Filip Hazuka: Chceme držet světové prvenstvíLetos uvedeme na trh nový entalpický protiproudý výměník

Text Věra Vortelová a Jana Jenšíková Foto archiv společnosti Recutech Publikováno

Myšlenku z titulu knihy J. F. Trouta Odliš se, nebo zemři přijal ředitel společnosti Recutech Filip Hazuka ve svém podnikání doslova a do písmene. Snaha kráčet vlastní cestou se promítá do desetileté existence pardubické společnosti na vývoj a výrobu protiproudých výměníků tepla od samého založení.

Read in English

V rozhovoru pro TRADE NEWS před šesti lety se manažer přiznal, že vždycky byl tak trochu rebel a vlastní cestou vede i svou firmu. „Stále to platí. Lidé se nemění a ani já už jiný nebudu. Že je tato cesta správná, potvrzují i naše rostoucí výsledky.“

Motto „odliš se, nebo zemři“ trochu připomíná teorii marketingového válčení, mezi jejíž zakladatele patřil i zmíněný Jack Trout. V praxi to však podle Filipa Hazuky znamená, že zákazníci musí vědět, proč mají nakupovat výměníky právě od společnosti Recutech, a ne od konkurence. „Našimi hlavními přednostmi jsou stoprocentní kvalita, dlouhodobé partnerství, garantovaná těsnost všech vyráběných výměníků, co možná nejširší sortiment a produktové inovace.“

Na nich Recutech postavil celé produktové portfolio, vytvářené zpočátku na základě úzké spolupráce firemního vývojového týmu s Technickou univerzitou v Liberci, která disponuje vědeckým a technologickým know-how a výpočetním zázemím. „V rámci této spolupráce jsme se vzájemně mnoho věcí naučili, ale narazili jsme i na určitá omezení. V České republice je totiž systém dotací nastaven tak, že stačí zajímavé téma, ale výsledek není už tak důležitý. Univerzity se tomuto systému často přizpůsobily. Začaly používat dotace jako další zdroj financování své činnosti a uvedení výsledků výzkumu do praxe v podobě obchodně zajímavého produktu za přijatelnou cenu pro ně přestalo být prioritou. Pro firmy je však prodejnost otázkou bytí a nebytí.

Naše společnost proto vzala v potaz tuto realitu, postupně si vytvořila vlastní vývojovou platformu, kterou se snažíme rozvíjet, a na získaném know-how stavět další projekty. Spolupráce s univerzitami se postupně zúžila na participaci akademické sféry jen na dílčích, námi specifikovaných úkolech, jež zapadají do naší vývojové strategie,“ upozorňuje na úzká místa v převádění vědeckých poznatků do podnikatelské praxe Filip Hazuka.

Kvalita buď je, nebo není

V roce 2016 byl Recutech jedinou firmou na světě, která měřila a garantovala těsnost výměníků. Inspirovala konkurenci a od té doby se tento postup stal v branži víceméně standardem. Proto bylo třeba přijít zase s něčím novým.

„Stále si udržujeme pověst partnera, který v kvalitě nepřipouští žádný kompromis. Kvalita je jen jedna. Buď je, nebo není. Nic mezi neexistuje. A vývoj se nesmí zastavit. Letos uvedeme na trh nový entalpický protiproudý výměník, který bude svými parametry jedinečný a nejlepší na světě. Dosahuje stejné vlhkostní účinnosti jako etalon na trhu, ale teplotní účinnost se pohybuje minimálně kolem deseti procent. Na rozdíl od konkurenčních výrobků je nehořlavý, tlakově odolný a vzduchotěsnější. Aktuálně se nacházíme v procesu celosvětového patentu.“

Silní ve Skandinávii

Do karet výrobci výměníků hraje globální trend úspory energií, na který dynamicky reagují zejména vyspělé ekonomiky. Této skutečnosti odpovídá i exportní záběr Recutechu. Kromě evropského trhu dodává také do USA, Kanady, Austrálie a na Nový Zéland. Silné zastoupení má zejména na náročných trzích severských zemí.

