Japonsko a Jižní Korea v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Publikováno
thumbnail Japonsko thumbnail Jižní Korea

Země vycházejícího slunce vyčerpaná druhou světovou válkou se za pomoci USA obdivuhodně zvedla, aby se v roce 1980 stala druhou největší ekonomikou světa. Dnes zaujímá Japonsko po USA a Číně třetí příčku. Je čtvrtým největším exportérem i importérem a globálním lídrem ve výrobě automobilů a elektroniky. Japonci jsou největším světovým věřitelem. Stát je sice zadlužen více než 200 % HDP, ale půjčují mu vlastní obyvatelé a firmy.

Obě Koreje zubožené občanskou válkou v letech 1950 až 1953 patřily k nejzaostalejším zemím světa. Ještě v roce 1960 vykazovala Korejská republika HDP na obyvatele pouhých 80 amerických dolarů, tedy méně než tehdy většina zemí Afriky. Zatímco severní část poloostrova, KLDR, se světu uzavřela a ze své chudoby se nikdy nevymanila, Jižní Korea díky odvážným reformám a japonským investicím vybudovala silně proexportní hospodářství. Mezi lety 1960 až 2000 měla nejrychleji rostoucí ekonomiku, kdy hovoříme o tzv. zázraku na řece Han, a dodnes patří k zemím s nejvyšším růstem (jeden z tzv. asijských tygrů).

Japonsko i Korejská republika těží z vysoce kvalifikované, vzdělané a disciplinované pracovní síly. Obě země patří mezi absolutní světovou špičku co do inovací, a tak je potěšitelné, že se naši exportéři dokážou i na tak tvrdém trhu prosadit, jak ukazují mapky.

Počet obyvatel / Hrubý domácí produkt

Import tiskařských strojů / Import automatických regulačních nebo kontrolních přístrojů a zařízení

Import elektrických akustických nebo vizuálních signalizačních přísrojů / Import přístrojů a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2020 na straně 48.

Štítky Japonsko, Jižní Korea

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.