Rozvoj rodinných firem a sociálních podniků je nyní snazší

Text Marie Lafantová Foto archiv ČMZRB Publikováno

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) spolu s příslušnými ministerstvy připravila pro rodinné firmy a sociální podniky novou formu podpory. Rodinné firmy tak třeba budou moci získat zdarma záruku, která jim usnadní převod podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého, sociální podniky zase díky bezúročnému úvěru mohou snáz investovat do svého dalšího rozvoje.

Podpora rodinných firem

Podle šetření Family Firm Institute vytvářejí rodinné firmy 70 až 90 % světového HDP, poskytují zaměstnání 60 až 80 % zaměstnanců, jsou odolnější vůči krizím a založené na vysoké odpovědnosti k okolí. Navíc investice do rodinných firem zůstávají v regionech. Proto se ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu domluvily, že od ledna 2020 českým rodinným firmám nabídnou větší míru podpory, než kterou mohly čerpat doposud.

V rámci programu Záruka 2015 až 2023 budou moci získat záruku ke komerčnímu úvěru, kterým budou financovat tzv. Mergers & Acquisitions aktivity, to znamená aktivity související s převodem obchodního podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého. Záruky bude ČMZRB poskytovat až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 30 milionů korun, a až na období 8 let. K usnadnění dalšího rozvoje a růstu rodinných firem pak přispěje program EXPANZE. Ten mohou využívat již od června 2017, nicméně od příštího roku se potřeby těchto podniků stanou součástí zvláštních podporovaných aktivit, to znamená, že dosáhnou na podporu ještě vyšší. Bezúročný investiční úvěr tak budou moci čerpat od 650 tisíc do 60 milionů korun s dobou splatnosti až 10 let včetně odkladu splátek jistiny na 4 roky a s příspěvkem až 4 miliony korun na úhradu úroků u spolufinancujícího komerčního úvěru, který je nedílnou součástí financování na minimálně 20 % způsobilých výdajů projektu. Záruku budou moci získat k provoznímu či investičnímu úvěru, jehož výše se pohybuje mezi 1 až 40 miliony korun. Zajistit tak budou moci až 80 % jistiny úvěru a ručení získají na dobu 12 let.

Bezúročné financování pro sociální podniky

Pro sociální podnikatele ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravila program S-podnik, který byl spuštěn 1. prosince letošního roku. Díky němu mohou malí a střední podnikatelé, kteří jsou zároveň sociálním podnikem, získat na nákup nových nebo již používaných strojů, zařízení, technologií, licencí, softwaru, na pořízení a technické zhodnocení nemovitosti určené k podnikání apod. bezúročný úvěr, v průběhu roku 2020 pak přibude ještě bezplatné poradenství. Je to vůbec poprvé, co mohou české sociální podniky takovouto formu podpory čerpat. Bezúročné úvěry pro sociální podniky ČMZRB nabízí v rozmezí od 650 tisíc do 25 milionů korun a až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. Úvěry poskytuje na dobu 10 let, respektive 12 let, pokud převažuje pořízení nemovitých věcí, včetně odkladu splátek jistiny až na tři roky. S vyřízením a poskytnutím úvěru a ani jeho případným předčasným splacením nejsou spojeny žádné poplatky.

Z programu S-podnik je možné profinancovat projekty sociálních podniků působících v oblastech, jako je zpracovatelský průmysl, stavebnictví, zemědělství, lesnictví, energetika, doprava, maloobchod a velkoobchod, vzdělávání, sociální péče, IT, a další služby, a realizované na území ČR včetně hlavního města Prahy. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Text: Marie Lafantová

Foto: archiv ČMZRB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2019 na straně 25.

Štítky Rodinné podnikání, ČMZRB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.