„Těch důvodů je hned několik. Za prvé patří Skandinávie dlouhodobě mezi trhy, kde se ochranou životního prostředí a úsporou energií zabývají a kladou na ně velký důraz. Za další jsou tam delší zimy a nižší teploty, a tak se investice při použití našeho protiproudého výměníku v rekuperačních větracích jednotkách rychle vrátí. V neposlední řadě Seveřané preferují vysokou kvalitu výrobků před cenou, což je naší výhodou. Skandinávie se podílí na našem obratu zhruba z 25 procent.“

Kdo dřív dodá, ten vyhraje

Svůj výkon společnost dlouhodobě staví na automatizaci a vysoké efektivitě. Produkce se vyšplhala až na současných 190 tisíc výměníků ročně. Zdejší výrobní linka patří mezi nejmodernější a je vyvinuta „na míru“ pro produkované typy výměníků. Jenomže výrobní proces postavený na principu „just in time“ negativně poznamenaly změny ve fungování globálních řetězců. Filip Hazuka přiznává, že si tyto problémy vynutily změny v přístupu i v organizaci produkčního modelu. „Dříve hrála hlavní roli v rozhodování zákazníků cena. V době krize globálních dodávek se stala nejdůležitějším faktorem doba dodání. Proto jsme nuceni některé klíčové komponenty, a to i ve větším množství, držet skladem.“

Robotizace plánovaná a vynucená

Robotizovaným pracovištěm a počítačově řízeným provozem se Recutech pyšnil již v době naší minulé reportáže v roce 2016. Jsou tedy roboty pro český průmysl spásou? „V robotizaci pokračujeme, ale ne všude a za každou cenu. Musí to být účelné. Vždy se poměřuje výkon mezi člověkem a robotem a zvažujeme, zda se robot vyplatí. Dříve stačilo jednoduché srovnání nákladů. Dnes nás limituje i dostupnost zaměstnanců. Právě kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků někdy upřednostníme robota, přestože náklady hovoří ve prospěch člověka.“

Veškeré strojní vybavení je řízeno počítači a napojeno na systém Manufacturing Execution System, který shromažďuje data sledující efektivitu strojů a výkonnost výroby, a jejich vyhodnocování slouží k další optimalizaci. Systém je napojen na ERP systém, což umožňuje kooperaci výrobních aktivit s logistikou, skladem, nákupem a expedicí.

Firmový Oscar v kapse

Rukopis Filipa Hazuky nesou i vztahy zaměstnanců k firmě a mezi sebou navzájem. Probudit větší iniciativu pracovníků a posílit jejich sounáležitost s firmou nebylo zpočátku hladké a samozřejmé.

„Na systém IZRI (inovuj, zlepšuj, realizuj a inkasuj) si poměrně rychle zvykli a dnes už běžně přemýšlejí o své práci a chodí s návrhy na zlepšení sami,“ pochvaluje si ředitel atmosféru v podniku. Ostatně za skvělý přístup k zaměstnancům a jejich trvalý rozvoj se mu dostalo ocenění firmovým Oscarem Český Goodwill v kategorii Made in Czechoslovakia. Přihlášku podal jeden z pracovníků Recutechu.

„Celá společnost je postavena na zaměstnancích. Tedy týmu, který nedělá svou práci jen proto, že je za ni placen, ale protože to každého z členů baví a věří tomu, co dělá. Řekl bych, že máme mezi sebou i neformální vztahy postavené na vzájemné důvěře, respektu a v mnoha případech i přátelství. To je klíčem k úspěchu.“

Čas na koníčky

Prostor pro přemýšlení Filip Hazuka nachází během hodin strávených při parkurovém skákání s koněm Conerym. „Abyste mohli dobře dělat svou práci, chce to o ní přemýšlet i s výhledem do budoucna. To vyžaduje najít si čas také na sebe a na chvíli se odpoutat od každodenních povinností. Když se totiž necháte strhnout vírem současných aktivit, ztratíte nadhled. Nezapomeňme, že podnikání není sprint, ale běh na dlouhou trať, kde je nutné si rozvrhnout síly. Ježdění na koni je náročné na koordinaci, trpělivost a spolupráci s vaším parťákem. Čas strávený s Conerym mi neumožňuje v danou chvíli přemýšlet o čemkoliv jiném než o nás dvou a zároveň mě učí dalším dovednostem.“ 

Text: Věra Vortelová a Jana Jenšíková

Foto: archiv společnosti Recutech

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2023 na straně 30-32.

Štítky Inovace, Environment, Energetika, Skandinávie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.