozšíření vojenské nemocnice, která se nachází blízko Houayase v oblasti Champasak. Výstavba by měla trvat třicet měsíců, obchodní případ je opět upisován na suverénní riziko státu.

Pojišťovna EGAP podporuje především vývoz do méně rozvinutých a rizikovějších zemí, tedy tam, kde firmy tržní pojištění zpravidla nemají šanci dostat. Laos je jednou z takových ekonomik. Na jednu stranu nabízí příležitosti – tento stát se sedmi miliony obyvatel patří s osmiprocentním růstem HDP mezi nejrychleji se rozvíjející asijské ekonomiky. „A české firmy mají v jihovýchodní Asii dobré jméno. Pro úspěch je důležité mít dobré lokální zastoupení a trpělivost,“ tvrdí Martin Blaha. Laos potřebuje zahraniční investice, jeho infrastruktura je zaostalá a hospodářství stále z velké části spoléhá na zemědělskou výrobu. Na druhou stranu jej ale OECD hodnotí jako vysoce rizikovou zemi. Se zaváděním legislativy do praxe jsou často problémy a firmy musí zápasit s nejasnými či protichůdnými pravidly podnikání.

Poptávka po zdravotnické technice roste i v Africe

Asijské země ale nejsou jedinou destinací, kde se firmám i díky státní podpoře vývozu podařilo uspět. Například v africkém Gabonu EGAP v posledních deseti letech pojistil aktivity hned dvou společností vyvážejících zdravotnickou techniku. Velký kontrakt v této zemi, kterou stále živí především těžba a export ropy, se podařilo opět získat skupině VAMED. Šlo o výstavbu nemocnice v hlavním městě Gabonu Libreville. Firma VAMED Health Projects CZ, česká dcera skupiny, se na zakázce podílela dodávkou v hodnotě přes 28 milionů eur. Kontraktu se účastnily i další společnosti, například výrobce nemocničních lůžek Linet. Právě její nemocniční lůžka jsou součástí vybavení téměř všech nemocnic a poliklinik, které EGAP v poslední době pojistil. Podobně se na vybavení nemocnic podílí i firma MZ Liberec.

V Ghaně, další africké zemi, staví nyní české firmy deset regionálních poliklinik v hodnotě přes 22 milionů eur. Výstavba začala loni a měla by trvat dva roky, obchodní případ je upisován na suverénní riziko státu. Hlavním cílem výstavby poliklinik je dostat lékařskou péči blíž pacientům, v současné době musí totiž dojíždět i za menšími zákroky do vzdálené centrální nemocnice. Polikliniky budou poskytovat ambulantní péči, diagnostické a laboratorní služby, bude zde také fungovat lékárna, prádelna, likvidace odpadu a spalovna.

Čeští výrobci zdravotnického zařízení se ale nesoustředí pouze na výstavbu nemocnic. Na kolumbijském a alžírském trhu se podařilo uspět firmě Medin. Ta s podporou pojišťovny EGAP dodala do obou zemí traumatologické implantáty. Podle Mapy oborových příležitostí Ministerstva zahraničí patří právě nástroje pro lékařské využití mezi komodity, se kterými mají čeští exportéři nejen v Kolumbii šanci uspět.

Text: Hana Hikelová

Foto: archiv EGAP

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2017 na straně 68-69.

Štítky EGAP, Zdravotnická technika, Laos, Gabon, Ghana

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.