O letadle s australským jménem

Text Vlasta Piskačová Foto Archiv Evektor Publikováno

Sláva města Kunovice, proslulého tradiční jízdou králů, masopustem nebo hody, sahá mnohem dál než po hranice slováckého regionu. Celý svět zná letadla, jejichž vývoj a výroba zde mají pevné kořeny, na kunovickém letišti jich mnoho vzlétlo úplně poprvé. Jsme v Evektoru, firmě, která „vypustila na oblohu“ prototyp nového letounu EV-55 Outback. A přestože jej čeká ještě několik set hodin zkušebních letů a certifikace, už nyní s ním mají v Kunovicích velké plány a připravují jeho sériovou výrobu.

„Je to velmi univerzální letadlo schopné provozu v těžkých podmínkách,“ poznamenal po příchodu do rozlehlé výrobní haly Václav Zajíc, výkonný ředitel Evektoru. „Do tří let bude ukončena jeho certifikace. Chceme, aby se už v roce 2017 prodával.“

Univerzální letadlo pro cestující i náklad

Letoun EV-55 dokáže přepravit až 1776 kilogramů. Vnitřek kabiny lze během pouhých dvaceti minut upravit buď pro přepravu osob, nebo nákladu, popřípadě vytvořit kombinovanou verzi. Letadlo se tak uplatní hlavně pro přibližování z menších letišť z hůře dostupných oblastí na hlavní spádová letiště. Dokáže startovat z nezpevněných ploch, má krátký vzlet, krátké přistání, dobře zvládá i extrémní výšky. Takové podmínky jsou například v Nepálu. Letiště tam jsou vysoko položená a mají krátké přistávací dráhy. „Pojme devět pasažérů a dva piloty,“ upřesňuje Václav Zajíc. „Počítáme také s tím, že úřady v některých státech povolují pro toto letadlo přepravu až čtrnácti osob.“

Společnost Evektor si na počátku dobře zmapovala trh a objevila „díru“ v kategorii středně velkých, dvoumotorových letadel pro devět cestujících, která se hojně využívají pro kratší vzdálenosti. Letadla této kategorie byla v provozu velmi dlouho a nová se nevyráběla. „Řekli jsme si, že pokud se 4000 letadel postupně stává zastaralými, vzniká prostor pro jejich nahrazení letadly novými. Navíc šlo o typ letadla, pro jehož vývoj jsme u nás měli podmínky, zkušenosti, vybavení a v té době i přijatelné finanční možnosti,“ popisuje počátek éry EV-55 Václav Zajíc a dodává: „Bez kvalitního finančního partnera by to však nešlo. Takovým partnerem a zárukou spolehlivosti je pro nás už 23 let Komerční banka. Využíváme ji k financování převážné části našich projektů.“

Nové materiály, nízká vzletová hmotnost

Letoun EV-55 obsahuje řadu kompozitových dílů, a to nejen v celé přední části. Z kompozitu jsou vyrobeny také podvozkové gondoly, motorové gondoly a dveře. Tyto moderní úpravy mají velký vliv na hmotnost letadla. „Porovnáme-li jej s letounem L-410, přepraví stejný náklad, ale vzletová hmotnost EV-55 je téměř o 2 tuny nižší. Obě letadla jsou často srovnávána, nicméně se od sebe svojí velikostí i způsobem provozu liší. Dalo by se spíše říci, že se vzájemně doplňují,“ konstatuje ředitel firmy.

Na vývoji letadla se podle něj podílelo několik subjektů, mezi nimi i vysoké školy a výzkumné ústavy. Přitom Evektor se zaměřuje především na drak letadla, další komponenty, jako třeba vrtuli nebo podvozky, vyvíjejí ostatní společnosti. Patří mezi ně například Aero Vodochody, Avia, Unis nebo Jihlavan.

Než nové letadlo získá certifikát, nalétá stovky hodin. U EV-55 se jejich počet bude blížit tisícovce. Pokud ho chtějí potenciální kupci spatřit, musí do Kunovic. Prototyp je nyní jen jeden a není možné s ním odletět, aby nedošlo k přerušení náročných zkoušek. „Letos však chystáme vyrobit druhý prototyp, který už bude létat na různé výstavy a prezentace,“ dodává náš průvodce s tím, že jsou si vědomi nutnosti více stroj prezentovat v zahraničí.

Trhy se změnily, míříme na východ

„Původně jsme si mysleli, že hlavní zájemci budou spíše v USA, v Kanadě nebo Austrálii,“ otvírá téma exportu Václav Zajíc. „Během deseti let se však trh s letadly hodně proměnil a potenciální odbytiště vidíme v Rusku, Brazílii nebo v jihovýchodní Asii. Jsou to oblasti, kde stoupá potřeba přepravovat osoby a náklady do vzdálených a těžko přístupných oblastí.“ Nové možnosti směrem na východ se otvírají také díky novému investorovi z jihovýchodní Asie.

„Jako jediný český výrobce máme letadlo certifikované v Číně. Trh se tam teprve začíná tvořit a skýtá řadu příležitostí. Čínský vzdušný prostor je už otevřen i pro civilní letadla, lidé tam mají dostatek finančních prostředků. Předpokládáme, že aktivní budou zpočátku hlavně letecké školy. Později, až bude mezi obyvateli více pilotních průkazů, čekáme zájem ze strany soukromých osob i firem. V této souvislosti si ceníme pomoci viceprezidenta Letecké amatérské asociace ČR pana Fridricha, který v Číně pro prodej českých letadel připravuje půdu.

Pokud jde o malá letadla, těch jsme prodali už okolo 1300, a to do více než 40 zemí. Jednotlivá teritoria se samozřejmě liší, každá země má své předpisy, které letadlo musí splnit. Máme více modelů, některé jsou pro USA, jiné pro Evropu. Pracujeme se sítí dealerů a úspěch na trhu závisí na jejich kvalitě. Konkurence je velká, firem, které prodávají malá letadla, je hodně. Velmocemi jsou v tomto směru, kromě České republiky, také Německo a Itálie.“

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2015 na straně 28—30.

Štítky Letecký průmysl, Rusko, Brazílie, Nepál, Austrálie, Čína, Malajsie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.