Střední Evropa v obrazu anamorfních map

Publikováno
thumbnail Německo thumbnail Česká republika thumbnail Švýcarsko thumbnail Slovensko thumbnail Rakousko thumbnail Polsko thumbnail Maďarsko

Samotný pojem střední Evropa je starý jen dvě stovky let, tj. od konce napoleonských válek. Dlouho stačilo dělení na Evropu západní, východní, jižní a severní. Po většinu druhé poloviny minulého století bylo vnímání Evropy vesměs zredukováno jen na západní a východní. Vlivem rozdrobení některých státních útvarů i díky rozšíření Evropské unie dává vymezení střední Evropy konečně plný smysl.

Centrální část starého kontinentu pomalu, ale jistě nabývá většího významu. Přestože mají středoevropské země méně než čtvrtinový podíl na kontinentální populaci, vytvářejí třetinu HDP a jejich podíl roste. Zásluhu na tom má nejen ekonomická supervelmoc Německo nebo tradičně bohaté Švýcarsko, ale i v posledních letech slušně prosperující bývalé socialistické státy.

Ekonomika regionu je trvale zvýhodněna vynikající polohou a patří k nejvyspělejším na světě. I díky používání vyspělých technologií včetně robotiky. Tomu jsme přizpůsobili výběr obchodních komodit pro anamorfní mapy.

Anamorfní mapa - Hrubý domácí produkt / Počet obyvatel

Anamorfní mapa - Import počítačů/ Import elektronických integrovaných obvodů

Anamorfní mapa - Import číslicových ovládacích panelů / Import číslicově řízených fréz

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2016 na straně 48—49.

Štítky Střední Evropa, Německo, ČR, Rakousko, Švýcarsko, Polsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.