Green Deal: Kdo je připraven, není zaskočen. V Retexu jsou o skok napřed

Text Martina Hošková Foto archiv Retexu Publikováno

Přechod na zelenou ekonomiku je finančně náročný běh na dlouhou trať. Pokud jste ovšem technologická firma, která má již zásady cirkularity takříkajíc ve své DNA jako moravskokrumlovský Retex, trefujete se svými aktivitami a produkty přímo do černého. „Recyklát u nás dnes tvoří sedmdesát procent vstupu do výroby a se zhruba jedním procentem odpadů jsme prakticky bezodpadovou společností. Našimi pilíři, díky nimž je Retex velice úspěšný a stabilní, jsou high-tech textilie, zelené střechy, akustické a tepelné izolace, materiály pro bílou techniku či kolejová vozidla,“ popisuje ředitel ryze české společnosti Robert Šimek.

Technologické novinky made in Moravský Krumlov

„Evropa dnes není levný region, jsme drazí. A jestliže budeme produkovat jednoduché typy materiálů, například obyčejné geotextilie, které umí každý, nemáme šanci světovým cenám konkurovat. Pokud chceme být úspěšní, musíme být silní a dělat něco, co ne každý dokáže,“ vysvětluje ředitel.

Proto v Moravském Krumlově vyvíjejí například chytré geotextilie se senzory, které dokáží měřit úniky vody či aktuální tlaky. Sorpční materiály z Retexu jsou schopny v půdě zadržet vodu, která se pak uvolňuje postupně, a vydrží tak v zemi fungovat desítky let. Nejnovější izolační materiály například ve vlacích vydrží 50 let, a přitom si stále drží počáteční parametry. A po padesáti letech firma materiál zrecykluje a vyrobí z něj nový, opět se špičkovými parametry.

Retexem vyvíjená a vyráběná termoakustická izolace ve vlacích může posloužit jako vzorový příklad toho, jak přemýšlí chytrá technologická firma. Na začátku stál již existující produkt, dobrý materiál s těmito izolačními vlastnostmi využívaný ve stavebnictví. Následovala úvaha ohledně odolnosti firmy v případě ekonomické krize (kterou by stavebnictví bylo postiženo jako jeden z prvních oborů) a hledání oboru alternativního. Vhodnou variantou se ukázala být kolejová doprava a spolupráce se společností Škoda Transportation. V současnosti vyvíjejí obě společnosti další aplikace společně a tyto vysoce sofistikované materiály pak ve vlacích řeší problém s vlhkostí na podlahách a podobně.

„Dnes už neexistuje projekt Škody Transportation na kolejová vozidla, kde by nebyly naše materiály. První jednání jsme měli šest dní předtím, než se celý obchodní svět v podstatě uzavřel kvůli covidu, takže jsme to opravdu stihli na poslední chvíli. Ale stihli jsme to! A tak nás nyní oslovují i další takové firmy, jako je Siemens či Stadler,“ shrnuje Robert Šimek s tím, že to je přesně to, co v Retexu chtějí: dlouhodobou spolupráci s firmami celosvětového záběru a nejlépe ve vztahu k zelené ekonomice a high-tech aplikacím.

Stabilita na prvním místě

V roce 2017 tvořil přes 80 % portfolia Retexu jenom automotive, a to ještě jen pro pár zákazníků. Ekonomická krize v roce 2009 však přinesla ponaučení, že tímto způsobem dlouhodobě fungovat nelze. Ve chvíli, kdy se ekonomika zastaví, takto jednostranně vyprofilované firmy mají obrovský problém, zavírají se provozy, propouštějí zaměstnanci. Proto v Retexu pracují tak, aby každý rok vybudovali jeden nový pilíř pro svoji stabilitu, představující minimálně 5 % z celkového obratu. Takovým pilířem jsou high-tech produkty. Najdete je všude kolem nás, v hromadné dopravě (autobusy, vlaky, tramvaje, metro), v bílé technice (pračky, sušičky, bojlery, čerpadla), ve stavebnictví, zdravotnictví i v oblasti environmentu (zelené střechy, zadržování vody v krajině).

„Retex je nastavený tak, že se konkurence bát nemusíme. Ano, existují firmy, které nám v určitých odvětvích konkurují, ale díky nastavenému portfoliu a systému práce se nám daří skvěle trefovat do prázdných částí fotbalového hřiště. Přesně tam, kam letí míč, ale nikdo tam před námi nestál. Například od 1. ledna 2025 bude, s ohledem na nový zákon o odpadech, aplikace materiálů, jako je polystyren, bifenol a polyuretanové pěny zatížena výrazně vyššími poplatky z důvodu problematické recyklace. Takže my jsme už cílili ve vývoji na to, abychom vytvářeli materiály, které pro spoustu aplikací budou moci být velice pěknou alternativní náhradou, a které budou mít dokonce lepší parametry a třeba nebudou ani tak drahé,“ vysvětluje ředitel.

