Současná krize akceleruje poptávku po otevřeném bankovnictví a digitální transformaci

Text Martin Sládeček Publikováno

V tuto dobu se na nás stále častěji obracejí společnosti, které chtějí obsluhovat klienty i digitální cestou. Ať už jde o firmy transformující své služby do digitální sféry nebo ty, které přinášejí nové, plně digitální služby. Jak mohou společnosti využít tuto příležitost pro zachování nebo akceleraci svého byznysu

Odpovídá Martin Sládeček, Open Banking Leader Komerční banky

V souladu s evropskou směrnicí o platebním styku, známou spíše jako PSD 2, zpřístupnily banky data svých klientů třetím stranám. Ty musí vždy plnit všechny požadavky definované touto směrnicí a národním regulátorem, tzn. ČNB. Otevřené bankovnictví, respektive jeho zpřístupnění, se děje prostřednictvím tzv. API (Application Programming Interface). V tomto prostředí i Komerční banka umožňuje bezpečným způsobem poskytovat aplikacím třetích stran informace o účtech, platbách a dalších produktech KB. Navíc unikátně v prostředí českého trhu umožňuje KB partnerům propojení jejich řešení i do digitálních aplikací banky. Partneři tak získávají možnost poskytovat své služby klientům KB v místech, kde jsou každodenně on-line přítomni.

Začněte na KB API portálu www.kb.cz/api

Troufám si říct, že KB je lídrem v oblasti otevřeného bankovnictví na českém trhu a klientům i firmám umožňuje snadnou správu jejich financí či zjednodušení podnikání. API služby pro partnery i vývojáře otevírají cestu k „bankovnictví bez hranic“, fintechům i start-upům.

Výchozím bodem pro vás jako partnery či vývojáře je KB API portál, kde se nacházejí všechny potřebné informace pro dostupné i připravované API služby. V Komerční bance tak umožňujeme třetím stranám využít v rámci jejich služeb a aplikací zabezpečený přístup k informacím a datům, které jsou v souladu s platnou legislativou, jako jsou přehled účtů, zůstatků a transakční historie, možnost provedení platby, vzdálené ověření identity klienta, aktuální kurzovní lístek nebo třeba vyhledání nejbližší pobočky či bankomatu KB. Zajímavou API službou pro naše partnery, kteří zprostředkovávají produkty KB, je vzdálené dořešení obchodního případu. Takže partneři se mohou věnovat vlastní obchodní aktivitě a zbývající procesní část přenechat automaticky na KB. Dalším benefitem je skutečnost, že tento portál je také bránou k API službám celé globální skupiny Société Générale.

Vzdálené ověření identity

V pilotním provozu jsme spustili službu umožňující prostřednictvím API rozhraní ověřit vzdáleně identitu klientů KB (eID API). Tedy namísto nutné fyzické identifikace klienta na pobočkách partnera je možné jej ověřit vzdáleně, plně digitálně a v souladu s platnou legislativou a regulacemi, což je zejména v současné situaci zásadně důležitým benefitem. Využívání těchto partnerských služeb vyžaduje vždy podepsání smlouvy s Komerční bankou. Každé ověření identity je zahájeno žádostí klienta v rámci služby partnera a probíhá výhradně na základě jeho souhlasu.

Propojení s podnikovými a účetními systémy

Jako další neméně zajímavou službu připravujeme přímé napojení firemních účtů a transakční historie do účetního či podnikového systému. Tyto API služby umožňují dramatický rozvoj, inovace i digitální transformaci v podnikání v době, kdy klienti vyžadují vzdálenou digitální obsluhu více než kdykoliv předtím. Hlavním benefitem je automatizace např. v oblasti účetních a logistických procesů a e-commerce.

Věříme, že svou otevřeností budeme nejen motivovat tvůrce aplikací k nalezení nových zážitků, hodnot a využití pro naše společné klienty, ale i ostatní banky na trhu v jejich propojování s novými inovativními službami. Tyto služby jsou cestou, jak konkrétně udržet stávající byznys anebo jej zefektivnit a vyjít ze současné situace v ještě lepší pozici.

Zdroj: KB

Text: Martin Sládeček

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2020 na straně 46.

Štítky digitalizace, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.