Jdeme tam, kde jsou příležitostiAdaptovali jsme se na celý svět

Text Věra Vortelová Foto archiv společnosti LANIK Publikováno

„V našem exportním portfoliu máme kromě Evropy, která představuje hlavní vývozní teritorium, již několik let také některé státy Latinské Ameriky, především Mexiko a Brazílii. Tak jak se v globální ekonomice přemisťuje průmyslová výroba po světě, jdeme se svými produkty a službami za ní,“ vysvětlují Igor Láník ml. a jeho bratr Boris, proč je trend relokace na světových trzích nezaskočil. Jejich rodinná společnost LANIK vyrábí a prodává technickou keramiku pro slévárenství, představovanou především pěnokeramickými filtry, nálevkami a keramickými jádry pro přesné lití.

Read in English

Po prvních zkušenostech v Argentině na přelomu tisíciletí a nepravidelných dodávkách do Peru, Venezuely, Chile a Kolumbie se firma v oblasti Jižní Ameriky dlouhodobě etablovala v Mexiku a Brazílii, kde dosahuje zajímavých obratů. V Brazílii činil meziroční nárůst prodejů za období 2020 až 2021 250 % a v Mexiku dokonce 290 %. Přitom řada českých malých a středních exportérů sice spatřuje v Latinské Americe velký potenciál, ale má jen relativně málo trpělivosti budovat tam funkční obchodní vztahy.

„Jdeme za příležitostmi. Jsme doširoka rozkročeni v aplikacích i teritoriích – od Japonska až po Latinskou Ameriku. Svého času jsme měli velké dodávky do Anglie. Když odsud slévárenský průmysl zmizel do Indie, vydali jsme se za ním. Podobný scénář kopírovaly Spojené státy a Mexiko. Jenomže tak vzdálená destinace vyžaduje poměrně intenzivní cestování. Než se obchody rozjely, třikrát za rok vždy po čtrnácti dnech jsem objížděl koncové zákazníky. S pandemií covidu-19 přišly v mnoha ohledech změny. Naučili jsme se fungovat víc online a jednáme prostřednictvím videokonferencí,“ poznamenává obchodní ředitel společnosti Petr Boháček.

Mexiko je slévárenský ráj

Mexiko včas zachytilo stoupající trend využívání slitin neželezných kovů v automobilovém průmyslu a stal se z něj jeden z největších výrobců odlitků na světě. V roce 2020 se zde nacházelo zhruba 1080 společností zabývajících se slévárenstvím. Zejména na severu země (ve státech Nuevo León a Coahuila) a na západě v Jaliscu rostly slévárny jako houby po dešti.

„Mexickou síť našich odběratelů tvoří jak malé a střední, převážně rodinné podniky, tak nadnárodní korporace. V Mexiku máme výborné partnery, kultivované, vzdělané a s bohatými zkušenostmi s mezinárodním obchodem. Spolupráci nekomplikuje ani obvykle zmiňovaný důraz na znalost španělštiny a portugalštiny. Ve vztazích se všemi našimi zahraničními partnery používáme jen angličtinu, abychom měli vyjednávací podmínky všichni stejné. Naši zákazníci oceňují kvalitu našich výrobků a spolehlivost dodávek zejména v době, kdy globální dodavatelské řetězce kolabují. V otázce zvýšení cen energií a materiálů, podobně jako aktuální komplikované přepravy, kterou si někdy zajišťují sami, s nimi bylo jednodušší pořízení než s evropskými odběrateli,“ pochvaluje si hladký průběh jednání s tamějšími partnery Petr Boháček.

Boris Láník dodává: „Slévárenský sektor, jemuž dodáváme naše produkty, je poměrně konzervativní, ceny bývají nasmlouvány předem a příliš se nemění. Až začátkem letošního roku jsme po dlouhé době výrobky trochu zdražili a od dubna zavedli příplatek za energie, který kopíruje vývoj cen energií na trhu. Všichni zákazníci nové ceny akceptovali.“ Podle výrobního ředitele si řada evropských a amerických firem pod tlakem pandemického zemětřesení a následných logistických komplikací totiž uvědomila, jak riskantní se může ukázat masivní závislost na dodávkách odlitků z Číny. Ale diverzifikovat spektrum dodavatelů nepůjde z roku na rok.

