Petr Michník: Ani s elektromobilitou u nás práce neubylo. Jen se mění

Text Věra Vortelová Foto archiv Hyundai Motor Manufacturing Czech Publikováno
thumbnail Jižní Korea

Elektromobilitu zohledňuje ve svých produktových plánech pro český i evropský trh společnost Hyundai již dlouhodobě. „Jako první automobilka v České republice jsme Konou Electric zahájili v roce 2020 sériovou výrobu elektrických aut. Od té doby výroba elektrifikovaných modelů tvoří významnou část naší produkce,“ říká Petr Michník, vedoucí subdivize administrativy Hyundai Motor Manufacturing Czech.

Nošovice chtějí předstihnout koncern

Loni představovaly elektrické, hybridní a plug-in hybridní vozy již více než 40 % nošovické výroby. V rámci vývozu na evropský trh tvořily dokonce nadpoloviční většinu. Čisté elektromobily pak činily 13 % produkce. Hyundai Motor Group se řadí mezi lídry v elektromobilitě a do roku 2045 chce dosáhnout úplné uhlíkové neutrality. Ještě ambicióznější cíl si stanovil její nošovický závod. Předstihnout celý koncern o pět let.

Stoprocentní sázku na elektromobilitu však může evropskému autoprůmyslu ještě zkomplikovat řada externích faktorů, a proto hledá cesty, jak problémům předejít. Vývoj poptávky po elektromobilech je nejistý a velkým problémem jsou rostoucí náklady na energie v Evropě. Řešení na snížení spotřeby energií ve výrobě a ochranu životního prostředí jsou v různých stadiích vývoje nebo již existují, ale jsou nákladná.

„Již od začátku roku 2022 jsme přešli na elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů. Konkrétně to znamená, že nakupujeme takzvané certifikáty původu. Ve firmě jsme sestavili speciální tým, který se zaměřuje na projekty na úsporu energií. Z nabídky dodavatelů nových technologií vybíráme ty projekty, které nám jak z environmentálního, tak nákladového hlediska dávají s ohledem na naše potřeby největší smysl. Ještě letos počítáme se zahájením instalací fotovoltaických panelů na střechy výrobních hal o výkonu pět megawattů, který by měl pokrýt asi pět procent naší spotřeby elektřiny. V dlouhodobějším horizontu nás čekají ještě změny v technologii lakovny fungující na bázi zemního plynu. Ke zvážení máme přechod na vodík nebo elektřinu,“ vysvětluje Petr Michník.

Inteligentní automatizace

Dalším trendem, v němž společnost Hyundai nezaspala, je automatizace. „Když jsme před patnácti lety zahájili výrobu, naše továrna byla již vysoce automatizovaná. Od té doby jsme počet robotů téměř zdvojnásobili a v současné době se připravujeme například na instalaci plně automatizované montáže kol.“

Také často skloňovaný Průmysl 4.0 nabývá v Nošovicích reálných podob. „Pokročilé technologie využíváme mimo jiné v plánování logistiky a výroby. Všechny modely totiž vyrábíme na jedné lince, a proto se jejich výroba musí na linku sekvencovat tak, aby byl proces optimální. Díky inteligentní automatizaci se nám daří sladit procesy naše i našich dodavatelů, a dospět tak ke značným úsporám.“

Průzkumy, které sledují vývoj situace v automobilovém průmyslu, však naznačují četná rizika. Jedním z největších je narušení dodavatelského řetězce způsobené globální nestabilitou, která vede k nedostatku součástek a materiálů a zpožděním ve výrobě. „Důležitá je pro nás lokalizace výroby našich klíčových dodavatelů tak, abychom je měli co nejblíž našeho výrobního závodu,“ poznamenává vedoucí subdivize administrativy.

Podle nejnovějších šetření mírně klesá optimismus odborníků z odvětví, co se týče reálnosti a proveditelnosti aplikace unijní legislativy pro přechod na výrobu čistě elektrických vozidel. Spolu s mírou poptávky po elektromobilech a dostatečnou sítí veřejných dobíjecích stanic považuje také společnost Hyundai podporu ze strany státu a EU za jeden z důležitých předpokladů úspěchu.

