Jak česká invence přesvědčila Němce i ŠvýcaryLaserový stroj vymysleli a vyrobili během pár týdnů

Text Věra Vortelová Foto archiv společnosti LINTECH Publikováno
thumbnail Německo

„Ještě před covidovou pandemií by nad naším počínáním nejeden ekonom nechápavě kroutil hlavou. V době, kdy globální byznys jel zarputile na bázi just-in-time, jsme krok po kroku omezovali počet subdodavatelů a co nejvíc činností převedli ‚pod jednu střechu‘. Před třemi lety se ukázalo, že naše strategie byla správná. S přerušením dodavatelsko-odběratelských řetězců nastaly problémy s dodržováním termínů a nedostatkem materiálů. Prozíravost našich kolegů, kteří je včas a ve větším objemu nakoupili na sklad, a organizační struktura naší firmy nám umožnily dál pružně reagovat na požadavky zákazníků,“ vysvětluje Karel Kubr, ředitel společnosti LINTECH.

Read in English

Bez externího kapitálu je sice cesta tvrdší, ale cennější

Inovativní lidský potenciál položil po roce osmdesát devět základ rozvoje českého elektrotechnického a strojního průmyslu. Právě z této branže se rekrutovalo jádro týmu domažlické společnosti LINTECH: Václav Hrbáček, Josef Soukup a Karel Kubr. „Navzdory složitým transformačním podmínkám jsme dohnali západní konkurenci technologicky, ale zpočátku jsme nepříjemně dopláceli na nezkušenost v obchodu a marketingu,“ vzpomíná ředitel.

Jako dlouhodobou vizi si malá inovativní firma vytyčila vývoj a aplikaci laserových technologií, automatizaci a stavbu jednoúčelových strojů. Na počátku devadesátých let, kdy se v českém průmyslu s lasery teprve začínalo, zatímco okolo rychle rostla konkurence silných nadnárodních hráčů, se malému subjektu s kvalitním týmem nedostával pro realizaci velkorysejších plánů vlastní investiční kapitál. Využil proto příležitosti a několik let vyvíjel, stavěl a dodával norimberskému partnerovi elektrotechnické komponenty, konkrétně vysokofrekvenční generátory a spínané zdroje pro lampové lasery. Současně nabízel českým zákazníkům širokou škálu služeb, jako je zakázkové značení výrobků a dílů, výroba razidel, identifikačních a výrobních štítků včetně výroby ovládacích panelů. Po ukončení spolupráce vedení společnosti vyhodnotilo jako nejperspektivnější oblast vývoj, konstrukci a servis laserové a popisovací techniky.

Tým společnosti LINTECH

Zlomový okamžik nastal na přelomu let 2003 a 2004, kdy se portfolio nabízených služeb rozšířilo o montáž elektrotechnických dílů pro automobilový průmysl. LINTECH tehdy díky rychlosti, kvalitě a komplexnosti nabízených služeb uspěl jako dodavatel zejména pro subdodavatele tohoto průmyslového odvětví. Během krátké doby byli schopni jeho pracovníci vyvinout, vyrobit a uvést do provozu různé stroje na svařování plastů, gravírování, identifikaci dílů a jiné – a zabodovali.

„Abychom zůstali konkurenceschopní, léta úspěšně spolupracujeme s institutem New Technologies – Research Centre a Ústavem pro výzkumný transfer Západočeské univerzity a dalšími výzkumnými institucemi v Plzeňském kraji a v Praze. Průběžně investujeme nemalé částky do nového technického vybavení. Jako příklad bych uvedl vlastní aplikační laboratoř, v níž svým zákazníkům demonstrujeme na prototypech celý proces integrace technologií a funkčnost a efektivitu připravovaného stroje. Zároveň klientele nabízíme širokou škálu zkoušek na ověření užitných vlastností zakomponovaných materiálů.“

Aplikační laboratoř je vybavena nejmodernějšími přístroji v hodnotě kolem 30 milionů korun

Fenomén pendlerství. Nedivme se

Vstup České republiky do EU přinesl zejména v česko-německém příhraničí nový fenomén – pendlerskou migraci. Mnoho obyvatel Domažlicka od té doby volí práci v sousedním Bavorsku. Láká je dobrá dopravní dostupnost a zejména lepší finanční ohodnocení. „Není to vážný problém jen našeho regionu, ale celého příhraničí. Z dat našich partnerů z IHK Regensburg vyplývá, že z Domažlicka denně jezdí za prací do Německa dva tisíce lidí a z pásu mezi Mariánskými Lázněmi a Klatovy je to dokonce jedenáct tisíc. Pak se nedivme, že je u nás nedostatek kvalifikované síly.“

A jak se tedy daří v LINTECHu stabilizovat tým? „V inženýringu máme fluktuaci minimální, o něco větší je u dělnických pozic. Na Domažlicku patříme mezi technologické firmy s dlouhodobou perspektivou a své pracovníky odměňujeme na české poměry nadstandardně. Kromě toho nám velmi záleží na tom, aby u nás panovaly kolegiální vztahy a rodinná atmosféra.“

Dvacet let na německém trhu

Za dobu svého působení si LINTECH vybudoval širokou síť zákazníků převážně v německy mluvících zemích. Pětatřicet procent celkových tržeb směřuje do Domažlic z Německa a Švýcarska. Řadu zákazníků na českém území tvoří německé firmy, které působí na tuzemském trhu.

Jeden z unikátních strojů vyrobených ve společnosti LINTECH

„Švýcaři se do našeho exportního portfolia zařadili v roce 2004 a poptávají výhradně služby, do Německa vyvážíme od roku 2010 převážně služby a v menší míře tam prodáváme rovněž OEM verze strojů ve formě polotovarů s předem definovaným rozhraním a německou dokumentací. V posledních šesti letech se snažíme prohloubit kooperaci také v oblasti strojního zařízení. Německo pokrýváme jak prostřednictvím distributorů, tak koncových zákazníků, mezi něž patří zejména producenti automotive a subjekty z oblasti telekomunikací. Poměrně početnou komunitu představují odběratelé menších objemů služeb v oblasti kovoobrábění, laserového svařování, řezání, gravírování a podobně. V jednotkách případů operujeme rovněž v Itálii, Polsku, Maďarsku a Portugalsku,“ shrnuje exportní úspěchy Karel Kubr.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv společnosti LINTECH

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2023 na straně 38-40.

Štítky Německo, Inovace, Nové technologie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.