Naděje jménem Enceladus aneb Čím si rodák z Holešova získal chilského velvyslance

Text Jana Jenšíková Foto archiv společnosti SATTURN HOLEŠOV Publikováno

Kdyby se vás někdo zeptal, kterou planetu kromě Země považujete za nejkrásnější ve sluneční soustavě, co byste odpověděli? Nás napadl jednoznačně Saturn, a to pro jeho nádherné prstence a neméně obdivuhodnou říši měsíců. Zvláště Enceladus má možná s naší Zemí společného víc, než si zatím dokážeme představit. Z vědeckých pozorování totiž vyplynulo, že jsou na něm ze všech dosud známých vesmírných objektů nejpříhodnější podmínky pro život – má vodu. Je z převážné části pokrytý čistým ledem a pod jeho povrchem je prý skrytý jakýsi, zjednodušeně řečeno, oceán.

Read in English

Asi si říkáte, co to má všechno společného s Chile a s moravským Holešovem. Odpověď je jednoduchá: prestižní Cenu Magalhãesova průlivu za inovace a objevy se světovým dopadem.

Sláva, co holešovský zámek staletí neviděl

Starobylé městečko Holešov má dnes asi dvanáct tisíc obyvatel. Tolik různých osobností, velvyslanců a představitelů státu, kolik se jich sjelo na tamní zámek vloni na podzim, však asi dosud nikdo z nich nezažil. Akce ve velkém stylu se tu chystala dva měsíce a všichni na ni dodnes rádi vzpomínají. A co se tam vlastně dělo?

Holešovský rodák a majitel společnosti SATTURN Jaromír Tomšů přebíral od chilského velvyslance Cenu Magalhãesova průlivu, a to za projekt Enceladus, inovativní systém monitorování pro soustavy domovních čistíren odpadních vod, který je určený především pro menší obce.

Chilské ministerstvo pro infrastrukturu totiž tento projekt na doporučení chilského velvyslanectví v Praze podrobilo analýze a konstatovalo, že může být pro jejich zemi velkým přínosem. Některé části Chile trápí sucho natolik, že se do menších obcí musí pitná voda dovážet cisternami, a neexistuje tam ani systém čištění odpadních vod, aby mohli jejich obyvatelé využít vodu znovu. Enceladus má proto obrovský potenciál tuto skutečnost, a tedy život tisíců Chilanů změnit, zaznělo mimo jiné na slavnostní akci.

A jak na ni vzpomíná Jaromír Tomšů? „Byl to jeden z těch dnů, které změní váš život. Vnímal jsem to jako obrovské zadostiučinění a potvrzení, že jsme se před čtrnácti lety vydali správnou cestou. Vzpomínal jsem na všechny ty momenty, kdy nejenže jsme naše řešení těžce prosazovali, ale spousta lidí se nám dokonce smála. Byly chvíle, kdy naše firma právě kvůli investicím do tohoto projektu byla skoro na kolenou. Tím spíš si vážím všech, kdo nás celou dobu podporovali – spolupracovníků a hlavně své rodiny. Bez nich bych to už dávno vzdal.“

Chytré hospodaření s vodou

Odpadní vody na venkově nemusí být strašákem

Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že s čištěním komunálních vod naše republika nemá problém, není tomu úplně tak. I u nás ještě existuje dost menších obcí a osad, kde je kanalizace doslova černou můrou a o nějakém opětovném využití odpadní vody nemůže být už vůbec řeč. Přitom probíhající klimatická změna, která se mimo jiné projevuje stále větším nedostatkem zdrojů povrchové i podzemní vody, doslova volá po nějakém ekologicky i ekonomicky příznivém a udržitelném řešení.

