Alpské země v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Publikováno
thumbnail Německo thumbnail Švýcarsko thumbnail Lichtenštejnsko thumbnail Rakousko thumbnail Slovinsko

Do regionu spadá skupina států, na jejichž území leží pohoří Alpy. Nejčastěji zahrnuje Německo, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko a Slovinsko. Francie a Itálie se mezi alpské země řadí jen zřídka, přestože mají pohoří, která jsou součástí Alp.

Alpské země se vyznačují příkladnou organizovaností, vysokou životní úrovní, funkční infrastrukturou, vzornou péčí o krajinu, proexportní orientací, jsou turisticky atraktivní, patří mezi lídry ve vědeckých a technologických oborech. A téměř všude se mluví německy...

Přestože se podílejí jen 1,5 % na světové populaci, vytvářejí 7 % světového HDP. Německo je v žebříčku zemí podle počtu obyvatel až na 19. místě, ale v HDP je čtvrté. Rakousko má 98. a Švýcarsko 99. největší populaci, v HDP se nacházejí na 28., respektive 18. místě.

Alpské země patří mezi světovou špičku v automobilovém, elektrotechnickém, strojírenském, chemickém a farmaceutickém průmyslu. Když se řekne vynálezce a motor nebo auto, člověk si může vybavit jména místních velikánů, jako byli například Nicolaus Otto (vynalezl zážehový čtyřtaktní motor), Rudolf Diesel (vznětový motor), Gottlieb Daimler (vysokootáčkový zážehový motor) nebo Karl Benz (první benzinový automobil). I proto nás může těšit, jak se naši exportéři prosazují na velmi náročném trhu nám blízkého regionu, o čemž svědčí mapky.

Počet obyvatel / Hrubý domácí produkt

Import osobních automobilů a jiných motorových vozidel určených k přepravě osob / Import vratných rotačních zážehových spalovacích motorů s vnitřním spalováním

Import soustruhů pro obrábění kovů / Import obráběcích strojů úběrem pomocí laserů, ultrazvuku nebo vodním paprskem

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2021 na straně 38.

Štítky Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Slovinsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.