Výroba v nošovickém podniku je vysoce automatizovaná. Na snímku robotická stanice, kde probíhá finální montáž

Český závod jako špička v efektivitě

Když se v roce 2005 Hyundai Group rozhodla vybudovat výrobní závod v Moravskoslezském kraji, vedlo ji k tomu několik faktorů: vhodná geografická poloha ve středu Evropy a v blízkosti sesterské společnosti Kia v Žilině, subdodavatelé v jižním Polsku, dlouhá průmyslová tradice regionu a četnost dostupné pracovní síly s cenným know-how.

„I když jsme s příklonem k elektrifikovaným a hybridním pohonům již v roce 2021 utlumili a letos ukončili výrobu manuálních převodovek, práce u nás neubylo. Do uvolněných hal se nastěhovala výroba baterií naší sesterské firmy Hyundai Mobis. Kromě toho jsme naprosté většině pracovníků z provozu převodovkárny nabídli pozice v jiných provozech našeho závodu, kde se zaučili a ve firmě zůstali,“ zahání Petr Michník obavy pracovníků z nových trendů.

Na potřebu zvyšování kvalifikace a přilákání nových odborníků v souvislosti s elektromobilitou reaguje také Hyundai Motor Manufacturing Czech nemalými investicemi. Cílem nových programů je i vyškolení pracovníků v softwarových a automatizačních dovednostech, bez nichž se v inteligentních provozech neobejdou.

„I my vnímáme nouzi o kvalifikované síly na trhu práce, zejména v některých velmi specifických oblastech, zároveň však podnikáme kroky, jak práci u nás zpřístupnit a zatraktivnit. Snad se nám to daří, protože jsme byli již poněkolikáté za sebou vyhlášeni Nejlepším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji a v celé České republice jsme se stali Zaměstnavatelem desetiletí v kategorii do pěti tisíc pracovníků.

Kromě přitažlivosti samotné práce, jejíž součástí je i podíl na vývoji aut, konkrétně s korejským a německým vývojovým centrem, nabízíme svým lidem jak příjemné pracovní prostředí, tak nadprůměrné mzdy. V dělnických profesích se loni jejich výše pohybovala kolem 55 tisíc korun.

Nejlepší zdroj kvalitních adeptů na nové pozice představují primárně naši kolegové, kteří mají zájem se trvale vzdělávat, zejména v technologiích. Nadaným a cílevědomým pracovníkům je určen náš talentový program pro potenciální lídry, do něhož se mohou přihlásit. Ve vyhledávání specifických talentů pro technické pozice se nám velmi osvědčila spolupráce se školami všech stupňů i s širokou veřejností. Získali jsme výborné zkušenosti s ročními placenými stážemi vysokoškolských studentů. Exkurze do našeho výrobního závodu, jichž se ročně zúčastní deset tisíc návštěvníků, mezi nimi řada žáků posledních ročníků základních škol a studentů středních škol, pomáhají vytvořit povědomí o stávající a nadcházející realitě vyspělého průmyslu. Školy rovněž oceňují dary v podobě našich automobilů z předvýroby, které pak využívají ve výuce,“ uzavírá Petr Michník.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv Hyundai Motor Manufacturing Czech


Ochrana životního prostředí nekončí u bran podniku

K ochraně diverzity kraje pod Beskydami přispívá nošovický podnik finančně i dobrovolnickou prací zaměstnanců. Se svazem ochránců přírody Salamandr se například podílí na dlouhodobém projektu obnovy beskydských luk a na výsadbě dvaceti tisíc stromů. Nebo podporuje studentské soutěže ve vývoji šetrných technologií. Nedávno se v Ostravě konalo české finále mezinárodní soutěže středních škol v oblasti vodíkových RC modelů.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2024 na straně 36-38.

Štítky Jižní Korea, Automotive

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.