Právě tam, kde je neefektivní budovat centrální kanalizační systémy, přichází na řadu Enceladus. Tato technologie umožňuje realizovat a dlouhodobě provozovat obecní soustavy domovních čističek odpadních vod, které jsou propojeny online monitoringem s možností vzdáleného řízení jejich provozu vyškoleným odborným pracovníkem. Systém je možné rozšiřovat o další moduly, například s funkcí dálkového odečtu vodoměrů, díky nimž provozovatel získá například nepřetržitý přehled o spotřebě vody. Tento modul navazuje na telemetrii vodovodní soustavy, tj. monitoring a řízené čerpání vody z vrtů, vodojemů a úpraven pitné vody.

„Náš systém u jednotlivých domů v obci velice rychle nainstalujete, aniž byste třeba museli rozbít místní komunikace. A ušetříte až dvě třetiny peněz, které byste museli vložit do stavby centrální čističky. Kromě toho existují místa, kde je vzhledem ke vzdálenosti mezi jednotlivými obydlími stavba centrální čističky úplnou chimérou. Provozní náklady jsou přitom u obou řešení i v dlouhodobém horizontu srovnatelné, stejně jako životnost,“ přibližuje další výhody Encelada šéf společnosti SATTURN.

„Benefitem pro životní prostředí je zadržování vody v krajině. Přečištěná odpadní voda je společně s dešťovkou akumulována v podzemních nádržích, aby ji jednotlivé domácnosti mohly následně využít jako užitkovou: na splachování toalet, zavlažování okrasných trávníků a zahrad. Tím mohou ušetřit až 40 procent stávající spotřeby pitné vody.“

Enceladů už „běhá“ v naší republice téměř 1000 a tento rok jich přibude minimálně dalších 350. Jen v nedávné době je to 130 čističek v moravskoslezské obci Liptaň, 28 ve Stropešíně na Vysočině nebo 59 v Tetově v Pardubickém kraji.

Stát na více nohou je základ

Sám majitel tvrdí, že firma přežila jen díky bohatému produktovému portfoliu. „Jedna divize podržela druhou, když se jí zrovna nedařilo. Orientace na jednoho velkého zákazníka nebo dodavatele se nám v minulosti vždycky vymstila.“

Prvních několik let se společnost zaměřovala téměř výhradně na budování kabelové televize ve Zlínském kraji. Ta sice zůstala stabilním produktem dodnes, ale už zdaleka nepřevažuje. Později se začali věnovat systémům pro varování a vyrozumění obyvatel. A v roce 2006 založili vlastní vývojové oddělení, navázali spolupráci s vysokými školami a začali řešit výzkumné a vývojové projekty. „Právě vlastní vývoj nás hodně posunul k tomu, abychom se stali technologickou společností s dlouhodobým inovačním potenciálem. Abychom byli atraktivní pro kreativní a mladé lidi,“ poznamenává k tomu Jaromír Tomšů. „Nechceme být jen další montážní a servisní firmou, těch je na trhu dost.“

Kromě hardwarových řešení nabízejí i vlastní software. Například inteligentní mozek nemocnice určený pro krizové řízení a bezpečnostní management pod názvem SOS Nemo už šest let využívají všechny nemocnice v Pardubickém kraji. A můžeme jmenovat i Systém varování obyvatelstva města Pardubic či software pro dispečink tramvajové dopravy pražského Dopravního podniku.

Zdá se, že sny se v této holešovské rodinné firmě, kde všichni táhnou za jeden provaz, plní. Tak co by si její majitel ještě mohl přát? „Víte, ačkoli realizujeme naše projekty po celé republice a zájem má i zahraničí, představte si, že ve Zlínském kraji, tedy v naší domovině, jsme zatím ani s jedním neobstáli. Přál bych si, aby se to změnilo,“ usmívá se Jaromír Tomšů. „A k tomu ještě jedno důležité přání – aby v mé misi zaměřené na udržení čisté vody v krajině pokračoval i můj syn Jaromír.“

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv společnosti SATTURN HOLEŠOV

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2022 na straně 64-66.

Štítky Environment, Nové technologie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.