ČEB společně se Svazem moderní energetiky zaostří na zelenou energii

Text ČEB Foto archiv ČEB Publikováno

Česká exportní banka (ČEB) se více zaměří na podporu vývozu zelených technologií. Kromě financování nabídne českým firmám také expertizy při hledání nových trhů. Své služby poskytne ve spolupráci se Svazem moderní energetiky. Partnerství, které spolu instituce uzavřely, má pomoci českým producentům udržitelných řešení z oblasti nízkouhlíkové ekonomiky získat nové zákazníky v zahraničí. Ze spolupráce budou moci těžit především výrobci obnovitelných zdrojů energie, řešení pro akumulaci energie a další šetrná řešení z oblasti moderní energetiky.

„O takzvané zelené technologie z Česka je ve světě zájem. Už teď Česká exportní banka financuje řadu úspěšných projektů tuzemských firem v různých částech světa. A spolu s rostoucí poptávkou cítíme, že je potřeba české exportéry ještě víc povzbudit,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel ČEB Jaroslav Výborný a dodává: „V tuto chvíli jednáme o možnostech financování dodávek českých technologií do několika zemí v Jižní Americe a poptávku cítíme také v Africe.“

Programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák doplňuje: „Aktuální proměna světové energetiky je obrovskou šancí pro Česko a vysoce kvalifikované průmyslové obory. Naše firmy mohou nabídnout řešení pro domácnosti v podobě solárních panelů a bateriových systémů, komponenty pro velké instalace obnovitelných zdrojů nebo řešení problémů s odpady. Naše země s tradicí strojírenského průmyslu, skvělými inženýry a kvalifikovanými dělníky má pro to velmi dobré předpoklady.“

Banka, člen Týmu Česko, se bude podílet na vzniku materiálů připravovaných Svazem. Ty se zaměří na mapování příležitostí na zahraničních trzích. V případě zájmu o bližší informace k možnostem realizace projektů ve vybraných státech budou experti banky také k dispozici výrobcům a exportérům.

Svět směřuje k postupné dekarbonizaci ekonomiky. Ta představuje příležitost obřích investic do výstavby nových, čistých zdrojů energie a potřebné infrastruktury. Cílem spojení ČEB a Svazu je pomoci českým firmám proniknout na jednotlivé světové trhy. V průběhu roku budou pořádány kulaté stoly s mezinárodním obsazením, kde společně představí nejatraktivnější trhy. Větrné a solární elektrárny jsou ideálním alternativním zdrojem energie například v Africe, Asii nebo v Jižní Americe. Tyto oblasti mají vhodné přírodní podmínky a uvedené technologie jsou stále levnější. Právě v Africe mohou obnovitelné zdroje v roce 2030 pokrývat až polovinu spotřebované elektřiny. V oblasti zelených zdrojů energie jde podle čísel Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA) o investici v součtu téměř čtyř stovek miliard amerických dolarů.

Zdroj: ČEB

Foto: ShutterStock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2019 na straně 64-65.

Štítky ČEB, Environment

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.