Josef Ťulpík: Co se nejvíc žádá? Víceúčelovost a uživatelský komfort

Text Martina Hošková Foto archiv WTC Písečná Publikováno

V obci Písečná uprostřed nádherné jesenické přírody se zemědělská dopravní technika vyrábí od roku 1968. Po roce 1989 však podnik opustil český trh, nevyvíjel vlastní výrobky a neinvestoval. Péči se zdejší výrobě dostalo opět až od roku 2006, již pod vedením nového majitele v osobě Josefa Ťulpíka. Ještě v témže roce začala firma za pomoci NRB investovat do nových technologií a o rok později budovat dealerskou síť. Dnes má WTC Písečná ucelené portfolio, diverzifikovaný odběratelský trh a vizi do budoucnosti.

Investice a opět investice

Momentálně zahrnuje výrobní program společnosti pět základních produktových řad: traktorové návěsy BIG, nosiče kontejnerů PORTÝR, přepravníky zvířat PARDÁL, přepravníky balíků PLT a traktorové přívěsy BSS. To vše je pak modifikacemi dále členěno na více než 50 konkrétních typů produktů.

Přeměnit jednoduchou montovnu takzvaných svařenců, což je jednoduše podvozek a korba, v uznávaného výrobce s takto širokým portfoliem pochopitelně vyžaduje výrazné investice. WTC Písečná si našla v tomto směru partnera v Národní rozvojové bance, s níž spolupracuje již od změny majitele v roce 2006. Jak říká sám Josef Ťulpík, „NRB je jednou z mála státních institucí, která smysluplně podporuje rozvoj podnikání v naší zemi. Tato banka stála u všech klíčových finančních operací naší společnosti a zásadním způsobem ovlivnila rozvoj naší firmy podporou získávání finančních produktů jak v oblasti investičních projektů, tak zajišťování provozních prostředků. S NRB nadále spolupracujeme a připravujeme spolufinancování investičních záměrů v následujících letech.“

Produkty a jejich dealeři

Ideální způsob, jak vyrobit žádaný výrobek, je skutečně naslouchat uživatelům a jejich poznatky pak v rámci inovací realizovat. A přesně to činí WTC Písečná, jejíž výrobní portfolio se ustálilo v ucelené podobě a nyní dochází k postupné inovaci již existujících produktů. „Zákazníci nyní jednoznačně preferují víceúčelové a uživatelsky komfortní stroje, proto inovujeme právě v tomto duchu,“ vysvětluje majitel firmy. „Princip víceúčelovosti uplatňujeme u mnoha našich produktů. Nejoblíbenější jsou již pár let nosiče kontejnerů PORTÝR, které umožňují manipulaci nejrůznějších typů nástaveb, a jsou tak při plném využití v pravém slova smyslu univerzální a použitelné v průběhu celého roku. Vybavíme-li nosič například hydraulickým jeřábem, je uživatel zcela soběstačný ve všech fázích provozu.“

Vyrobit žádaný výrobek je jistě samo o sobě úspěchem, nyní je však potřeba prodat jej zákazníkovi. Proto si WTC Písečná vybudovala kvalitní celonárodní síť partnerských dealerů. „Počátky v roce 2007 nebyly vůbec snadné. Navštěvovali jsme tehdy již etablované dealery techniky a představovali jim naše produkty s nabídkou spolupráce. Potenciální obchodní partneři však již většinou měli ucelený sortiment a necítili potřebu jej měnit či doplňovat. Přesto jsme s některými z nich začali kooperovat. Současně jsme se aktivně účastnili výstav a veletrhů, prezentovali naše stroje v rámci předváděcích akcí, inzerovali v oborových periodikách a pracovali na propagaci. Díky mixu těchto aktivit se postupem času zvedal zájem o naše produkty mezi zákazníky, což logicky vedlo i k zájmu dealerů.“ V současné době tvoří partnerskou síť více než 50 autorizovaných dealerských středisek, která nabízí produkty WTC Písečná, zajišťují jejich zprovoznění, servis a dodávky náhradních dílů.

České je dobré

WTC Písečná má za sebou několikaletou zkušenost z období, kdy produkovala pouze již zmiňované svařence, které pak dodávala ve velkém množství (až 500 kusů) do Francie. Tam pak z tohoto polotovaru dotvořili finální výrobek, který byl prezentován jako francouzský a značku WTC nijak nepropagoval. Ponaučení si z toho ve firmě nesou dodnes. „Kooperacím se jistě a priori nebráníme, nicméně klíčový pro nás bude vždy náš výrobní program. Teprve s vlastními produkty jsme se mohli rozkročit, regionálně a zejména v rámci cílových skupin. To nám poskytuje určitou stabilitu a nové obchodní možnosti. Akcentací skutečnosti, že jsme česká společnost, se primárně hlásíme k jedinečné tradici, na kterou máme možnost navazovat,“ uzavírá majitel firmy.

Text: Martina Hošková

Foto: archiv WTC Písečná

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2022 na straně 58-59.

Štítky Strojírenství, Inovace, NRB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.