Inovační strategie v praxiČeská republika se stává zemí pro budoucnost

Text MPO Foto archiv MPO Publikováno

Czech Republic: The Country For The Future (CFF). Strategický dokument na období 2019 až 2030, který se stal nedílnou součástí komunikace a sjednocující linkou prezentace České republiky. Přestože jde o relativně nový materiál, realizuje se napříč státem, postupně domácní a připisuje si dílčí úspěchy.

Podpora vědy a výzkumu

Slovy čísel: Investice v souladu s inovační strategií v oblasti vědy a výzkumu meziročně vzrostly o 12,3 miliardy korun, a loni tak celkem činily 102,8 miliardy. Zároveň rostl i počet samotných výzkumníků. Pro příští rok byl pouze z národních zdrojů na danou oblast schválen rozpočet 37,5 miliardy korun, tedy o dvě miliardy vyšší než v roce 2018. Finance lze čerpat z různých programů, letos odstartoval třeba TREND, určený na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, či první veřejná soutěž z programu The Country For The Future, který mohou využít malé a střední firmy, včetně tzv. start-up a spin-off. Lze z něj podpořit vznik inovativních firem či zavádění poznatků z výzkumu a vývoje, tedy inovací, do praxe. Rovněž je nová metodika pro finanční úřady, jak v kontextu s daňovými odpočty posuzovat projekty z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Důraz se klade na debyrokratizaci vědy, její internacionalizaci včetně posílení mezinárodní spolupráce či zaměstnávání zahraničních expertů a pracovníků. Věda, výzkum a vývoj by měly mít volné ruce, což by mělo obecný inovační proces zjednodušit a zrychlit.

Přidaná hodnota

Česká republika má ambici do roku 2030 patřit mezi dvacítku nejvyspělejších ekonomik světa, být inovační ekonomikou s vysokou přidanou hodnotou. Žije v ní totiž spousta šikovných lidí. „Vynikající nápady kreativních a odborně zdatných lidí je třeba umět dobře prodat, a dát tak všem vědět, že je třeba s Českou republikou počítat. Že jsme hrdou součástí světa a v mnoha oblastech, například v umělé inteligenci, ti, kteří udávají směr,“ dodává Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu. I proto se v rámci inovační strategie změnil přístup ČR k podpoře zahraničních investic. Od letošního září platí, že se podporují investice s přidanou hodnotou. Zjednodušeně nejde o to, aby ČR byla montovnou, ale aby se tu realizovaly vysoce kvalitní projekty, kde najdou práci kvalifikovaní a dobře zaplacení lidé. Právě tomu má nová právní úprava pomoct, investiční pobídky jsou více propojeny s výzkumem a vývojem a ideálně také spoluprací s místní univerzitou či výzkumným centrem.

Hospodářská značka a strategie

„Czech Republic: The Country For The Future je také značkou pro podporu národní i mezinárodní spolupráce a jednotné prezentace země. Profiluje se nejen v oblasti nových technologií, udržitelnosti, soběstačnosti a rozvoje inovačního prostředí. Samozřejmě, že ji respektujeme i při přípravě hospodářské strategie, která vychází ze strategie inovační, vnímáme ji jako hospodářskou značku,“ zdůrazňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Dejl. Připomíná tak světovou premiéru České národní expozice na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně i fakt, že značka CFF byla k vidění na listopadovém China International Import Expo v Šanghaji. Pracuje s ní samozřejmě i Hospodářská strategie do roku 2030, která řeší, jak zvyšovat přidanou hodnotu české ekonomiky. Nejde nutně o masivní příliv rozpočtových prostředků, často se má jít cestou zjednodušení a snížení administrativy. Strategický dokument, který Česká republika dvacet let postrádala, chce Ministerstvo průmyslu a obchodu vládě předložit příští rok.

Technické vzdělávání

Pozitivní zprávou nejen pro tuzemský průmysl také je, že se podařilo zavést předmět technika do škol. Rovněž je připraven zákon k mistrovským zkouškám, řeší se duální vzdělávání a byl zahájen pilotní projekt tandemové výuky s humanoidem. Technicky vzdělaní lidé jsou totiž klíčovým předpokladem toho, že se průmysl bude dál rozvíjet. Což se zásadně týká malých a středních podniků, které tvoří páteř tuzemské ekonomiky. Reprezentují přes milion ekonomických subjektů, zaměstnávají víc než 1,8 milionu zaměstnanců, na vývozu se podílí cca 51 % a na dovozu cca 56 %. Významně ovlivňují dění v regionech, jsou s nimi neodmyslitelně spojeny a tvoří jejich základ.

Rodinné firmy a živnostenský balíček

Významnou část malých a středních podniků přitom tvoří rodinné firmy, a i na ty inovační strategie myslí. Nedávno tak MPO ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) představilo jejich komplexní podporu. Kromě zvýšení informovanosti, vzdělávání, organizace akcí apod. mohou rodinné firmy nově využít speciální finanční nástroje z dílny ČMZRB. Umožní jim jednodušší financování převodu obchodních podílů z jednoho rodinného příslušníka na druhého a zajistí zvýhodněné záruky a půjčky (viz také str. 25). Podpora rodinných firem je nedílnou součástí živnostenského balíčku, který MPO ve spolupráci s dalšími subjekty postupně naplňuje. Podrobnosti: www.zivnostensky-balicek.cz

Detaily k naplňování inovační strategie na www.countryforfuture.com

Text: MPO

Foto: archiv MPO

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2019 na straně 66-67.

Štítky Inovace, Věda a výzkum, Vzdělávání, MPO

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.