Trendy přejí jednoduchosti a intuitivnosti

Text Věra Vortelová Foto Archiv ComAp Publikováno

Jestliže musel výrobce elektronických kontrolních systémů pro energetiku ComAp před skoro čtvrtstoletím vzdorovat konkurenci desítek firem, nyní se spolu se dvěma dalšími producenty řídicích jednotek dieselových, plynových nebo dvoupalivových a dalších druhů generátorů drží na špičce.

Energetika patřila již v bývalém Československu mezi hýčkané obory s kvalitní vzdělávací a personální základnou a rezervoárem mladých talentů. A tak se hned v roce 1991 tři čerství absolventi ČVUT odvážili na tenký led byznysu a zaměřili se na oblast řízení stacionárních motorů. Během několika let se ze start-upových plenek vyvinula technologická firma globálního dosahu. V současné době exportuje téměř devadesát procent své produkce do více než 105 zemí celého světa.

Podnikatelé často přiznávají, že vyvinout a vyrobit konkurenceschopný produkt je sice náročné, ale ještě složitější je ho prodat. O tom, jak těžké je rozjet prodej a marketing, s nimiž nemáte prakticky žádné zkušenosti, by mohli hodně vyprávět i zakladatelé ComApu. „V určitém období trávili moji kolegové až polovinu roku v zahraničí,“ potvrzuje Libor Mertl.

Společnost dnes dosahuje úspěchu díky sedmi vlastním pobočkám a rozsáhlé síti distributorů ve většině zemí světa, kde její zástupci poskytují zákazníkům technickou a obchodní podporu a systematicky vyhledávají nové odbytové příležitosti. Přesto vítá každou pomoc, která se nabízí a je účinná. Mezi tu patří například produkty proexportní agentury CzechTrade, jako jsou semináře, průzkumy trhu, vyhledávání kontaktů a podpora na veletrzích a výstavách.

Všechny procesy pod jednou střechou

ComAp patří k úzké skupině domácích firem, jejichž hlavními činnostmi jsou výzkum a vývoj. „Asi polovina našich pracovníků se věnuje právě těmto aktivitám,“ poznamenává Libor Mertl. Čím se ale odlišuje od většiny podobných subjektů, je vazba na tuzemskou výrobu, kterou zajišťuje partnerská česká firma. Díky soustředění všech procesů do jednoho místa znají pracovníci ComApu každý produkt detailně, a snadněji ho tak mohou zákazníkovi upravit na míru. V pražské centrále se pracuje jak na softwaru kontrolérů a displejů, tak na hardwaru, což umožňuje snadnější integraci obou prvků.

V neposlední řadě vývoj zahrnuje také software pro PC, aby mohli zákazníci monitorovat zařízení z ComApu ze svých kanceláří.

Trendy přejí jednoduchosti a intuitivnosti, a právě to je směr, kam se ComAp chce v oblasti vývoje a výroby posouvat. Svět je zahlcený funkcemi, které nikdo ve skutečnosti nepoužívá, jak se s tím běžně setkáváme například u chytrých mobilních telefonů. Na rozdíl od výrobců komunikačních technologií se však technici z ComApu snaží inovovat svá vysoce sofistikovaná zařízení tak, aby vyžadovala co nejjednodušší obsluhu.

Práce může bavit

Libor Mertl na otázky novinářů odpovídá, že největší obavy má ze ztráty motivovanosti zaměstnanců. „Hodnota naší společnosti spočívá v lidech, kteří pro ni pracují. Tým ComApu budujeme dvacet let a jsem přesvědčen, že máme více talentovaných a motivovaných pracovníků než konkurence,“ prohlásil před pěti lety u příležitosti udělení titulu Nejlepší zaměstnavatel v ČR.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2015 na straně 62—63.

Štítky Inovace

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.