Michal Pešek: Na podnikání je krásná svoboda rozhodování

Text Věra Vortelová a Adriena Růžičková Foto archiv PEŠEK Machinery Publikováno

„Celá léta jsme se snažili dodávat zákazníkům sortiment, který alespoň okrajově zasahoval do strojírenského oboru. Jenomže časem jsme si uvědomili, jak nás taková šíře sortimentu brzdí v dalším vývoji a inovacích. Našli jsme skvělé řešení toho, jak předběhnout konkurenci. Zúžili jsme produktové portfolio, ušetřené kapacity jsme soustředili do vlastního vývoje, a začali se věnovat inovacím našich produktů. To nám dalo náskok, díky němuž můžeme udávat směr v našem oboru,“ líčí klíčový zlom ve firemní strategii zakladatel a majitel společnosti PEŠEK Machinery Michal Pešek.

„Pozornost jsme soustředili na kobercové linky, jejichž součást představují mimo jiné nosiče forem, které dodáváme především výrobcům izolačních dílů pro automobilky. Automotive je náš hlavní segment, ale my se chceme realizovat i jinde a hledáme zákazníky z různých oborů. To nám přináší nenahraditelné zkušenosti a velký nadhled nad segment každého zákazníka, který v současnosti využíváme například také v kolejové dopravě. Nyní hledáme i další odvětví, kde se naše produkty uplatní jen s drobnými úpravami a přinesou kýžený efekt našim zákazníkům.“

Železniční přepravní společnosti v tuzemsku i zahraničí se v současné době intenzivně věnují obnově a modernizaci vozového parku. Odvětví kolejové dopravy se nyní nachází ve vzestupné fázi ekonomického cyklu. „Našemu inovativnímu přístupu s rozšiřováním segmentů, kde máme své zákazníky, nahrává i to, že vagonky nyní jedou na plné obrátky. Segment automotive je naopak dost nejistý a stagnuje. My tento vzniklý prostor rádi využíváme nejen na navázání nových kontaktů a rozšíření našeho působení, ale i na doladění vývoje tak, abychom poskytovali komplexní řešení linek a ergonomických automatizací u našich zákazníků, až se situace zlepší. Dalším plusem našeho vlastního vývoje a konstrukce je také schopnost reagovat na zvyšující se tlak na návratnosti investic a efektivitu dodávaného strojního vybavení,“ popisuje situaci v subdodavatelských řetězcích ředitel.

Srdcaři ještě nevymřeli

Dlouholeté zkušenosti s náročnými dodávkami pro automobilový průmysl, který se řadí mezi lídry v oblasti automatizace a robotizace, se společnosti PEŠEK Machinery daří přenášet i do spolupráce s výrobci kolejových vozidel. „Spolupracuji s nimi rád. Vagonáři jsou velcí srdcaři. Je na nich vidět jejich hrdost na finální výrobek, kterým jsou vyráběné vagony, a to je mi blízké. Díky našim zkušenostem, nadhledu, flexibilitě a opravdu kvalitním komponentům, které vždy používáme, jsme i přes svou velikost důstojným partnerem společnostem s tisíci zaměstnanci, jako je největší výrobce nákladních vagonů a podvozků ve střední Evropě Tatravagónka Poprad nebo nymburský NYMVAG. Ale i s tak velkými hráči neustupujeme z našich hodnot, jako je férovost a otevřenost. Není výjimkou, že na jednáních jsou přítomni také dělníci, kteří budou s našimi výrobky pracovat, abychom měli tu nejautentičtější zpětnou vazbu,“ zdůrazňuje Michal Pešek něco, s čím se v odvětví automotive člověk prý už moc nesetká.

Krize firmu z Dnešic naučila, kde má opravdové priority. Proto na ni doléhá jen zprostředkovaně. V posledních letech totiž PEŠEK Machinery těží z toho, že se snadno adaptuje i na zakázky na míru a jedinečná a komplexní řešení automatizace a optimalizace výroby. „Každý náš produkt je originál, do něhož vkládáme své jedinečné know-how. Proto je spolupráce s našimi klienty spíš o vzájemné důvěře a odpovědnosti než o smlouvání a přemrštěných slevách, což nám došlo především v době krize,“ vysvětluje ředitel společnosti, kam nové pracovníky láká inspirativní firemní kultura a touha podílet se na unikátech.

Nový přístup k výrobě si vyžádal pronájem nových prostor

Původně chtěla firma letos stavět vlastní prostory, nakonec ale vše přehodnotila. Priorita vlastního vývoje, komplexita řešení pro klienty i odpovědnost vůči zákazníkům, firmám a jedincům přinesly jiné řešení. „Posílili jsme technické a obchodní oddělení, víc času věnujeme vývoji a inovacím vlastních produktů. Proto jsme si pronajali prostory v objektu VTP Comtes v Dobřanech, kam jsme přesunuli engineeringové oddělení a kde můžeme využívat akreditované laboratoře a zkušebny firmy Comtes FHT při vývoji vlastních produktů. Záměr vybudovat vlastní zázemí jsme však nehodili za hlavu. Jen jsme stavbu odložili, dokud se situace na stavebním trhu nestabilizuje. Naše lidi jejich práce baví a nechci je kvůli těžko předvídatelnému vývoji hnát do nesmyslných výkonů, brát zakázky, u nichž bych musel dělat kompromisy v kvalitě, jen proto, abych mohl splácet bance úvěr na novou halu,“ zamýšlí se nad aktuální situací Michal Pešek.

A připomíná doby, kdy s pár nejbližšími začínal, a firma, aby se udržela na trhu, musela dodávat především za nízkou cenu, jinak by si zákazník zboží nekoupil. „Naštěstí si dnes již můžeme dovolit nakupovat kvalitní, i když dražší komponenty, protože naši stávající zákazníci vyšší cenu odpovídající vyšší kvalitě a unikátnosti výrobku akceptují. Dovolujeme si také z pohledu odborníka neplnit slepě zadání zákazníka, spíš pro něj hledáme nejlepší řešení.“

Rodinná firma není jen kategorie

Za rok 2020 získala společnost PEŠEK Machinery již podruhé umístění mezi třemi nejlepšími v soutěži Equa bank Rodinná firma roku v kategorii Malá firma a zopakovala umístění v žebříčku Českých 100 Nejlepších. „V naší společnosti, jejíž jádro tvoří kolem dvaceti zapálených pracovníků s láskou ke strojařině, nechápeme označení ‚rodinná firma‘ jen formálně, podle toho, kdo ji založil a řídí, ale jako symbol dobrých a spolehlivých vzájemných vztahů našich pracovníků bez ohledu na pracovní pozici. Jsme jedna velká rodina. S trochou nadsázky bych mohl říct, že v hlavě nosím data narození všech příslušníků i jejich psích kamarádů,“ uzavírá Michal Pešek.

Text: Věra Vortelová a Adriena Růžičková

Foto: archiv PEŠEK Machinery

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2021 na straně 60-61.

Štítky Strojírenství, Automotive, Inovace, Vývoj, Rodinná firma

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.