Proaktivní společnosti nečekají na okamžik, kdy vstoupí v platnost nový zákon, ale řeší problémy třeba i tři roky předtím. Politikou Retexu pak je být v takové chvíli připraven s nabídkou alternativního řešení. Pokud přitom čekáte, že mají velké vývojové oddělení o několika desítkách vývojářů, budete stejně překvapeni jako my. Vývoj ve firmě tvoří kolem šesti lidí. Avšak díky intenzivní spolupráci s vysokými školami a výzkumnými ústavy mají jimi vyvinuté produkty vysokou přidanou hodnotu a velké světové společnosti pak o ně samy projevují zájem.

Zelená střecha z Retexu u Tel Avivu

Úspěšná taktika na zahraničních trzích

Vrátíme-li se opět v čase do roku 2017, najdeme Retex, jehož veškeré aktivity byly navázány na řetězec převážně v České republice a na Slovensku. Nyní polovina produkce směřuje na export a toto číslo se neustále zvyšuje. Aplikace firmy najdeme po celé Evropě, na Blízkém východě, v Číně, Severní i Jižní Americe. Právě americký kontinent považuje Robert Šimek za velice slibný trh: „České produkty mají ve světě stále velice silné jméno. V Jižní Americe nás uznávají jako technologickou velmoc, jako lídry ve spoustě odvětví, a já jsem za to rád, české zboží se pak prodává dobře. Navíc když si uvědomíme, které trhy podržely Evropu v době ekonomické krize, byla to Čína a Jižní Amerika. Poměrně veliký úspěch máme také v Izraeli se zelenými střechami – a Izrael je premiantem boje se suchem, takže uspět tam, je pro nás referenčním bodem pro celý Blízký a Střední východ.“

Díky potenciálu chytrých produktů kontaktují zahraniční firmy moravskokrumlovskou společnost ohledně možných aplikací samy. Retex jim umí nejenom nabídnout řešení, ale dnes má po světě i spolupracující realizátorské firmy, s nimiž navázal kontakt zde v Čechách nebo v Evropě a které pak dokáží instalaci materiálů provést i jinde. Začíná se mu otevírat i severoamerický trh. Zmínit můžeme i země typu Saúdská Arábie či Katar, kam podobně jako do Izraele putují aplikace pro řešení problémů s vodou.

Prakticky bezodpadová společnost

Na cirkularitě a dalších k životnímu prostředí přátelských zásadách Green Dealu je postavená veškerá činnost firmy. Podle slov jejího ředitele se takto úspěšně daří fungovat proto, že má silný tým lidí s vysoce profesionálním přístupem, vnitřně motivovaných. „Takový člověk se potřebuje v práci realizovat, a pokud mu to já jako lídr umožním, hodně ho to baví a je to pak vidět na výsledcích celé firmy. Dnes máme v Krumlově spoustu velice schopných manažerů a další zajímaví lidé se nám dokonce sami hlásí. Recyklát tvoří dnes u nás 70 % vstupu do výroby a se zhruba jedním procentem odpadů jsme prakticky bezodpadovou společností. Plánem je dostat se na úplnou nulu.”

Nyní Retex pracuje na vývoji technologií, které by s recyklací pomohly i ostatním. Své zkušenosti sdílí i v rámci různých organizací. V rámci profesní asociace ATOK (Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu) předsedá ředitel Retexu platformě pro cirkulární ekonomiku v textilu a firma je součástí správního výboru asociace. Jakožto člen ATOKu, který je součástí EURATEXu (Evropská textilní a oděvní konfederace), patří do pracovní skupiny pro cirkulární ekonomiku. V květnu tohoto roku proběhl v Hradci Králové druhý ročník konference TexWaste, na němž byl vytvořen tým, který bude vytvářet celorepublikovou strategii pro český textil do roku 2035 a jehož členem opět bude Robert Šimek.

Spolupráce s Komerční bankou je přirozená

Všechny aktivity společnosti zkrátka míří stejným směrem a navzájem se podporují. V této souvislosti je potřeba zmínit ještě alespoň dva zásadní hráče: financující ústav a české vlastníky firmy. Skvělou spolupráci s bankou si ředitel firmy pochvaluje. „V době ekonomické krize v období nastupujícího covidu jsme si uvědomili, že chceme najít banku, která nám bude spolehlivějším partnerem. Tehdy nás velice příjemně překvapil přístup Komerční banky a navázání spolupráce s ní se nám výborně osvědčuje. Velmi dobře nacházíme společná řešení, společné cesty, daří se nám najít pro nás nejvhodnější finanční produkty. Opět jde o přirozenou spolupráci, mimo jiné proto, že Komerční banka si přeje podporovat zelené projekty – a my zelená firma jsme.“

Stejně úžasně funguje i spolupráce s českými majiteli firmy. „Stručně řečeno, co v korporátu trvalo tři roky, to v Retexu zabere deset minut. To nám dává ohromnou dynamiku a vzhledem k tomu, že jsme technologická firma, jsme tak vždy ne o krok, ale nejméně o dva kroky před konkurencí. Pokud budu o nějaké konkurenci vůbec uvažovat, protože znovu říkám, že my ji vlastně nemáme, protože hledáme naprosto nová řešení,“ spokojeně uzavírá Robert Šimek.     

Text: Martina Hošková

Foto: archiv Retexu

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2023 na straně 64-66.

Štítky Cirkulární ekonomika, Environment, Inovace, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.