Nezkusíš, nevíš

„Plynový šok“, který letos dolehl na český průmysl, můžeme bez nadsázky přirovnat k „ropnému šoku“ ze sedmdesátých let. Zemní plyn se využívá napříč celou naší ekonomikou a růst ceny na několikanásobek jeho hodnoty před rokem se nutně musel promítnout i do cen produktů společnosti LANIK.

„Nemůžeme jen naříkat a nepřemýšlet, co bychom se situací mohli udělat i my sami. Když se necháte inspirovat pracovníky ve výrobě a vývoji a dotáhnete dobré nápady do praxe, zjistíte, že některé se chytnou a můžete ušetřit 10 až 20 procent energetických nákladů. A to už jsou v našich objemech zajímavá čísla. Ale úsporami se zabýváme dlouhodobě. Při dostavbě administrativní budovy jsme uplatnili poměrně složitou technologii využívání odpadního tepla z našich pecí k vytápění budov, ohřevu teplé vody a v létě pro provoz klimatizace. Když přišlo zdražení plynu, přemýšleli jsme, jak efektivněji využít technologii vypalovacích pecí, a během měsíce jsme přišli s řešením, které přineslo úsporu řádově kolem 5 až 10 procent,“ optimisticky nahlíží na energetický problém výkonný ředitel Igor Láník ml.

Byznys, který je za vším, i když není na očích

Slévárenství působí na první pohled jako špinavý a zastaralý průmyslový obor, na okraji studentského zájmu. Přitom jde o sofistikovaný a komplikovaný obor, bez něhož se ani v konkurenci 3D tisku neobejde žádné moderní průmyslové odvětví, automobilovým a strojírenským průmyslem počínaje a výrobou kloubních náhrad konče.

„Jak slévárenství a navazujícím strojírenským oborům, tak technologickým disciplínám by velmi prospělo multioborové propojení. Dlouhodobě spolupracujeme s odborem slévárenství v Ústavu strojírenské technologie VUT Brno a podporujeme výuku tradičních i moderních slévárenských technologií. Jsme škole nápomocni jak zkušenostmi, tak zápůjčkou strojního vybavení, které by si nemohla vzhledem k jeho ceně dovolit,“ vysvětluje Igor Láník ml. Součástí dlouhodobé spolupráce s akademickou sférou jsou aktuálně dva projekty s VUT Brno v rámci TA ČR z oblasti slévárenství a žáruvzdorné keramiky a jeden v rámci OPPIK s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha z oblasti fotokatalyticky aktivních povlaků keramiky.

„Snažíme se aktivně vyhledávat a podporovat užití našich výrobků i mimo tradiční slévárenský průmysl. V současnosti například objevujeme možnosti využití pěnokeramiky v architektuře a designu. Chceme naše produkty posunout i do tohoto neslévárenského světa a nabízíme je jako zajímavý materiál pod brandovým označením Cerastruct především architektům. A najednou zjišťujeme, jak krásně může tento původně spotřební materiál vypadat,“ říká Petr Boháček.

Věřit si a uvažovat v mezinárodním kontextu

Celosvětová ekonomická krize, která propukla v roce 2008, ukázala, že schopné firmy budou mít pořád dost šancí získat byznys konkurentů, kteří zakopli nebo zaváhali. Zhruba v té době začala systematicky expandovat na mimoevropské trhy a posilovat teritoriální exportní vyváženost také společnost LANIK.

„Naše investiční strategie se odvíjí ve dvou liniích: každoročně směřujeme desítky milionů korun do obnovy a vývoje strojního vybavení, v roce 2020 jsme například dobudovali administrativní budovu, laboratoře a sociální zázemí pro zaměstnance, včetně moderních technologií na využití odpadního tepla z výroby. Další finanční prostředky plynou do projektů automatizace a robotizace výroby, abychom snížili podíl fyzicky náročné práce, zvýšili efektivitu, a udrželi tak tempo růstu platů našich pracovníků. Druhou investiční linii představují akvizice. V roce 2015 jsme začali budovat holdingovou strukturu a jako první do ní začlenili společnost Teplotechna průmyslové pece Olomouc (TPP), která se zabývá projekcí a realizací průmyslových pecí pro tepelné zpracování, žárové zinkování, tavení hliníku a keramickou výrobu. V loňském roce jsme do holdingu přidali brněnskou společnost ROMILL, zabývající se průmyslovým mikrovlnným ohřevem, a stavebně-inženýringovou společnost ACERTA,“ dodává k investičním záměrům Igor Láník ml.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv společnosti LANIK

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2022 na straně 30-32.

Štítky slévárenství, keramika, Latinská Amerika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.