Když je projekt dobrý, způsob financování si najde i v energetice

Text Pavel Beran Publikováno

„Téměř na všech energetických konferencích slyšíme, že investovat do energetiky se nevyplácí a investiční prostředí je tak nestabilní, že se v podstatě téměř žádné energetické zdroje stavět nedají. Jak se tato nejistota odráží v bankovnictví? Co momentálně patří mezi nejzajímavější rozvojové oblasti v energetice?“ Ladislav Seidler, jednatel společnosti Amper Generation, s.r.o

Pomohla by kvalitní legislativa

Z obecného hlediska se nedá říct, že by firmy přestaly investovat, i když určitý propad v době ekonomické stagnace tu samozřejmě byl. Když se však zaměříme výhradně na energetiku, zjistíme, že investiční boom byl historicky veden především obnovitelnými zdroji, kde byla poskytována provozní podpora. V současné době, kdy chybí potřebná legislativa a oblastí, kde je možné využít nějakou státní podporu, ubývá, je nových projektů k financování zřetelně méně. Rozhodování banky, co financovat a co ne, je těžké, zejména s přihlédnutím k tomu, že vývoj evropského trhu je obtížně predikovatelný. Více nejistoty má samozřejmě negativní dopad na ochotu investovat. Na druhé straně je však třeba říct, že když je projekt dobrý, a to ve všech souvislostech, pak si způsob financování najde.

Komerční banka vnímá energetiku jako jeden ze sektorů, které jsou z hlediska financování investic velmi zajímavé. Existuje zde prostor pro růst financování, nejde však o úplně jednoduchý sektor, což není způsobeno jen vývojem energetického trhu. Ceny elektřiny sice v posledním období rostou, což je z pohledu investora zajímavé, ale příčinou nejistoty je hlavně legislativní vakuum, za nímž stojí politická rozhodnutí či liknavost zákonodárců.

Kromě financí poskytujeme i know-how

Náš útvar se zabývá financováním projektů, které nejsou v bance zcela běžné. Jsou to nestandardní případy, pro jejichž správné pochopení je třeba mít specifické know-how o technologiích, legislativě i trhu. Jde o to, abychom dokázali ošetřit rizika financování investice, ale zároveň uměli vyhovět klientovi, který potřebuje individuální přístup a nalezení optimálního řešení svých potřeb. Jinými slovy naším cílem je kombinovat znalost segmentu a jeho specifik spolu s obchodním umem a využít příležitosti, které vidíme. Náš tým je od svého vzniku připraven poskytnout klientům vyšší přidanou hodnotu, než je pouze financování. Pracují v něm proto nejen seniorní bankéři, ale máme také kolegy experty se specializací na energetiku, kteří nám poskytují interní know-how, znalost technologií, legislativy a vše, co potřebujeme. Myslím si, že tento přístup je na českém trhu víceméně unikátní. Vyhodnocujeme projekty z našeho vlastního pohledu. U složitějších transakcí nebo specifických technologií využíváme rovněž možnost spolupracovat se sektorovými experty v naší mateřské bance Société Générale, a sdílet tedy jejich znalosti a zkušenosti z financování energetiky v Evropě a ve světě.

Trendem jsou kogenerace

Trendem poslední doby je decentralizace, kogenerační zdroje, akumulace apod. Bohužel pro akumulaci stále není k dispozici právní rámec. Kogenerace jsou technicky vyzkoušené, podstatné ale je, kdo kogenerační jednotku vyrobil, zda je to společnost s dobrými referencemi, která je schopna dát záruku, že bude fungovat tak, jak se předpokládá. Právě v segmentu kogenerací spatřujeme významný potenciál, a proto byla v Komerční bance pro posuzování těchto projektů nedávno odsouhlasena nová pravidla. Díky nim jsou klientům poskytnuty jasné parametry, za nichž je možné kogenerace financovat, a současně došlo k výraznému zrychlení schvalovacího procesu. To potvrdily i první projekty, které již byly na základě nových pravidel schváleny. Právě v tomto ohledu má Komerční banka díky našemu specializovanému týmu a jeho znalostem významnou výhodu.

Text: Pavel Beran

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2019 na straně 49.

Štítky Energetika, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.